Coaching

A csoportos coaching megoldásorientált háttértámogatás a szervezeti, funkcionális vagy projekt alapokon szerveződött csoportnak arra, hogy a konkrét munkaszituációk alapján az adott környezeti-szervezeti keretek között közösen gondoljuk végig a csoport céljait, helyzetét és a lehetséges továbblépési irányokat.
egér Görgessen a részletekért!
Coaching

Egyéni és csoportos coaching

Az egyéni coaching megoldásorientált háttértámogatás a vezetőnek, ahol konkrét munkaszituációk alapján az adott környezeti-szervezeti keretek között közösen gondoljuk végig a vezető céljait, helyzetét és a lehetséges továbblépési irányokat.

A csoportos coaching megoldásorientált háttértámogatás a szervezeti, funkcionális vagy projekt alapokon szerveződött csoportnak arra, hogy a konkrét munkaszituációk alapján az adott környezeti-szervezeti keretek között közösen gondoljuk végig a csoport céljait, helyzetét és a lehetséges továbblépési irányokat.

A csoportos coachingon belül a csoportosítás szempontjait figyelembe véve megkülönböztethetünk:

  1. Group coaching: jellemzően kis létszámú, azonos problémával küzdő vezetők mennek együtt, de különböző területekről
  2. Team coaching: egy adott szervezeti egység adott problémára való coachingja

A coaching folyamat

A helyzet- és állapotfelméréssel kezdődő coaching hosszabb folyamat, ahol az ülések a szervezet és a vezető igényeinek megfelelő mennyiségű (jellemzően 6-10 ülés) alkalommal, heti – kétheti gyakorisággal, alkalmanként egy – két témát, témánként egy-másfél órában feldolgozva támogatják a vezetőt, hogy mélyebb önismerettel végiggondolt, tudatos és eredményes lépéseket tegyen céljai eléréséért.

A coaching folyamat során felmerülő témakörök a szponzor (cégvezetés, HR, funkcionális és/vagy projektvezetés) és a coachee (a coach programban résztvevő kolléga) közös megbeszélésén alapulnak.

Az egyéni coaching folyamat során az alább bemutatott lépéseken keresztül bontjuk ki a célokat, a jelenlegi helyzet és a vágyott, elérendő célok közötti távolság áthidalására szolgáló lehetőségeket, továbbá lépéseket teszünk azért, hogy a coachee elköteleződjön a gyakorlati végrehajtásra is.

A csoportos coaching módszert és technikát olyan csoportok támogatására ajánljuk, ahol a csoport a csoportfejlődés kezdeti szakaszaiban jár még, esetleg régebbi, de nem megfelelően működő csapatok esetében, továbbá keresztfunkcionális csapatok esetében - például projektmunkák során.

A csoportos coaching megközelítés a projektek széles körében alkalmazható, például piac, termékfejlesztési projektek, szervezetfejlesztés, változásmenedzsment projektek. A megfogalmazott célokhoz és a feltárt helyzethez rugalmasan választott megközelítési modell alapján a célok tiszta meghatározása, a jelenlegi helyzet pontos megértése, a lehetőségek részletes feltérképezése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a csapattagok elkötelezettségének kialakítására és fenntartására. A folyamatot „árnyék coaching” is kiegészítheti, támogathatja.

Főbb lépések – egy lehetséges megközelítés (DIADAL modell alapján)

  1. Diagnózis: A jelen helyzetet felmérése, mi a kiindulópont, honnan indul a coaching folyamat, mik az ügyfél kihívásai. Ahhoz, hogy jól mérjük fel a jelenlegi helyzetet, több út is vezethet, sokfajta eszközt használhatunk – például interjúk, shadowing.
  2. Iránykijelölés: Az irány, a cél kijelölése. Itt a coach alapvetően abban segít az ügyfélnek, hogy az kijelöljön egy olyan célt, amelyet reálisan majd el is tud érni. (SMART, PURE, CLEAR célok).
  3. Alternatívák: Ebben a fázisban arra koncentrálunk, hogy opciókat, lehetőségeket találjunk és vázoljunk fel annak érdekében, hogy meghatározhassuk, hogyan lehetne elérni a fent kijelölt irányt, célt. Ez a szakasz azért is nagyon fontos, hogy ne elhamarkodottan hozzon az ügyfél döntést, hanem megalapozottan, több opciót is végiggondolva legyen lehetősége majd a következő fázisban a döntést meghozni.
  4. Döntés: Ebben a fázisban az a coach feladata, hogy támogassa ügyfelét abban, hogy az összegyűjtött alternatívák közül melyik utat válassza. Ilyenkor a legnagyobb segítség a pro-kontra analízis, de tucatnyi más lehetőség is meg kell jelenjen a coach eszköztárában.
  5. Alkalmazás: Ebben a fázisban a coach abban támogatja ügyfelét, hogy a kiválasztott utat végig is járja, el is érje a célját, ne hátráljon meg az első akadálynál.
  6. Lezárás: A coaching sorozat ideális esetben akkor zárul le, ha az ügyfél elérte a kitűzött célt. A közös munka összegzése, kitekintés.

További információk

Egyéni és csoportos coaching szolgáltatásainkkal kapcsolatos további információért kérjük, keresse munkatársainkat!