XYZ generációk hatékony együttműködése - miért kell mindenki a szervezetbe?

ATMJI-XYGEN

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

Változó világunkban a technikai, technológiai fejlesztések, az innovációs törekvések térnyerése az élet elválaszthatatlan részeként jelennek meg és ezek jellemzik mindennapjainkat, magában hordozva a generációs eltérések, ellentétek veszélyét. Jelenleg négy generáció dolgozik, dolgozhat együtt a munkahelyeken, legnagyobb létszámban az X és az Y nemzedék, de még mindig dolgoznak Baby boomerek és természetesen egyre inkább megjelennek a Z generáció képviselői is. Ez azonban különleges kihívás elé állítja a szervezeteket. Az elmúlt évtizedek során olyan nagymértékű és gyors volt a fejlődés, hogy emiatt már a korban egymáshoz közel állók sem mindig értik meg egymást, mivel más működést, kommunikációs formát, stílust és eszközöket használnak.

Képzésünk abban támogatja az egyéneket, csoportokat, hogy a különböző generációk ki tudják aknázni bennük rejlő potenciálokat. Az X bölcs, mentori működése mellett az Y és Z potenciálja kiteljesedhet, olyan módon tud tevékenykedni, amely a közvetlen csapat és a szervezet számára magas értéket képvisel.

A képzési programunk célja, hogy az X generációs vezetők és munkatársak tudatosabb, az új generációban rejlő potenciálokra fókuszáló, és együttműködőbb hozzáállása alakuljon ki a fiatalabb munkavállalókhoz. Az Y és Z munkatársak pedig képesek legyenek meglátni az X és Baby boomer generáció értékét a mindennapokban.

A program során tudatosítjuk a generációk mögött meghúzódó eltérő gondolkodásmódot, értékrendet és kommunikációs stílust.

Kinek ajánljuk?

Minden olyan vezető és munkatárs számára, akik együtt dolgoznak más generációkkal. Ha nehezen értik meg, hogy miért úgy beszél, gondolkodik, miért az a fontos neki, ami. Ekkor érdemes megélni ezt a tréninget, mert talán rávilágít a másik működésmódbeli különbözőségeire, ami által érthetővé válik a másik személy működése.

Előnyök

A generációk közötti eltérések különösen fontosak ma a munka világában, hiszen az amúgy is eltérő céllal és elvárással rendelkező munkáltatók és munkavállalók között meglévő feszültségeket tovább árnyalhatják a generációs eltérésekből adódó szemléletbeli különbségek is. Ezek a feszültségek pedig nem csak a munkavállalók szempontjából jelentenek nehézséget, hanem kihat a csapat együttműködésére, a vezető-beosztott kapcsolatára is. Meg kell találni azt az egyensúlyi állapotot, amelyben a legújabb generációk munkához való hozzáállása és a munkáltatókkal szemben támasztott követelményei találkoznak a munkáltatói érdekekkel. Amikor az egyén megérti a generációk általános működésmódját. tolerálja a különbségeket, megérti a generációkra ható motivációs tényezőket, igényeiket. Ezáltal egy csapaton belül javulhat az együttműködés. A vezető-beosztotti viszonyrendszerben pedig a vezető képes lesz új módszereket és eszközöket használni szem előtt tartva a generációs igényeket, ezáltal egy hatékonyabb emberi erőforrás menedzsmentet tud elérni.

Tematika

Generációk a munkahelyen

 • Generációs sajátosságok – egyéni sajátosságok – sztereotípiák;
 • Generációk a munkahelyen;
 • Munkahelyi konfliktus források versus generációs előnyök;
 • X, Y és Z teljesítménye, létezik-e generációs különbség?

EGYÜTTműködés

 • Onboarding;
 • Az X és az Y-Z elvárásainak összehangolása;
 • Eltérő nemzedékű összetételű csapat működése - generációs különbség = munkahelyi lehetőség;
 • Az Y és Z generációs munkavállaló, mint lehetőség a csapat számára;
 • Az X, Y, Z generációs értékpreferenciái: értékeik és attitűdjük;

„Felhatalmazó vezetői kultúra” – X vezető

 • A felhatalmazó vezetői kultúra jellemzői, előnyei, illetve nehézségei;
 • Hatékony vezető-beosztott viszony;
 • Munka – magánélet egyensúly igények és azok vállalati kultúrába illeszkedő kezelése;
 • Tudásmegosztási módok kialakításának jelentősége;

Y, mint vezető

 • Ideális vezető – Y vezető (segítő tényezők a vezetői munkában);
 • Y vezetőként hogyan látunk és kezeljünk eltérő (X) generációs munkavállalókat;
 • Munkáltatói – vezetői elvárások – munkavállalók a vállalati kultúrában;

Y és Z generáció bevonzása

 • Munkáltatói brand az új generáció számára – Y és Z generáció mozgató rugói;
 • Y és Z generáció beillesztése;
 • A megszokottól eltérő munkaerő megtartás - szemléletváltás;
 • Munkahelyi légkör, munkahelyi feltételek;

Y és Z előnyeinek kiaknázása – a munkatársi csoportban

 • Információ begyűjtési sajátosság a szervezet szolgálatában;
 • Kommunikáció – előadás – képviselet;
 • Ellenőrzés – monitoring (az X, Y, Z számára elfogadható tartalma és módja);

Tréning után

Amennyiben a képzés során vezetőként vesz részt, lehetőség van generációs témában egyéni coaching igénybevételére, hogy minél hatékonyabban és jobban tudja kezelni eltérő generációs munkatársait.

Együtt dolgozó munkahelyi csoportok számára a képzés után lehetőség van team coachingra, melyben egy-egy aktuális témát, nehézséget dolgoznak fel, melynek alapja a képzésen elsajátított ismeretanyag.