Vezetőfejlesztés az alapoktól: szervezés, irányítás, delegálás, feladatkiosztás, motiválás, kommunikáció

ATMVEZ-A

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

A vezetői munka hatékonyságát vizsgáló szakemberek időről időre felteszik a kérdést: művészet vagy szakma-e a vezetés? Kutatási eredmények és gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy az eredményes vezetői munkához éppúgy szükségesek a személyiségben gyökerező vezetői adottságok, tulajdonságok, mint a tanulással elsajátítható ismeretek, képességek és készségek. A tudatos felkészítés és készségfejlesztés, illetve megerősítés különösen fontos a leendő és újonnan kinevezett vezetők körében, hiszen ők tartják a legközelebbi kapcsolatot a végrehajtó munkatársakkal, s így közvetlen hatást gyakorolnak a vállalati célok teljesítésére.

A vezetőképzésünk célja, hogy átfogó képet nyújtson a vezetés alapjairól, és felkészítse a résztvevőket a vezetői szerepkör hatékony betöltésére. A képzés során megismerkedünk a különböző szervezeti típusokkal, és ezekhez igazítva a vezetői feladatokkal és felelősségekkel. Fontos megérteni a vezető és a szervezet közötti együttműködés jelentőségét, valamint a vezetői munka természetét. Az elvárt vezetői szerep kialakítása és a vezetői csapdák felismerése szintén kulcsfontosságú elemei a programnak.

Részletesen foglalkozunk a vezetési stílusok sokszínűségével és a helyzetfüggő vezetés alapjaival. A résztvevők megtanulják, hogyan hangolják össze irányítói és támogatói feladataikat, és hogyan használják értően a vezetői eszköztárat. A kezdő vezetők számára a tudatos vezetői kommunikáció elengedhetetlen, mert ez alapozza meg a hatékony csapatmunkát és a bizalom kiépítését a munkatársakkal. Ezen kívül a világos és következetes kommunikáció segít a célok egyértelmű közvetítésében és a feladatok eredményes végrehajtásában.

Célunk, hogy a résztvevők magabiztosan és hatékonyan alkalmazzák a vezetői eszköztárat, és készen álljanak a csoportjuk sikeres irányítására.

A kurzus gyakorlatias, interaktív megközelítéssel él, ahol a kezdő vezetők által gyakran megtapasztalt helyzeteket térképezzük fel, majd a módszertani alapozást követően számos helyzeten keresztül gyakoroljuk be, tréneri és résztvevői visszajelzések mellett.

Kinek ajánljuk?

Elsősorban leendő vezetőknek, már kinevezett, de még kevés vezetői tapasztalattal rendelkező vezetőknek. Továbbá azon érdeklődőknek, akik ugyan nincsenek vezetői pozícióban, azonban kíváncsiak a vezetői munka során felmerülő szempontokra, az alkalmazható eszköztárra, legyen szó munkatársak irányításáról, kommunikációról, feladatkiadásról, avagy visszajelzésekről.

Előnyök

A program során a résztvevők megismerkednek a vezetői munka alapjaival, átfogó ismereteket szereznek a különböző szervezeti típusokról és a vezetői feladatokról, ami segíti őket a mindennapi vezetői munkájukban. Emellett megtanulják, hogyan alakíthatnak ki hatékony együttműködést a csapatukkal, és hogyan kerülhetik el a vezetői csapdákat. A különböző vezetői stílusok megismerése és a helyzetfüggő vezetés alapjainak elsajátítása révén rugalmasabbá és alkalmazkodóbbá válnak az egyének irányítása kapcsán. A vezetői kommunikációs készségeinek fejlesztése lehetővé teszi számukra, hogy világosabb és hatékonyabb üzeneteket közvetítsenek. Végül, a konstruktív visszajelzések adásának és fogadásának technikáit elsajátítva jobb kapcsolatot alakíthatnak ki munkatársaikkal, ami növeli a csapat összhangját és teljesítményét. A résztvevők a program során lehetőséget kapnak saját élethelyzetükből fakadó esetek behozására és közös megvitatására is, ezáltal is erősítve a bevonást, interaktivitást és a résztvevők közötti konstruktív tapasztalatmegosztást is.

Tematika

A vezető a szervezetben: vezetői feladatok - felelősségek

 • A főbb szervezeti típusok megismerése
 • Szervezeti típushoz illesztett legfontosabb vezetői feladatok tudatosítása
 • A vezetői munka természete
 • Vezetői funkciók tudatosítása: tervezés, szervezés, ellenőrzés összhangja
 • A VEZETŐ A SZERVEZETBEN: VEZETŐI FELADATOK – FELELŐSSÉGEK

  • A főbb szervezeti típusok megismerése
  • Szervezeti típushoz illesztett legfontosabb vezetői feladatok tudatosítása
  • Vezető és szervezet együttműködése
  • A vezetői munka természete
  • Az elvárt vezetői szerep kialakítása, és a vezetői csapdák felismerése

  VEZETŐI STÍLUSOK

  • Szemléletváltás a vezetésben
  • A vezető irányítói és támogatói feladatának összehangolása
  • Helyzetfüggő vezetés alapjai
  • A vezetői eszköztár értő használata
  • Kitekintés a jövő vezetői stílusa felé-coach szemléletű vezetés

  VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓ

 • A vezetői kommunikáció funkciói
 • A vezetői kommunikáció alappillérei
 • A hírközlési problémák szintjei
 • Veszteségek a kommunikációban
 • Üzenetek előremutató megfogalmazása

VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓ SAROKPONTJAI- FELADATKIADÁS – VISSZAJELZÉSEK

 • Feladatkiadás: formai és tartalmi megfontolások
 • Feladatok jellemzői
 • Feladatkiadás kommunikációs
 • Visszajelzések: szempontok, felépítés, konstruktivitás és cselekvés
 • Gyakorlás: egyéni és páros feladatok, jó gyakorlatok

Tréning után

A tréningen történt részvételt követően lehetőség van kiscsoportos / egyéni konzultáció keretei között az átbeszélt megközelítések, technikák gyakorlatban történt alkalmazása során szerzett tapasztalatokat közösen elemezni, a nyitott pontokra közösen megoldást találni. Ennek formája igény szerint lehet egyéni / csoportos coaching, vezetett workshop, illetve tanácsadás is.