VMware

Tanfolyami információk Tanfolyami információk

Je­lent­ke­zés e­lőtt kér­jük, fi­gyel­me­sen ol­vas­sák el tan­fo­lya­mi fel­té­te­le­in­ket és a kép­zé­sek­hez szük­sé­ges e­lő­is­me­re­te­ket, le­bo­nyo­lí­tá­si tud­ni­va­ló­kat.

Tanfolyami feltételek
Hol talál minket?
Keresse munkatársainkat!

Támogatások, akciók Támogatások, akciók

E­gyes tan­fo­lya­mo­kon ked­vez­ménnyel, vagy a­kár in­gyen is részt ve­het az a­láb­bi tá­mo­ga­tá­sok­kal.

VMware Training (PSO) Credit
Vizsgautalványok
Tanfolyami akciók, csomagok

Jelentkezés Jelentkezés

A tan­fo­lyam­ok meg­hir­de­tett i­dő­pont­ja­i­ra az e­gyes tan­fo­lya­mi le­í­rá­sok ol­da­lá­ról vagy le­tölt­he­tő je­lent­ke­zé­si lap se­gít­sé­gé­vel on­line re­giszt­rál­hat. Test­resza­bott kép­zés e­se­tén kér­jük, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat!

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, akik igény e­se­tén szí­ve­sen ki is men­nek cé­gé­hez, és se­gít­ség­et nyúj­ta­nak az igények fel­mé­ré­sé­ben, egyedi test­re­sza­bott te­ma­ti­ka és le­bo­nyo­lí­tás össze­állí­tá­sá­ban, fi­nan­szí­ro­zási for­mák is­mer­te­té­sé­ben.

Skip Navigation LinksFőoldal IT tanfolyamok és IT vezetői tanfolyamok VMware vSphere mérnök tanfolyam (VCAP)

VMware vSphere mérnök (VCAP) tanfolyam

A VMware vSphere mérnök tanfolyam célja

A vSphere mérnök képzés célja, hogy a résztvevők a VCP szintre (VMware vSphere üzemeltetési alapokra) építve megismerjék a haladó szintű VMware üzemeltetési és karbantartási feladatokat, és képesek legyenek nagyvállalati VMware infrastruktúrák hibafelderítésére, optimalizálására, biztonságosabbá tételére valamint rendszergazdai feladatok automatizálására.

A tanfolyamsorozat egyben segítséget nyújt a VMware haladó, VCAP-DCA4 minősítéshez szükséges vizsgára történő felkészítésben is.

A csomag tartalmazza a VCAP-DCA vizsgát és az új vSphere 5.0 rendszer újdonságait ismertető What is new képzés díjából 30% kedvezményt!

Megjegyzés: a képzés új, vSphere 5.0 verzióhoz kapcsolódó tanfolyamokra épülő csomagja várhatóan 2012 tavaszán jelenik meg.

Megjegyzés: a képzés új, vSphere 5.0 verzióhoz kapcsolódó tanfolyamokra épülő csomagja várhatóan 2012 tavaszán jelenik meg.

A VMware vSphere mérnök tanfolyam felépítése

A tanfolyam három haladó szintű VMware tanfolyamra épül, összesen 9 napban, az alábbi sorrendben:

Szükséges előképzettség

A tanfolyam előzetes VMware vSphere 4 vagy magasabb üzemeltetési alapismereteket feltételez. Hasznos, de nem szükséges a VCP4 (esetleg VCP5) minősítés megléte.A tananyagok és vizsgák angol nyelvűek, ezért az angol nyelv alapfokú, dokumentumolvasás-szintű ismerete szükséges.

A VMware vSphere 4 rendszermérnök képzés díja

A tanfolyamsorozat díj 599.000 Ft+ÁFA, ennek megrendelése esetén tehát közel 200.000 Ft-ot takaríthat meg. A csomag tartalmazza a hivatalos tanfolyamokat, a VCAP-DCA vizsgakupon, vizsgafelkészítő konzultációt a képzések végén, és egy 30% kedvezményre jogosító kupont az új vSphere verzió újdonságait tartalmazó "What is New 5.0" képzés listaárából. A képzésekre VMware Training Creditek beválthatók, a részletekkel kapcsolatosan keresse munkatársainkat!

A jelzett csomag akció csak a Training360 által jelzett, meghirdetett időpontú (budapesti helyszínű) tanfolyamokra érvényes. A jelzett kedvezmények és szolgáltatások csak a teljes csomag megrendelése esetén élnek! A feltüntetett árak nettó árak, az oktatási szolgáltatást 27% ÁFA terheli. Az árak nem tartalmazzák a melegétkezést díját; ez külön igényelhető 1.400 Ft/fő/nap áron, mely külön szolgáltatásként kerül számlázásra. Az akciós árak más akciókkal, kedvezményekkel, pályázati támogatásokkal nem vonhatók össze.

Tanfolyamok és vizsgák

A VCAP-DCA4 minősítés megszerzéséhez a VMware által előírt VDCA-410 kódú vizsgát kell letenni. A cím megszerzéséhez előzetesen VCP4 minősítéssel kell rendelkeznünk (az új VCP5 nem használható fel erre). A vizsgákkal és minősítésekkel kapcsolatosan további információt itt találhat, vagy kérjük látogassa meg a VMware honlapját a www.vmware.com címen (Services / Certification). A vizsgákat Pearson VUE vizsgaközpontunkban tehetik le az érdeklődők. A vizsgák számítógép előtt zajlanak, angol nyelven, gyakorlati szimulációs feladatok keretében.

A vizsgákat Pearson VUE vizsgaközpontunkban tehetik le az érdeklődők. A vizsgák számítógép előtt zajlanak, angol nyelven, gyakorlati szimulációs feladatok keretében.

Időpontok

Megjegyzés: a képzés új, vSphere 5.0 verzióhoz kapcsolódó tanfolyamokra épülő csomagja várhatóan 2012 tavaszán jelenik meg, melyhez új időpontok kapcsolódhatnak.

1. csoport

VMware vSphere: Advanced Fast Track (VM-TP4): 2012. február 27-március 2.
VMware vSphere: Design and Manage for Security (VM-S4): 2012. március 26-27.
VMware vSphere: Automation with PowerCLI (VM-A4): 2012. március 28-29.

2. csoport

VMware vSphere: Advanced Fast Track (VM-TP4): 2012. április 16-20.
VMware vSphere: Design and Manage for Security (VM-S4): 2012. május 29-30.
VMware vSphere: Automation with PowerCLI (VM-A4): 2012. május 31-június 1.

A tanfolyam indulásának feltétele legalább öt fő jelentkezése. A képzésre történő jelentkezés határideje: a kezdési időpont előtt két héttel. Természetesen, ha megvan az induláshoz szükséges létszám, akkor akár az utolsó napon is elfogadunk jelentkezéseket.

További információ

További információkért keresse munkatársainkat:

Fotó
Puri Judit
oktatási termékmenedzser
Telefon+36 30 695 5342
Fax+36 1 880 0041

Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép...
Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...