VMware

Tanfolyami információk Tanfolyami információk

Je­lent­ke­zés e­lőtt kér­jük, fi­gyel­me­sen ol­vas­sák el tan­fo­lya­mi fel­té­te­le­in­ket és a kép­zé­sek­hez szük­sé­ges e­lő­is­me­re­te­ket, le­bo­nyo­lí­tá­si tud­ni­va­ló­kat.

Tanfolyami feltételek
Hol talál minket?
Keresse munkatársainkat!

Támogatások, akciók Támogatások, akciók

E­gyes tan­fo­lya­mo­kon ked­vez­ménnyel, vagy a­kár in­gyen is részt ve­het az a­láb­bi tá­mo­ga­tá­sok­kal.

VMware Training (PSO) Credit
Vizsgautalványok
Tanfolyami akciók, csomagok

Jelentkezés Jelentkezés

A tan­fo­lyam­ok meg­hir­de­tett i­dő­pont­ja­i­ra az e­gyes tan­fo­lya­mi le­í­rá­sok ol­da­lá­ról vagy le­tölt­he­tő je­lent­ke­zé­si lap se­gít­sé­gé­vel on­line re­giszt­rál­hat. Test­resza­bott kép­zés e­se­tén kér­jük, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat!

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, akik igény e­se­tén szí­ve­sen ki is men­nek cé­gé­hez, és se­gít­ség­et nyúj­ta­nak az igények fel­mé­ré­sé­ben, egyedi test­re­sza­bott te­ma­ti­ka és le­bo­nyo­lí­tás össze­állí­tá­sá­ban, fi­nan­szí­ro­zási for­mák is­mer­te­té­sé­ben.

Skip Navigation LinksFőoldal IT tanfolyamok és IT vezetői tanfolyamok Hasznos tudnivalók a hivatalos VMware tanfolyamokról

Tudnivalók a VMware képzésről

Általános információk

A Training360 önálló oktatási cégként működő hivatalos VMware tréning központ. A VMware a világ vezető, szerver virtualizációval és konszolidációval foglalkozó vállalata. A virtualizációs technológiák és megoldások a jelen és jövő informatikai infrastruktúráink alapkövét képezik, így itt az idő, hogy Ön is megismerje a VMware által kínált nagyvállalati megoldásokat és azok bevezetését, menedzselését.

A tanfolyamok elvégzését különösen azok számára ajánljuk, akik a későbbiekben VMware rendszereket fognak üzemeltetni, menedzselni vagy VMware alapú virtualizációs infrastruktúrákat fognak bevezetni vállalatuknál. A tanfolyamok a hivatalos VMware minősítő vizsgákra (VCP/VCAP) is segítenek felkészíteni.

Ütemezés, időbeosztás, kihelyezett megoldások

A hivatalos VMware tanfolyamok egész naposak, 9.00-17.00 óráig tartanak (szünetekkel). A képzések a meghirdetett időpontokban érhetők el, melyeket időrendi táblázatunk tartalmaz.

Igény esetén, testreszabott, a Training360-nál történő vagy kihelyezett tanfolyamok lebonyolítása is megoldható, akár a teljes infrastruktúra biztosításával is, Training360 repülő osztályterem megoldásunk keretében, távoli elérésű szerver infrastruktúrával. További információkért kérjük, keresse munkatársainkat, kérje ajánlatunkat!

Tananyagok, szolgáltatások, infrastruktúra

A tanfolyamokhoz a hivatalos VMware tananyagokat kapják a hallgatók, mely tartalmazza az elméleti anyagot és a gyakorlatok elvégzéséhez szükséges feladatokat, laborgyakorlatok leírását, stb. Mivel a tananyagok és prezentáció angol nyelvű, ezért az angol nyelv dokumentumolvasás-szintű ismerete szükséges. Az előadás magyar nyelven zajlik.

A tanfolyamokat a Training360 légkondicionált, korszerű élő szerver és storage eszközparkkal felszerelt termeinkben tartjuk, professzionális tapasztalt trénerekkel (VMware Certified Instructors) vezetésében.

Tanfolyamadminisztráció, vizsgák

A tanfolyamokra a Training360 Kft. általános tanfolyami és garanciális feltételei érvényesek. A tanfolyami résztvevőkkel a képzést megkezdését megelőzően képzési szerződést kötünk. A tanfolyamok nem vizsgakötelesek, látogatási bizonyítvánnyal zárulnak, melyek a megszerzett ismeretek mérésére nem szolgálnak. Egyes képzések a hivatalos VMware vizsgákra is segítenek felkészülni. A tanfolyamok díja a vizsgadíjat nem tartalmazza, ha ezt külön nem jelezzük.

Tanfolyamainkra felhasználhatóak a VMware Training Creditek (PSO Creditek), melynek segítségével ingyen vagy kedvezményesen vehet részt a képzéseken. A témában, további kérdések esetén, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre.

Vidéki hallgatóink részére, igény esetén, kedvezményes szálláslehetőséget tudunk biztosítani oktatóközpontunk mellett található ***-os szállodákban. Igényüket a jelentkezéskor jelezhetik munkatársainknak, akik a foglalást megejtik. A szállás díját a szálló felé lehet rendezni.

További információ

Kérjük, amennyiben további kérdései, kérései lennének a témával, képzéseinkkel kapcsolatosan, olvassa el általános tanfolyami feltételeinket is, vagy keressék az adott témával foglalkozó szervezőinket!

Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép...
Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...