XML kezelés és SOAP/RESTful webszolgáltatások megvalósítása Java platformon

JAVAX-WS

XML kezelés SAX, DOM, StAX használatával, JSON kezelés, webszolgáltatások JAX-WS és JAX-RS technológiákkal

Képzési forma:
Képzés hossza:
3 nap (24 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
2023.
május
08.
Normál
2023.
november
13.
Normál
Képzési forma:
Normál
Képzés hossza:
3 nap (24 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
2022.
december
19.
2023.
május
08.
2023.
november
13.

Ismertető

A képzés célja a SOAP és RESTful webszolgáltatások elméleti és gyakorlati bemutatása. Mivel a SOAP webszolgáltatások nagyban építenek az XML formátumra, ezért az is bemutatásra kerül az azt kezelő Java eszközökkel együtt. A képzés magába foglalja a DOM, SAX, StAX, JAX-WS, JAX-RS szabványok bemutatását.

A képzés komplex gyakorlati feladatokat tartalmaz IntelliJ IDEA fejlesztőeszközzel (egységes igény szerint Eclipse/NetBeans), Maven build eszközzel, Jetty webkonténerrel, SOAPUi és Postman tesztelőeszközzel.

 • Az XML definíciója, kialakulása, alkalmazási lehetőségei
 • Karakterkódolás, alapfogalmak, szintaktika, elemek és attribútumok, parserek és karakteradatok, névterek
 • Jól formázottság, séma és DTD, XSD, validálás
 • XHTML és XML viszonya, a DOM és kezelése
 • XML lekérdezés: XPath
 • XML transzformáció: Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT)
 • XML kezelése Java programokból: Java API for XML processing (JAXP)
 • Document Object Model (DOM), a fa felépítése, bejárása, módosítása – attribútum, node, részfa
 • Simple API for XML (SAX), eseménykezelés
 • XPath, XSLT a Java-ban
 • Streaming API for XML (StAX)
 • StAX Cursor és Iterator API
 • SOAP alapú webszolgáltatások: SOAP, WSDL, UDDI
 • Binding JAXB technológiával
 • Speciális esetek: körkörös referencia, öröklődés kezelése
 • JAX-WS szabvány
 • Kivételkezelés
 • JAX-WS handlerek
 • JAX-WS kliens
 • SoapUI eszköz használata
 • Automata tesztelés SoapUI használatával
 • RESTful webszolgáltatások
 • JAX-RS szabvány
 • REST kliens
 • Unit és integrációs tesztelés
 • Tesztelés Postman használatával

A következő témakörök ismerete elvárt: biztonságos fejlesztőeszköz kezelés, csomagok, osztályok, interfészek, kivételkezelés.

Előfeltétele a Java SE alapok (JAVA-BSC) és a Java SE haladó (JAVA-ADV) képzések elvégzése, vagy azon képzések anyagának gyakorlati ismerete.

Mivel a tananyagok egy része angol nyelvű, ezért alapfokú, dokumentumolvasás-szintű angol nyelvtudás szükséges. A képzés magyar nyelvű, magyar slide-ok alapján.