Vezetők fejlesztése alapfokon

ATMVEZ-A

Képzési forma:
Képzés hossza:
2 nap (16 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
2023.
február
06.
Normál
2023.
március
01.
Normál
2023.
május
02.
Normál
2023.
június
06.
Normál
2023.
október
02.
Normál
2023.
november
13.
Normál
Képzési forma:
Normál
Képzés hossza:
2 nap (16 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
2023.
február
06.
2023.
március
01.
2023.
május
02.
2023.
június
06.
2023.
október
02.
2023.
november
13.

Ismertető

„A vezetői eredményesség kulcsa, hogy a hatalom gyakorlása nélkül befolyásolni tudjuk az embereket.” (Dr. Thomas Gordon) A vezetői munka hatékonyságát vizsgáló szakemberek időről időre felteszik a kérdést: művészet vagy szakma-e a vezetés? Kutatási eredmények és gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy az eredményes vezetői munkához éppúgy szükségesek a személyiségben gyökerező vezetői adottságok, tulajdonságok, mint a tanulással elsajátítható ismeretek, képességek és készségek. A tudatos felkészítés és készségfejlesztés (illetve megerősítés) különösen fontos a középvezetők körében, hiszen ők tartják a legközelebbi kapcsolatot a végrehajtó munkatársakkal, s így közvetlen hatást gyakorolnak a vállalati célok teljesítésére.
Vezető és szervezet együttműködése
 • A jellemző szervezeti típusok megismerése
 • Szervezeti típushoz illesztett legfontosabb vezetői feladatok tudatosítása
 • Vezető és szervezet együttműködése a szervezeti értékek és magatartások előnyeinek hangsúlyozásával
 • A jól működő szervezet legfőbb tényezőinek megismerése
Változások kezelése, mint vezetői feladat
 • A változási folyamat megismerése
 • A változás, mint normál állapot irányítása
 • A változást megélő személyek pszichés dinamikája
 • A tágabb környezet szervezetre vonatkozó hatásainak feltérképezése és az ebből adódó vezetői feladatok erősítése
Vezetési funkciók – a vezetés pszichológiája
 • Vezetési funkciók – új megközelítésben
 • Munkamegosztás és a változások irányítása
 • „Én” mint vezető
 • Vezetői szerepek áttekintése
 • Hitelesség kérdése a vezetésben
 • A fejlesztő- együttműködő vezető modellje
 • A vezetői feladatok és a vezetés alapelveinek tisztázása a céltudatosabb vezetői magatartás fejlesztése érdekében
Vezetői alapfeladatok
 • A vezetői munka természete
 • Vezetői funkciók tudatosítása (tervezés, szervezés, ellenőrzés összhangja)
 • A vezetői eszköztár értő használata
 • A vezető irányítói és támogatói feladatának összehangolása
 • Az elvárt vezetői szerep kialakítása, és a vezetői csapdák felismerése
Motiváció
 • A vezető motivációs feladatai
 • A motiváció folyamatának tudatosítása
 • A motiváció logikája
 • Alapvető motivációs faktorok
 • Munkatársak motivációinak feltérképezése