Virtuális együttműködés és kommunikáció

ATMJI-VEKA Új

1. szint - alapok

Képzési forma:
Képzés hossza:
2 nap (16 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
Képzési forma:
Normál
Képzés hossza:
2 nap (16 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol

Ismertető

Kétségtelen, hogy a számítógépek és az Internet egyre nagyobb szerepet tölt be életünkben. Lassan mindenki belátja az egykori reklámszöveg („Aki kimarad, lemarad!”) gazdasági sikerekben mérhető igazságát. Senki sem vonhatja ki magát ezen folyamatok alól! Magas szintű számítógépes és hálózati ismeretekre kivétel nélkül mindenkinek szüksége van/lesz. A mindenki alatt valóban a teljes társadalmat kell értenünk, hiszen már napjainkban is azt tapasztaljuk, hogy nemcsak a szellemi munkát végzőknek, hanem a fizikai dolgozóknak is szükségesek az ilyen irányú ismeretek. Éppen ezért az előttünk álló évek talán legfontosabb feladata a virtuális kommunikáció hatékony elsajátítása és a virtuális térben történő eredményes együttműködés.
A virtuális kommunikáció kihívásai:
 • Paradigmaváltás a kommunikációban
 • A rendszerhasználat gondolkodásmódbeli akadályainak feloldása
 • A hagyományos kommunikáció adaptálása a virtuális térbe
 • A hagyományos együttműködési szabályok virtuális térbe való átültetése
 • Virtualizációhoz szükséges készségek
 • Lehetséges konfliktusforrások beazonosítása
 • Információ adás és kérés fórumai, felületei, eszközei
A hatékony és eredményes virtuális kommunikáció ismérvei
 • Virtuális térben történő kommunikációs szabályok elsajátítása
 • Érzések, motivációk, attitűdök non-verbális kommunikációja
 • Bizalomépítés kommunikációs szabályai
 • Az információ megosztás szabályai a virtuális térben
 • Az adott információhoz, feladathoz kapcsolódó tudatos kommunikációs csatorna kiválasztása
 • Chat kommunikációs szabályai
A résztvevőknek alapszintű Office365 szoftverhasználati tudással szükséges rendelkezniük, melyhez elsősorban a Training360 – Átállás az Office365-re e-learning tananyagát ajánljuk.