Virtuális együttműködés és kommunikáció

ATMJI-VEKA Új

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

Manapság a szervezeti siker kulcstényezője szakmától és pozíciótól függetlenül, hogy milyen minőségű az információáramlás és együttműködés a szervezeten belül és kívül. Azaz hogyan kommunikálunk és működünk együtt kollégáinkkal, vezetőinkkel és ügyfeleinkkel. A távmunkavégzés világában fontos, hogy megtanuljuk a hatékony kommunikációt és a virtuális térben való tudatos együttműködést egymással.

Magas szintű számítógépes és hálózati ismeretekre kivétel nélkül mindenkinek szüksége van/lesz. A mindenki alatt valóban a teljes társadalmat kell értenünk, hiszen már napjainkban is azt tapasztaljuk, hogy nemcsak a szellemi munkát végzőknek, hanem a fizikai dolgozóknak is szükségesek az ilyen irányú ismeretek. Éppen ezért az előttünk álló évek talán legfontosabb feladata a virtuális kommunikáció hatékony elsajátítása és a virtuális térben történő eredményes együttműködés. Képzésünk célja, hogy résztvevőink lássanak rá a virtuális kommunikáció gátjaira, és ezek megoldási lehetőségeire, valamint tudatosítsák a virtuális együttműködéshez elengedhetetlen szabályokat és NETikett alappilléreket.

Képzésünk fókuszpontjai a virtuális tér kommunikációs kihívásainak tudatosítása, és a nehézségek mellett tudatos best practice-ek kialakítása. Programunk során súlyponti részt kap a virtuális tér együttműködési szabályai, a bizalomépítés technikái, valamint a tudatos problémamegoldás online térben való eszköztára.

Kinek ajánljuk?

Minden olyan munkatárs és vezető számára, akik hosszabb távon távmunkavégzést folytatnak, avagy hibrid munkavégzésben dolgoznak.

Előnyök

A változó világ egyfajta kiszámíthatatlanságot hozott az elmúlt évek során. Számtalan szervezet a Covid során létrejött krízis office után elkezdett átállni távmunkavégzésre vagy hibrid munkavégzésre. Viszont a Covid során kialakított megoldási módok, melyek ad hoc megoldások voltak, át kell hogy álljanak és meg kell hogy feleljenek a hosszabb távú távmunkavégzés kritériumainak, hiszen csak ezen tudatosan kialakított együttműködési és kommunikációs eszköztárral felvértezve tud majd a szervezet, a csoport és az egyén megfelelni a folyamatos kihívásoknak.

Amennyiben hatékonyabban tudnak a kollégák a virtuális térben kommunikálni egymással, az támogatja az együttműködést. Ha új szabályokat és együttműködési feltételeket alakítunk ki csoport és szervezeti szinten az a távmunkavégzésben létrejövő elszeparálódást csökkenti, a hatékony együttműködés a csoporton belül növeli az elkötelezettséget, és fenntartja a motivációt. Ez az egyén számára egyfajta pszichológiai biztonságot tud adni, a szervezet számára, pedig elkötelezett munkavállalókat és hatékony egyéni és csoportmunkát biztosít.

Tematika

A virtuális kommunikáció kihívásai

 • Paradigmaváltás a kommunikációban
 • A rendszerhasználat gondolkodásmódbeli akadályainak feloldása
 • A hagyományos kommunikáció adaptálása a virtuális térbe
 • A hagyományos együttműködési szabályok virtuális térbe való átültetése
 • Virtualizációhoz szükséges készségek
 • Lehetséges konfliktusforrások beazonosítása
 • Információ adás és kérés fórumai, felületei, eszközei

A hatékony és eredményes virtuális kommunikáció ismérvei

 • Virtuális térben történő kommunikációs szabályok elsajátítása
 • Érzések, motivációk, attitűdök non-verbális kommunikációja
 • Bizalomépítés kommunikációs szabályai
 • Az információ megosztás szabályai a virtuális térben
 • Az adott információhoz, feladathoz kapcsolódó tudatos kommunikációs csatorna kiválasztása
 • Chat kommunikációs szabályai

Együttműködés on-line térben

 • Csoportmunka egy térben, a tudatos csoportdinamika előnyei
 • Problémamegoldás online térben
 • Az asztali alkalmazások felhő alapú, online verzióiban a leggyakrabban használt funkciók letisztult formában való megjelenítése, a csoportmunkát segítő eszközökre fókuszálva
 • A technikai rendszerek adta lehetőségek által generált, közös szerkesztés hatékonyságnövelő hatásai
 • A korábbi e-mail alapú együttműködésre épülő munkafolyamatok lerövidítése, a közös munka során keletkező felesleges duplikációk elkerülése
 • A virtuális térben történő együttműködés veszélyforrásai és hatékony kezelési módjuk
 • Virtuális térben történő feladatmegoldások sajátosságai és hatékony megoldási módjai
 • Projektmunkák kihívásai on-line térben
 • A közös munka természetes struktúrájához és folyamataihoz igazodó felületek tudatos használata, amely segíti a projekt-feladatok eredményes kivitelezését
 • Tudatos koordinátori szerepkör kialakítása
 • Netikett alapjainak elsajátítása

Tréning után

Együtt dolgozó teamek esetén a képzés után lehetőség van team coachingra, hogy a mindennapokban történő virtuális együttműködést mélyítsék és a tudatosan adaptálják.