Cisco

Tanfolyami információk Tanfolyami információk

Je­lent­ke­zés e­lőtt kér­jük, fi­gyel­me­sen ol­vas­sák el tan­fo­lya­mi fel­té­te­le­in­ket és a kép­zé­sek­hez szük­sé­ges e­lő­is­me­re­te­ket, le­bo­nyo­lí­tá­si tud­ni­va­ló­kat.

Tanfolyami feltételek
Hol talál minket?
Keresse munkatársainkat!

Támogatások, akciók Támogatások, akciók

E­gyes tan­fo­lya­mo­kon ked­vez­ménnyel, vagy a­kár in­gyen is részt ve­het az a­láb­bi tá­mo­ga­tá­sok­kal.

Cisco Learning Credit
Vizsgautalványok
Tanfolyami akciók, csomagok

Jelentkezés Jelentkezés

A tan­fo­lyam­ok meg­hir­de­tett i­dő­pont­ja­i­ra az e­gyes tan­fo­lya­mi le­í­rá­sok ol­da­lá­ról vagy le­tölt­he­tő je­lent­ke­zé­si lap se­gít­sé­gé­vel on­line re­giszt­rál­hat. Test­resza­bott kép­zés e­se­tén kér­jük, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat!

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, akik igény e­se­tén szí­ve­sen ki is men­nek cé­gé­hez, és se­gít­ség­et nyúj­ta­nak az igények fel­mé­ré­sé­ben, egyedi test­re­sza­bott te­ma­ti­ka és le­bo­nyo­lí­tás össze­állí­tá­sá­ban, fi­nan­szí­ro­zási for­mák is­mer­te­té­sé­ben.

Skip Navigation LinksFőoldal IT tanfolyamok és IT vezetői tanfolyamok Cisco hálózati szakértő (CCNP) tanfolyam

Cisco hálózati szakértő tanfolyam (CCNP)

Általános információk

A Cisco hálózati szakértő tanfolyam célja, hogy a résztvevők korábbi Cisco router és switch konfigurálás (CCNA) alapokra építve magas szinten megismerjék a routing és switching technológiákat, és képesek legyenek router és switch eszközökre épülő nagyvállalati hálózatok kiépítésére, telepítésére, konfigurálására, hibafelderítésére és karbantartására.

A tanfolyam segít felkészülni a Cisco CCNP (Cisco Certified Network Professional) nemzetközi minősítés megszerzéséhez szükséges ROUTE, SWITCH és TSHOOT vizsgákra is.

A tanfolyamsorozatot hálózati szakemberek, hálózatüzemeltetők, rendszergazdák, konzulensek számára ajánljuk, akiknek feladatuk lesz Cisco switch és router alapú hálózatok menedzsmentje és támogatása, és szeretnének felkészülni a hivatalos vizsgákra is.

A Cisco hálózati szakértő tanfolyam moduljai

A Cisco hálózati szakértő tanfolyam a ROUTE, SWITCH és TSHOOT hivatalos Cisco tanfolyamokra épül, összesen 12 napban. A tanfolyamok körülbelül 3-4 hetes szünetekkel kerülnek lebonyolításra. A képzésekhez számos önálló tanulást és ismétlést segítő segédanyagot is biztosítunk.

A tanfolyamhoz szükséges előképzettség

A Cisco hálózati szakértő tanfolyam előzetes Cisco CCNA ismeretekre épít. Amennyiben ezekkel még nem rendelkezünk, akkor az ICND1 és ICND2, vagy a CCNA Bootcamp képzésünket javasoljuk elvégzésre. Az ismeretek megszerzéséhez hasznos Cisco CCNA online videós tanfolyami csomagunk elvégzése is. A tananyagok és vizsgák angol nyelvűek, ezért az angol nyelv dokumentumolvasás-szintű ismerete szükséges.

Tanfolyamok és vizsgák

A Cisco CCNP minősítés megszerzéséhez 3 Cisco vizsgát kell sikeresen teljesíteni. A minősítés megszerzéséhez továbbá érvényes CCNA minősítéssel kell rendelkeznünk. A Cisco vizsgákról és minősítésekről részletesen itt találhat információkat. A vizsgákkal és minősítésekkel kapcsolatosan további információt a Cisco honlapján is találhat, a www.cisco.com/certification oldalon.

A tanfolyamokhoz az alábbi vizsgák kapcsolódnak:

  • Implementing Cisco IP Routing - 300-101 (ROUTE v2.0) vizsga
  • Implementing Cisco Switched Networks - 300-115 (SWITCH v2.0) vizsga
  • Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks - 300-135 (TSHOOT) vizsga

A vizsgákat hivatalos Pearson VUE vizsgaközpontunkban tehetik le az érdeklődők.

Időpontok

A tanfolyamsorozat egyes képzései 3-4 hetes szünetekkel követik egymást (csoportok), rugalmas lebonyolítást nyújtva ezáltal. A képzést a ROUTE vagy SWITCH tanfolyammal lehet kezdeni. A TSHOOT képzésnek szükséges a végén lennie. Az egyes tanfolyami időpontokat a képzések leírásánál találhat, vagy kérjük érdeklődjön munkatársainknál a részletekről.

A tanfolyam indulásának feltétele legalább négy fő jelentkezése. Természetesen, ha megvan az induláshoz szükséges létszám, akkor akár az utolsó napon is elfogadunk jelentkezéseket. A képzésre történő jelentkezés határideje: a kezdési időpont előtt két héttel.

További információ

További információkért keresse munkatársainkat!

Fotó
Puri Judit
oktatási termékmenedzser
Telefon+36 30 695 5342
Fax+36 1 880 0041
Fotó
Apostagi Tünde
oktatásszervező
Telefon+36 1 880 0042
Fax+36 1 880 0041

Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép...
Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...