Vezetői kommunikációs tréning

ATMVEZ-KOMM

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

Kommunikáció nélkül az emberek képtelenek a közös cél érdekében összehangoltan cselekedni. Mintzberg bizonyította, hogy vezetés nincs kommunikáció nélkül. Azaz hogy a vezetői szerepek mindegyike összefüggésben áll a kommunikációval, és a vezetői munka döntő hányadát a verbális kommunikáció teszi ki. A jó kommunikáció tehát elengedhetetlen a menedzseri, vezetői munkához. Ha a vezetők valóban olyan emberek, akik a munkát mások segítségével, irányításával végzik el, akkor kommunikálniuk kell, különben munkájuk akadályokba ütközik. Így tehát megállapítható, hogy a kommunikáció az a legfontosabb vezetői képesség, amely az összes többinek az alapjai, azokat befolyásolja. A szervezeteknek jó kommunikációs készségű vezetőkre van szükségük, akik képesek embereket motiválni, utasítani és tanácsokkal ellátni, képesek hatékony csoportokat felépíteni, jól tárgyalni, munkatársaik potenciáljait jól fejleszteni és megfelelően viszonyulni az emberekhez a szervezet minden szintjén.

Tematika

Az emberekkel való bánásmód elvei és gyakorlata
 • Alapvető pszichológiai tényezők a kommunikáció terén
 • A vezető – munkatárs közötti kommunikáció alapelvei és hatékonysága
 • Kommunikációs alapmodell tudatosítása- a kommunikációban érintett felek felelőssége
 • Kommunikációt zavaró tényezők tudatosítása
Vezetői kommunikáció
 • Információk vétele és továbbítása, az információk áramoltatása
 • Információs utak és csatornák kimunkálása – Kommunikáció felsőfokon
 • A vezetői kommunikáció célja, alapelvei, alapfogalmai
 • A vezetői kommunikáció módja a cél függvényében
 • A kommunikáció verbális és non-verbális eszköztára
 • Empátia szerepe a vezetői kommunikációban
A vezetői kommunikáció szerepe a munkatársak fejlesztésében
 • A hatékony vezetői kommunikáció ismérvei
 • 1 és 2 irányú kommunikáció sajátosságai
 • A vezető – munkatárs közötti kommunikáció alapelvei és az instruálás hatékonysága
 • Az instruálás módszertana
 • A hatékony feladatkiadás alapszabályai
 • A kommunikáció hatékonyságát javító és gátló tényezők
 • A személyes kommunikációs hatékonyság növelése gyakorlati tapasztalatok feldolgozásán keresztül
 • A kommunikációs készségek ingája
 • A csoporton belüli valamint a vezető-beosztott közötti együttműködés kommunikációs technikáinak elsajátítása
 • Értő figyelem és kérdezéstechnika
A visszajelzés szerepe a munkatársak fejlesztésében
 • A hatékony visszajelzés szabályai és keretei
 • Tartalomhoz és munkatársakhoz igazodó visszajelzési módszerek
 • Visszajelzés a munkatársak teljesítményéről
 • Teljesítményértékelő beszélgetések lebonyolítása
 • Fejlesztési célkitűzések meghatározása és mérése