Visszatérés az irodába - vezetői felkészítés

VEZ-VISSZA Új

Részvételi forma

Képzés hossza

3 nap (3×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

A home office hihetetlen sebességgel robbant be a munka világába 2020 márciusában, és a tapasztalatok alapján többnyire sikeresnek ítélték a munkáltatók és munkavállalók egyaránt.

A következő kritikus pont az újraindulás volt, hiszen a korlátozások fokozatos feloldásának köszönhetően lassan visszatérhettünk a munkahelyünkre. Azonban az otthoni munkavégzés számos munkavállaló számára hordozott olyan előnyöket, melynek megszűnése, azaz, hogy vissza kell térni az irodába, ellenérzést válthat ki. Így tehát a vezetők előtt hatalmas kihívás áll, hogy munkavállalóikat visszaállítsák a megszokott irodai munkakörnyezetbe.

Annak érdekében, hogy kollégáink újra elkötelezettek legyenek, és az új kihívásokra koncentrálhassanak, vezetőként érdemes tudatosan felkészülni.

Az otthon magányából visszacsöppenni az irodai forgatagba kihívásokkal teli feladat. Néhány tudatos lépéssel azonban viszonylag zökkenőmentessé tehetjük a folyamatot. Programunk ehhez kíván hozzájárulni.

Kinek ajánljuk?

Programunkat olyan vezetőknek ajánljuk, akiknek munkatársai szervezeti szinten a home office-ból visszatértek az irodai munkavégzésre. Akik úgy érzik, hogy kollégáikban ellenérzés alakult ki az irodai munkavégzéssel kapcsolatban.

Előnyök

 • Erősödik a szervezet iránti elkötelezettség
 • Erősödik a munkavállalói lojalitás
 • Tudatosabb, új igényekhez igazodó vezetői stílus alakul ki
 • Csökken a munkatársakban, a változással szembeni ellenállás

Tematika

1. nap

Vissza az irodába

 • Mit jelent ez a vezetői és munkavállalói oldalon
 • Hogyan viszonyulnak a munkavállalók ehhez (magyar és nemzetközi kutatási eredmények áttekintése)
 • Vissza az irodába – Soft és hard tényezőinek megismerése

A változással szembeni ellenállás kezelése

 • A változást megélő személyes pszichés dinamikája
 • A változással szembeni ellenállás okai és forrásai
 • Vezetői feladatok áttekintése a változási görbe különböző szakaszaiban
 • A változás, mint normál állapot irányítása
 • A változás kommunikálása
 • Az érintettek részvétele és bevonása
 • Segítségnyújtás és támogatás

Vezetői teendők

 • Best practice – azaz jó gyakorlatok a mindennapokra
 • Szervezethez igazított „vissza az irodába” program lépéseinek áttekintése:
  • távmunka kialakításának legfontosabb szempontjai
  • távmunkavégzés szervezeti oldalának néhány sarokköve
  • Céges policy-k néhány lényeges eleme – a biztonság megteremtése érdekében
 • Motiváció erősítése

2. nap

Egyéni magatartásmintázatok különbözőségei

 • Különböző személyiségtípusok megismerése – DISC modell alapján
 • A DISC modell elméleti áttekintése – személyiségtipológia
 • Az egyéni szükségletek terén való eltérések tudatosítása – azaz melyik típus hogyan viszonyulhat a „vissza az irodába” programhoz
 • A viselkedéstípus szükségletei a munka világában
 • Az egyéni sokszínűség következményei az alábbi területeken:
  • motiválás és a személyes motiválhatóság forrásai
  • kapcsolatteremtés és személyes kapcsolatok ápolása
  • visszajelzések adása és fogadása munkatársi és felettesi viszonylatban
  • konfliktusok forrásai, kezelése során alkalmazott megoldások
  • munkaritmus, tempó, ütem
  • változásokhoz való viszony – az alkalmazkodás személyes útjai

DISC és a kommunikáció

 • Típusok jelei a kommunikációban
 • Hogyan alkalmazkodjunk a különböző típusokhoz
 • Kivel hogyan kommunikáljunk
 • Melyik típus milyen kommunikációs formát és stílust igényel
 • Hogyan alkalmazkodjunk a különböző típusokhoz
 • Hogyan kezeljük a különböző típusokat stresszhelyzetben

3. nap

A helyzetfüggő vezetés

 • Tudatos vezetői stílus kialakítása a home office után
 • Az elvárt vezetői szerep kialakítása, és a vezetői csapdák felismerése
 • Öndiagnózis (Szituatív vezetés kérdőív alapján)
 • A helyzetfüggő vezetés modell elméleti áttekintése
 • A szituatív vezetés szerepe beosztott érettségének és motiváltságának vonatkozásában
 • A vezetői eszköztár értő használata
 • A vezető irányítói és támogatói feladatának összehangolása

Helyzethez illeszkedő vezetői stílusok különbözőségei

 • Szituációs eltérések és ehhez kapcsolódó beosztotti szükségletek
 • Az egyes stílusok mindennapokra gyakorolt hatásai: például motiváció, csapatmunka, konfliktusok, felelősségvállalás, példamutatás stb.
 • Vezetési stílusok: tapasztalatok összegyűjtése, értelmezése – keretek közé helyezése
 • Az egyes stílusok előnyei, hátrányai
 • Mérlegelendő szempontok a megfelelő stílus megválasztásakor
 • Stílusrugalmasság, illeszkedés vizsgálata – vállalati kultúrához, aktuális szervezeti helyzethez, feladatokhoz és a munkavállalókhoz, elvárásokhoz

A helyzetfüggő vezetés technikái

 • Vezetői eszközök és alkalmazhatóságuk a beosztotti érettség vonatkozásában.
 • Feladatok kiadása a különböző érettségi szintű kollégák részére
 • Ellenőrzés, értékelés, visszajelzés a home office után
 • Feszültségek és gátló tényezők a különböző beosztotti típusoknál
 • Tipikus hibák, buktatók – avagy hol, mikor s mire érdemes vezetőként figyelnünk
 • Helyzetgyakorlatok, opcionális videós elemzéssel, visszajelzésekkel

Tréning után

A képzés után lehetőség nyílik egyéni coachingra a további feldolgozás és a képzésen elhangzottak adaptálása és mélyítése érdekében.

Együtt dolgozó vezetői teamek esetén a képzés után lehetőség van team, avagy csoportos coachingra, hogy a mindennapok problémáit, esetleges vezetői elakadásaikat tovább elemezzék és hatékony problémamegoldó módon kezeljék.

Egy szervezeten belüli vezetői team számára lehetőség nyílik szupervíziós csoportokra is. A szupervízió reflektív teret biztosít azon szakemberek (vezetők) számára, azzal a céllal, hogy a vezetői szakmai attitűdjük és teljesítményük minőségét biztosítsák és fejlesszék. Ebben a munkamódban a fókusz a szupervizált vezetőn van, illetve azon, hogy a szupervizált vezető, hogyan dolgozik együtt a munkatársaival.