Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Data Protection and Privacy Notice in English

A Training360 Kft. minden munkatársa azon dolgozik, hogy többet nyújthasson ügyfeleinknek az oktatás, vizsgáztatás és munkaerőközvetítés területén. A személyes adatok kezelése – munkánkból adódóan is – kiemelt fontossággal bír számunkra.

Szeretnénk Ügyfeleinket biztosítani arról, hogy személyes adataikat biztonságosan kezeljük, és megfelelünk az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR) szabályainak. Az alábbiakban olvashatja az adatkezeléseinkkel kapcsolatos információkat, valamint az Önt a GDPR alapján megillető jogokat, és azok érvényesítésének módjait.

A kérelmeket, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen megkeresést az alábbi elérhetőségeken lehet hozzánk eljuttatni: Training360 Kft., Postacím: 1117 Budapest, Budafoki út 56. A. ép. III. emelet, E-mail: adatvedelem@training360.com. Az információkat elsősorban elektronikus úton, illetve írásban adjuk meg, az Ön által megadott elérhetőségre küldve. Kérésére szóban is tájékoztatást adunk a személyes adatok kezeléséről.


Archívum