Előzetes tudásfelmérés

Az előzetes tudásfelmérés célja a tanfolyamra jelentkező korábban megszerzett ismereteinek, készségeinek és gyakorlati tapasztalatainak a megvizsgálása és értékelése, illetve ezek összevetése a kiválasztott képzés során megszerezhető kompetenciákkal.

Az előzetes tudásfelmérés folyamata és eredménye segíti a képzésre jelentkezőt abban, hogy tudatosodjon benne, hogy hol tart a tanfolyam megkezdése előtt, milyen - formális vagy informális módon - megszerzett kompetenciái vannak már a kiválasztott szakmával kapcsolatosan. Ezek alapján eldönthető, hogy az adott képzés elvégzése szükséges-e (mentesség), vagy előtte további tanfolyamok elvégzése indokolt.

Vállalati képzések esetében a szolgáltatás célja egyúttal a tanulócsoportok tudásszintjéhez igazított tanmenet biztosítása, tananyagok testreszabása, és ahol ez lehetséges, homogén tudásszintű csoportok kialakítása.

Ezen folyamat támogatásához rendelkezünk mind papíralapú, mind rugalmasan és gyorsan kezelhető webalapú felmérő/értékelő rendszerrel. Igény esetén gyakorlati tudásfelmérést is végzünk. Testreszabott tanfolyam esetén a szükséges tudásfelmérőket külön elkészítjük.

Meghirdetett képzések esetében az előzetes tudásmérést a letölthető jelentkezési lapon lehet igényelni. Meghirdetett képzések esetében az előzetes tudásmérés díja 20.000 Ft+ÁFA, az igényt a képzés kezdete előtt legalább 10 nappal kérjük jelezni. További részleteket tanfolyami feltételeink tartalmaznak. Vállalati ügyfelek esetében, csoportos, egyedi képzések esetében a tudásfelmérés díját egyedileg, külön ajánlatban állapítjuk meg.