VMware vSphere: Troubleshooting Workshop v6.7

VM-T6.7

VMware vSphere 6.5 infrastruktúra hibafelderítés és hibaelhárítás

Képzés hossza: 4 nap (32 óra)

Képzés nyelve: MAGYAR/ANGOL

Kérjük válassz időpontot!

2019 december 16. 379 000 Ft

379 000 Ft + Áfa / fő-től

A haladó, gyakorlati workshop jellegű tanfolyamon megismeri az összetett VMware vSphere infrastruktúrák hibafelderítési módszereit, megoldásait, diagnosztikai eszközeinek (parancssori felület, VMware vSphere Web Client, VMware vRealize Log lnsight stb.) használatát és hibák elhárítását. A gyakorlatok során szimulált hibákat kell felderítenie és megoldania. A képzés segít a haladó VCIX6.5-DCV minősítés vizsgára való felkészülésben.

  • Bevezetés: hibafelderítés célja, hibák és problémák osztályozása, hibafelderítési metódusok, online támogató források áttekintése, hibafelderítési példák
  • Hibafelderítési eszközök használata: parancssori felület és parancsok, szintaxisok használata; a vSphere Management Assistant (vMA) telepítése és használata; ESXi és vCenter naplóállományok felderítése, értelmezése; a vRealize Log Insight használata naplóállományok összegyűjtésére, keresésére és elemzésére
  • Hálózati hibafelderítés: lehetséges hálózati problémák áttekintése; vNetwork komponensek azonosítása és konfigurálása, hálózati forgalom nyomkövetése, ellenőrzése (network sniffer használata), standard és distributed switch problémák kezelése, hálózatkapcsolati hibák kezelése és megelőzése
  • Storage hibák felderítése és menedzsmentje: storage hozzáférési problémák diagnosztizálása, elemzése, konfigurálása; iSCSI, NFS, VMFS és vSAN csatlakozási problémák felderítése; hardveres és szoftveres hibák elemzése; multipathing hibák (PDL, APD) azonosítása; lehetséges storage hibák elemzése, storage működés visszaállítása
  • vSphere klaszterek hibafelderítése: lehetséges vSphere HA hibák áttekintése; különböző, virtuális gép migrációhoz kapcsolódó vMotion hibák felderítése és elhárítása; VMware HA cluster hibafelderítés (slot calculations, hozzáférés szabályozás, host figyelés); DRS cluster hibafelderítés (erőforrás megosztások, pool-ok, határértékek)
  • vCenter Server és ESXi hibaelderítése: a vCenter Server és VMware Platform Services Controller™ architektúra áttekintése; autentikációs hibák felderítése és kezelése; VMware Certificate Authority és tanúsítvány tároló hibák kezelése; vCenter szolgáltatás hibák menedzselése; ESXi hoszt és vCenter Server hibajelenségek és elhárításuk
  • Virtuális gépek hibafelderítése: általános és pillanatfelvétel hibák azonosítása és kezelése; power-on hibák azonosítása és kezelése; virtuális gépek csatlakozási állapot hibáinak menedzselése; VMware Tools telepítések során fellépő hibák elhárítása

Kapcsolódó vizsga: a haladó, VCIX6.5-DCV minősítés vizsgájához használható.

Install, Configure Manage6.5 / Fast Track v6.5 /Optimize and Scale v6.5 c. tanfolyam elvégzése illetve annak megfelelő ismeretanyag és gyakorlat. Korábbi gyakorlat parancssori felület kezelésében. A tananyagok angol nyelvűek, ezért alapfokú, dokumentumolvasás szintű angol nyelvtudás szükséges.