Vezetői önismeret

ATMVEZ-ON

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

A vezető személyisége a munkahelyi légkörre, a szervezeti kultúrára, a dolgozók értékrendjére, önértékelésére, teljesítményére, sőt, még a magánéletére is hatással van. Mindezek a tényezők pedig visszahatnak a vállalat eredményességére. Egyáltalán nem mindegy, hogy a vezető milyen személyiséggel, látásmóddal bír. És ahogy az adott területen való jártasság, szakmai tudás terén elengedhetetlen a folyamatos tanulás, fejlődés, éppúgy alapvető fontosságú a személyiségfejlesztés, az önismeret mélyítése is. A jó vezetőnek tisztában kell lennie saját működésével, az általa vezetett szervezetben létrehozott hatásaival, és képesnek kell lennie a környezetétől kapott visszajelzések befogadására, feldolgozására ahhoz, hogy vezetőként hatékonyan működjön. Ebben segíti az önismeret, az önreflexió képességének elsajátítása. Ezért a vezetői tulajdonságok legfontosabb elemeként az önismeretet és önkifejezést jelölhetjük meg. Ez nem más, mint az én-tudatosság, ami az egyén önmagáról való tudása és ismerete, amely az önértékelésre épül. Ez azt jelenti, hogy az egyén az önmagáról birtokolt ismeretei alapján tudatosan vállalja önmagát külsőleg és belsőleg, s mindaz, amit tesz, az őt tükrözi. Mindazt, amit mások látnak, tapasztalnak tevékenységéről, megnyilatkozásai alapján, az nem más, mint önmaga Ebben a képzési modulban a résztvevők figyelmét felhívjuk a vezetői kompetenciák tárházára, az adott szervezetben használható vezetői módszerek jelentőségére. A figyelmet fókuszáljuk arra, hogy a meglévő készségeket, képességeket csoportban, illetve azonos tudású kollegák irányítására is bátran alkalmazzák.

Tematika

Modern kori vezetőkkel szembeni elvárás tudatosítása
 • Mit jelent vezetőnek lenni?
 • Mitől több, avagy mitől más egy vezető?
 • XXI. századi elvárások a vezetőkkel szemben
 • Vezetői kompetenciák tudatosítása
 • Vezetői szerep és lehetséges szerepkonfliktusok azonosítása
 • A vezetői feladat egy folyamatosan megújuló önismereten alapuló fejlődési pálya.
Saját viselkedés és reakciók jellemző jegyeinek jobbmegértése: az ön- és emberismeret fejlesztése
 • A személyes erősségek, erőforrások és fejlesztendő területek személyre szabott pontosítása
 • Az önismeret elmélyítése az adott munka hatékonysága érdekében. Ismert tény, hogy az ember legfőbb munkaeszköze saját személyisége, ezért igen fontos, hogy ki – ki tisztában legyen azzal, hogy mely helyzetek azok, ahol a hatékony megoldás legfőbb gátja az egyén saját személyisége.
 • Önismeret – MBTI alapján
 • A vezetői profil megismerése. (MBTI vezetői profil megismerése)
 • A modul során feltárjuk azokat a pontokat, amiket a résztvevő eddig még nem tudatosított, segítünk ezeket feldolgozni és kezelni, illetve tudatosításuk által lehetőséget biztosítunk a résztvevőknek, hogy kézben tarthassák azokat.
A személyes konfliktus, mint probléma és mint erőforrás
 • A problémamegoldás gátjai és megoldási lehetőségek feltárása
 • Személyes problémamegoldó hatékonyság fejlesztése.
 • A teljesítményproblémák egyéni okai és ezek feltárása.
 • Személyes erősségek és fejlesztendő területek feltárása.
A humán potenciál jobb kiaknázása dolgozóként és vezetőként
 • Mások és a saját személyiség(em) erősségeinek és fejlesztendő területeinek felismerése, és lehetséges kezelési módok kialakítása.
 • A nem verbális kommunikáció tudatos használata.
 • A felelősség vállalásának mértéke, valamint az asszertivitás jelentősége a személyes kapcsolatok tükrében.
 • Az egyéni készségek és kompetenciák fejlesztése, megéléssel és visszajelzéssel az alábbi tényezők és összetevők mentén.
  • kapcsolatteremtés,
  • kommunikációs készségek,
  • képesség mások megértésére és a kritikai vélemények fogadása
  • csoporton belüli vezetői, koordinátori feladatok, szerepvállalása, dominanciára való hajlandóság, egyéb szerepvállalás
  • konfliktusok, nehéz helyzetek kezelése
  • vitakészség
  • érzelmek vállalása
  • speciális egyéni erőforrások, képességek, készségek
  • fejlesztendő erőforrások, készségek.
 • Saját és mások reális önértékelése, a kritikai észrevételek objektív elfogadása és beépítése személyiségünkbe.