Általános tanfolyami és garanciális feltételek

Érvényes 2014. február 14-től.

General Terms and Conditions in English

Fontos, közérdekű tájékoztatás a COVID-19 koronavírussal kapcsolatosan

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Training360 Kft. megelőző intézkedéseiről a koronavírus kapcsán. Elővigyázatossági okokból megtesszük a szükséges óvintézkedéseket, mivel oktatóközpontunkban számos helyről és nagy létszámban fordulnak meg hallgatók, vizsgázók, vendégek, illetve itt dolgoznak munkatársaink, akikért szintén felelősek vagyunk. Tanfolyami és/vagy vizsgajelentkezésével az alábbi linken olvasható, koronavírussal kapcsolatos helyzet kezelésére vonatkozó intézkedéseinket és házirendünket az Általános Tanfolyami feltételeinkkel együtt tudomásul veszik és elfogadják.

Koronavírus tájékoztató

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy időszakos akciós tanfolyamainkra jelen feltételektől részben eltérő feltételek lehetnek érvényesek. Kérjük, hogy az akciós, kedvezményes tanfolyamoknál mindig olvassák el a kapcsolódó akciós feltételeket is. Köszönjük.

Megjegyzés: jelen általános tanfolyami és garanciális feltételeket egyéb, külön szerződésekben rögzített feltételek felülbírálhatják.

A tanfolyamok lebonyolítása

A tanfolyamokat a Training360 Kft. helyszínén a South Buda Business Park-ban (1117 Budapest, Budafoki út 56., III. emelet) rendezzük meg. A tanfolyamokhoz szükséges hardver, szoftver és oktatási feltételeket a Training360 Kft. biztosítja. A tanfolyamok intenzívek (napi 8-10 óra), 9.00-tól körülbelül 17.00-ig tartanak. A fentiektől eltérő (pl. on-line képzések) lebonyolítás esetén a résztvevőket, illetve megrendelőt tájékoztatjuk.

Tanfolyamainkon részt vevő vidéki résztvevőink számára – igény esetén – kedvezményes szálláslehetőséget tudunk biztosítani (foglalni) az oktatóközpontunk közelében található ***-os szállodákban. A szállás költségét a szállóval lehet rendezni készpénzben vagy banki átutalással. Az aktuális szállásköltségekről és szolgáltatásokról kérjük, érdeklődjön szervezőinknél.

Jelentkezés

A tanfolyamokra jelentkezési lapon lehet jelentkezni, melyet legkésőbb a tanfolyam kezdési időpontja előtt 2 héttel kérünk eljuttatni a Training360 Kft. címére (South Buda Business Park, 1117 Budapest, Budafoki út 56., A épület) levélben vagy faxon (+36 1 880 0041), vagy e-mailben (szkennelve). Tanfolyamainkra a TRAINING360 Kft. internetes oldalán is lehetőség van on-line regisztrációra. Amennyiben a tanfolyam indul és van szabad hely rá, a megadott két hetes időn belül is elfogadunk jelentkezéseket.

Tanfolyami megrendelésre hivatalos, egyedi, céges megrendelő elküldésével is lehetőség van, jelen tanfolyami feltételeink elfogadásával, vagy a külön szerződésben rögzített feltételek szerint. A jelentkezési lap, megrendelő vagy az on-line jelentkezés elküldésével megrendelő/résztvevő jelen általános tanfolyami és garanciális feltételeket magára nézve kötelezőnek vette és elfogadta. Más, a megrendelő/résztvevő által megadott és szerződésben nem szabályozott feltételek esetén is a Training360 Kft. jelen feltételeinek alkalmazása az irányadó.

Tanfolyami utalványok felhasználása esetén a megrendelő köteles az utalványok azonosítószámát és lejárati idejét a jelentkezéskor (a tanfolyam kezdete előtt) írásban jelezni a Training360 Kft. felé.

A tanfolyamok menete

A meghirdetett tanfolyamok megtartásához tanfolyamtípustól függően legalább 4-6 fő jelentkezése szükséges. Túljelentkezés esetén a megadott időpontokon kívül további tanfolyamokat is tartunk, ezek időpontjáról értesítjük a résztvevőket. A jelentkezés elfogadásáról és a tanfolyammal kapcsolatos tudnivalókról a résztvevőket írásos visszaigazolásunkban tájékoztatjuk (e-mail / fax / postai út). Amennyiben a tanfolyam indulásához szükséges létszám nincs meg, vagy annak időpontját a Training360 Kft. bármely okból megváltoztatja, erről résztvevőinket a tanfolyam megkezdése előtt 5-10 nappal szintén írásban értesítjük.

A tanfolyam előtt, vagy legkésőbb annak első napján a résztvevőkkel felnőttképzési szerződést kötünk. A tanfolyam menetét jelenléti ívvel és haladási naplóval követjük. Tanfolyamaink nem vizsgakötelesek, a képzések Látogatási igazolással zárulnak, melynek átvételét dokumentáljuk. A képzések szóbeli és/vagy gyakorlati értékeléssel zárulnak (megfelelt ill. nem felelt meg). Megjegyezzük, hogy más, nem tantermi oktatási formák esetében az eljárások a fentiektől eltérhetnek. Egyes tanfolyamokat követően (pl. Microsoft, Cisco, VMware) fakultatívan lehetőség van hivatalos vizsgák letételére és nemzetközi minősítések megszerzésére hivatalos Pearson VUE vizsgaközpontunkban. A vizsgák díját a tanfolyamok nem tartalmazzák (kivételt képeznek ez alól az akciós vagy egyedi csomagok, melyeknél jelezzük ezeket), a vizsgákat külön dokumentált feltételrendszer alapján bonyolítjuk le, melyekről igény esetén a résztvevőket tájékoztatjuk.

Tanfolyamok díja, fizetési feltételek

A tanfolyam vagy kapcsolódó képzési szolgáltatás teljes díját (esetleges részletfizetési konstrukció esetén az adott részlet összegét) készpénzben, illetve vállalatok esetében átutalással lehet egyenlíteni számlánk / előlegszámlánk alapján, 8 napos fizetési határidővel. Az online tanfolyamok esetében a képzés díját a tanfolyam kezdési időpontjáig szükséges kiegyenlíteni. Előzetes tudásfelmérés igénylése esetén annak díja külön kerül számlázásra a tanfolyam megkezdése előtt, függetlenül a későbbi tanfolyamon történő részvételtől. Az ettől eltérő fizetési igények vagy feltételek esetén a Training360 Kft. írásbeli engedélye és/vagy érvényes szerződés megléte szükséges. A fizetési feltételekről visszaigazolásunkban tájékoztatjuk a megrendelőt/résztvevőt, illetve azok internet oldalunkon is megtalálhatók. Amennyiben a számla vagy előlegszámla kifizetése a jelzett fizetési határidőig nem történik meg, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számoljuk fel, mint késedelmi kamatot.

Módosítási és lemondási feltételek

A tanfolyami részvétel lemondását csak írásban és a tanfolyam kezdetét megelőzően fogadjuk el. Térítésmentesen lemondható vagy új időpontra áttehető a részvétel a tanfolyam kezdete előtt 10 munkanappal vagy korábban. Amennyiben a jelentkező a visszalépését a tanfolyam kezdetét megelőző 10–6 munkanap között jelzi, akkor a tanfolyami listaár 50%-át, ha 5 munkanapon belül, akkor 75%-át, amennyiben a jelentkező minden írásbeli visszajelzés nélkül marad távol a tanfolyamtól, akkor a teljes tanfolyam teljes listaárát számítjuk fel a képzést hivatalosan megrendelő, költségét vállaló félnek.

Személycsere megoldható, amennyiben azt a képzés kezdete előtt legalább 2 munkanappal megrendelő írásban jelzi, valamint ha a tanfolyamhoz elektronikus tananyag jár, akkor annak lehívása és aktiválása nem történt meg. Az elektronikus tananyag lehívását / aktiválását követően új résztvevőhöz való társításra nincs lehetőség, ezen esetben a tananyag díját ismételten ki kell fizetni.

Magánszemélyek esetén 2013. évi LXXVII. törvény alapján résztvevőt bánatpénz fizetési kötelezettség nélküli elállási jog illeti meg a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított három munkanapon belül, amennyiben a képzést még a szerződés megkötésekor nem kezdte meg. Ezt követően a képzésben résztvevőtől elállása esetén maximum a képzési díj összegének havi időarányos részével, de legfeljebb a kötelező legkisebb minimálbér húsz százalékával megegyező mértékű bánatpénzt fizetésére kötelezheti a képző intézmény.

A képzéshez kapcsolódó és előzetesen megrendelt, aktivált, felhasznált tananyagokat, licenszdíjakat a résztvevő köteles a bánatpénzzel együtt megfizetni a Training360 Kft. részére.

Lemondási feltételek hivatalos Cisco képzések esetén

A hivatalos Cisco képzésen való részvétel ingyenes megszüntetése kizárólag írásban igényelhető legkésőbb 35 munkanappal a képzés indulása előtt az info@training360.com e-mail címen vagy a Training360 illetékes oktatásszervező munkatársánál, aki a megrendelést megerősítette/visszaigazolta.

A képzés indulása előtt kevesebb, mint 35 nappal történő lemondás esetén a lemondási feltételek a következők:

Együttműködés, garancia

Szerződő felek megállapodnak, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek. A Training360 Kft. az oktatások minőségéért garanciát vállal. Bárminemű nem-megfelelőség esetén a résztvevő illetve megrendelő panasszal élhet a Training360 Kft. felé, melyet a belsős minőségirányítási rendszerében foglalt reklamációs eljárásnak megfelelően kivizsgál, és jogos igény esetén kártérítést biztosít. További vitás kérdésekben a Ptk. az irányadó.

Titoktartás, adatvédelem

A Training360 Kft. kijelenti, hogy a jelentkezések során megadott információkat és adatokat kizárólag saját, belsős nyomkövetési és adminisztrációs célokra használja, azt más cégnek, harmadik személynek – kivéve, ha arra törvény vagy jogszabály nem kötelezi – nem adja ki, és amennyiben erre külön felhatalmazást a jelentkező a jelentkezés során nem adott, marketing célokra nem használja. A weboldalon használt és egyéb levelezésből származó e-mail cím és jelszó felhasználó általi nem megfelelő kezeléséből származó károkért és visszaélésekért nem vállal felelősséget.

A Training360 Kft-nek külön jogszabályban előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége van, így a jelentkezés során megadott adatok mellett a jogszabályokban meghatározott további személyes és céges adatok bekérése is indokolt lehet. Ez utóbbiak megadása szintén kötelező a TRAINING360 Kft. részére, a tanfolyam előtt megkötendő felnőttképzési szerződés keretében.

A Training360 Kft. a személyes adatokat a 2018. május 25-től életbe lépő GDPR adatkezelési szabályozások figyelembe vételével kezeli, a Training360 Kft. adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója itt olvasható.

Szerzői jogok

A tanfolyam során a résztvevők számára, használatra átengedett referenciaanyagok és eszközök a Training360 Kft. valamint az adott gyártó vagy harmadik szerződéses fél kizárólagos tulajdonában maradnak és nem vihetők el a tanfolyam helyszínéről.

A résztvevők rendelkezésére bocsátott hallgatói anyagok, hivatalos tananyagok résztvevők/felhasználók/megrendelők általi másolása, harmadik személynek történő kölcsönzése, publikálása tilos. A részletes felhasználási feltételeket a Training360 Kft. illetve a gyártó vagy harmadik szerződéses fél határozza meg, melyeket a kiadott tananyagok tartalmazzák.

Egyéb

Egyes időszakos akciós vagy időpont-garanciával ellátott tanfolyamok esetében a tanfolyami feltételek, lemondási és fizetési feltételek (keretszerződés esetén is) módosulhatnak, ezeket az adott akció, tanfolyam esetében jelezzük. Kérjük, hogy az akciós, kedvezményes tanfolyamoknál mindig olvassák el a kapcsolódó akciós feltételeket is. A Training360 Kft. kijelenti, hogy külső-belső jogi szabályozások miatt tanfolyami feltételeit részben módosíthatja, melyekről a jelentkezőket, megrendelőt előzetesen írásban tájékoztatja. Jelen általános tanfolyami és garanciális feltételeket egyéb külön szerződésekben rögzített feltételek felülbírálhatják.

Garancia

Oktatásainkat a lehető legjobb és egységes színvonalon és a meghirdetett tematikák és feltételrendszerek, valamint az ügyfél igényeit is szem előtt tartva próbáljuk lebonyolítani. Amennyiben Ön mégis úgy érzi, hogy az igénybe vett képzéssel összességében nem elégedett, panasszal és megfelelő kártérítési igénnyel élhet.

Sokszor a képzéssel kapcsolatos esetleges problémák azonnal orvosolhatók, ha gyorsan kapunk visszajelzést azokról. A tanfolyam során résztvevőinknek (vagy megrendelőjének) folyamatosan lehetősége van oktatóinkon, oktatásszervezőinken keresztül vagy termékmenedzsereink felé jelezni az oktatás során felmerülő szakmai, esetleg nem szakmai jellegű problémákat, hiányosságokat, melyek az oktatás szakmai színvonalát és hatékonyságát befolyásolhatják. Ezen visszajelzésekre azonnal vagy rövid időn belül tudunk reagálni és segíteni, ezért kérjük, használják ki ezt a lehetőséget.

A képzéseket követően a résztvevők írásbeli, illetve on-line értékelő rendszeren, hallgatói kérdőívekkel értékelhetik a tanfolyamok és lebonyolítás minőségét, valamint véleményeikkel, javaslataikkal segíthetik munkákat és a képzések színvonalának későbbi emelését. Amennyiben ezekben is tapasztalunk kirívó nem-megfelelőségeket illetve elégedetlenséget, munkatársaink felkeresik Önt a problémák megbeszélése, rendezése ügyében.

Amennyiben tanfolyamunk szakmai színvonalával nem elégedetett, a tanfolyamon való részvételt bármikor megszüntetheti és a tanfolyam befejezését követő 5 munkanapon belül írásban panasszal is élhet munkatársaink felé, részletezve a képzéssel kapcsolatos kifogásolnivalókat, problémákat, panasz indokokat, melyeket a beérkezést követő két héten belül kivizsgálunk és írásban vagy személyes egyeztetés, megbeszélés keretében rendezünk. Ezek alapján:

1. a képzés díjmentesen elvégezhető még egy alkalommal a meghirdetett további időpontokban, legkésőbb az adott tanfolyam befejezésétől számított fél éven belül, melyre előre be kell regisztrálni (a képzésekre általános tanfolyami feltételeink élnek). A tanfolyamhoz biztosított segédanyagokat, tananyagokat a résztvevőnek hoznia kell magával a következő tréningre (a képzésre biztosított további szolgáltatások, étkezés és egyéb kedvezmények, akciók ezen esetben nem élnek).

vagy

2. a korábbi képzés helyett egy másik, árban hasonló képzés választható a meghirdetett további időpontokban, legkésőbb a korábbi tanfolyam befejezésétől számított fél éven belül, melyre előre be kell regisztrálni (a képzésekre általános tanfolyami feltételeink élnek). A korábbi tanfolyamra megkapott tanfolyami segédleteket és segédanyagokat valamint addig igénybe vett szolgáltatások díját ki kell fizetni.

vagy

3. amennyiben más képzést nem szeretne igénybe venni, a tanfolyam díját visszatérítjük a megrendelő felé. A tanfolyamra megkapott tanfolyami segédleteket és segédanyagokat valamint addig igénybe vett szolgáltatások díját ki kell fizetni.

Egyedi, testreszabott képzési konstrukciók esetében esetileg, valamint a megrendelővel szerződésben megkötött feltételek alapján járunk el.

Esetleges szervezési változások

A Training360 fenntartja magának a jogot, hogy váratlan események esetén – pl. az előadó megbetegedése, a szolgáltatásnyújtás megszakítása (pl. villamos energia, internet stb.) – lemondja a tervezett képzés időpontját.

A Training360 fenntartja magának a jogot arra, hogy megszüntesse a képzés időpontját, ha nincs a teljesítéséhez szükséges elegendő számú résztvevő. Ebben az esetben a képzés megrendelőjét és a bejelentkezett résztvevőket tájékoztatja az új lehetséges időpontról.