Cisco

Tanfolyami információk Tanfolyami információk

Je­lent­ke­zés e­lőtt kér­jük, fi­gyel­me­sen ol­vas­sák el tan­fo­lya­mi fel­té­te­le­in­ket és a kép­zé­sek­hez szük­sé­ges e­lő­is­me­re­te­ket, le­bo­nyo­lí­tá­si tud­ni­va­ló­kat.

Tanfolyami feltételek
Hol talál minket?
Keresse munkatársainkat!

Támogatások, akciók Támogatások, akciók

E­gyes tan­fo­lya­mo­kon ked­vez­ménnyel, vagy a­kár in­gyen is részt ve­het az a­láb­bi tá­mo­ga­tá­sok­kal.

Cisco Learning Credit
Vizsgautalványok
Tanfolyami akciók, csomagok

Jelentkezés Jelentkezés

A tan­fo­lyam­ok meg­hir­de­tett i­dő­pont­ja­i­ra az e­gyes tan­fo­lya­mi le­í­rá­sok ol­da­lá­ról vagy le­tölt­he­tő je­lent­ke­zé­si lap se­gít­sé­gé­vel on­line re­giszt­rál­hat. Test­resza­bott kép­zés e­se­tén kér­jük, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat!

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, akik igény e­se­tén szí­ve­sen ki is men­nek cé­gé­hez, és se­gít­ség­et nyúj­ta­nak az igények fel­mé­ré­sé­ben, egyedi test­re­sza­bott te­ma­ti­ka és le­bo­nyo­lí­tás össze­állí­tá­sá­ban, fi­nan­szí­ro­zási for­mák is­mer­te­té­sé­ben.

Skip Navigation LinksFőoldal IT tanfolyamok és IT vezetői tanfolyamok Hasznos tudnivalók a hivatalos Cisco tanfolyamokról

Tudnivalók a Cisco tanfolyamokról

Általános információk

A Training360 hivatalos Cisco oktatóközpont. Cégünket a világ legnagyobb Cisco oktatási megoldásszállítója, a Global Knowledge Network támogatja. Saját hivatalos Cisco (CCSI) oktatóbázisunk mellett több mint 500 nemzetközi Cisco oktató, valamint csúcsminőségű saját eszközparkunk és virtuális Cisco laborok segítségével a hivatalos kurzusok széles skálája érhető el.

Ütemezés, időbeosztás, kihelyezett megoldások

A hivatalos Cisco tanfolyamok egész naposak, 9.00-17.00 óráig tartanak (szünetekkel). A képzések a meghirdetett időpontokban érhetők el, melyeket időrendi táblázatunk tartalmaz.

Igény esetén, testreszabott, a Training360-nál történő vagy kihelyezett tanfolyamok lebonyolítása is megoldható, akár a teljes infrastruktúra biztosításával is, Training360 repülő osztályterem megoldásunk keretében. További információkért kérjük, keresse munkatársainkat, kérje ajánlatunkat!

Tananyagok, szolgáltatások, infrastruktúra

A tanfolyamokhoz a hivatalos Cisco tananyagot biztosítjuk. Egyes képzésekhez, csomagokhoz a CiscoPress vizsgafelkészítő kiadványait is biztosítjuk, melynek segítségével lehetőség nyílik az otthoni ismétlésre, további anyag feldolgozásra, a CD mellékleten található feladatok és mintatesztek pedig a vizsgafelkészülést is segítik.

Mivel a tananyagok és prezentáció angol nyelvű, ezért az angol nyelv legalább alapfokú dokumentumolvasás-szintű ismerete szükséges. Az előadások a legtöbb tanfolyamnál magyar nyelven zajlanak, egyes speciális területek esetében viszont angol nyelvű oktatóval kerül lebonyolításra (ezeket a tanfolyamok tematikájánál külön jelezzük). Ezen esetekben legalább középfokú angol nyelvtudás szükséges a hatékony ismeretszerzéshez.

A tanfolyamokat a Training360 korszerűen felszerelt, légkondicionált Cisco tantermében tartjuk, vizsgázott, hivatalos hazai és külföldi Cisco trénerekkel (CCSI).

Tanfolyamadminisztráció, vizsgák

A tanfolyamokra a Training360 Kft. általános tanfolyami és garanciális feltételei érvényesek. A tanfolyami résztvevőkkel a képzés megkezdését megelőzően képzési szerződést kötünk. A tanfolyamok nem vizsgakötelesek, látogatási bizonyítvánnyal zárulnak, melyek a megszerzett ismeretek mérésére nem szolgálnak. A képzések a hivatalos Cisco vizsgákra is segítenek felkészülni. A tanfolyamok díja a vizsgadíjat nem tartalmazza.

Tanfolyamainkra felhasználhatóak a Cisco Learning Creditek, melynek segítségével költséghatékony finanszírozás valósítható meg. A témában, további kérdések esetén, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre.

Vidéki hallgatóink részére, igény esetén, kedvezményes szálláslehetőséget tudunk biztosítani oktatóközpontunk mellett található ***-os szállodákban. Igényüket a jelentkezéskor jelezhetik munkatársainknak, akik a foglalást megejtik. A szállás díját a szálló felé lehet rendezni.

További információ

Kérjük, amennyiben további kérdései, kérései lennének a témával, képzéseinkkel kapcsolatosan, olvassa el általános tanfolyami feltételeinket is, vagy keressék az adott témával foglalkozó szervezőinket!

Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép...
Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...