Vezetőfejlesztés az alapoktól: szervezés, irányítás, delegálás, feladatkiosztás, motiválás, kommunikáció

ATMVEZ-A

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Képzés ára

185 000 Ft
+ ÁFA/fő
Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

A vezetői munka hatékonyságát vizsgáló szakemberek időről időre felteszik a kérdést: művészet vagy szakma-e a vezetés? Kutatási eredmények és gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy az eredményes vezetői munkához éppúgy szükségesek a személyiségben gyökerező vezetői adottságok, tulajdonságok, mint a tanulással elsajátítható ismeretek, képességek és készségek. A tudatos felkészítés és készségfejlesztés, illetve megerősítés különösen fontos a leendő és újonnan kinevezett vezetők körében, hiszen ők tartják a legközelebbi kapcsolatot a végrehajtó munkatársakkal, s így közvetlen hatást gyakorolnak a vállalati célok teljesítésére.

A kurzus gyakorlatias, interaktív megközelítéssel él, ahol a kezdő vezetők által gyakran megtapasztalt helyzeteket térképezzük fel, majd a módszertani alapozást követően számos esettanulmányon keresztül gyakoroljuk be, tréneri és résztvevői visszajelzések mellett.

Kinek ajánljuk?

Elsősorban leendő vezetőknek, már kinevezett, de még kevés vezetői tapasztalattal rendelkező vezetőknek. Továbbá azon érdeklődőknek, akik ugyan nincsenek vezetői pozícióban, azonban kíváncsiak a vezetői munka során felmerülő szempontokra, az alkalmazható eszköztárra, legyen szó kommunikációról, motivációról, feladatkiadásról, visszajelzésekről, delegálásról.

Előnyök

A program során a résztvevők megismerkednek a vezetői munka alapjaival. Megtanulják, mi a különbség a menedzser és a vezető között. Ismereteket szereznek arról, hogyan lehet érdemes egy – egy üzleti helyzetben vezetőként gondolkodni, cselekedni. A résztvevők a program során lehetőséget kapnak saját élethelyzetükből fakadó esetek behozására és közös megvitatására is, ezáltal is erősítve a bevonást, interaktivitást és a résztvevők közötti konstruktív tapasztalatmegosztást is. A résztvevők módszertani ismereteket szereznek a feladatkiadással, visszajelzéssel, számonkéréssel, delegálással, motivációval, vezetői kommunikációval kapcsolatosan, amiket egyéni, páros és kiscsoportos feladatok során is gyakorolhatnak, folyamatos tréneri visszajelzések mellett. A delegáló cég számíthat arra, hogy vezetői / leendő vezetői gyakorlatias és naprakész ismereteket, módszereket visznek magukkal, melyekből már másnap, éles helyzetekben is profitálhatnak, ezáltal erősítve az egyéni és a vezetett csapat hatékonyságát, a cég eredményességét.

Tematika

A vezető a szervezetben: vezetői feladatok - felelősségek

 • A főbb szervezeti típusok megismerése
 • Szervezeti típushoz illesztett legfontosabb vezetői feladatok tudatosítása
 • A vezetői munka természete
 • Vezetői funkciók tudatosítása: tervezés, szervezés, ellenőrzés összhangja
 • A vezető irányítói és támogatói feladatának összehangolása
 • Az elvárt vezetői szerep kialakítása, és a vezetői csapdák felismerése
 • A vezetői eszköztár értő használata
 • Munkamegosztás és a változások irányítása
 • Hitelesség kérdése a vezetésben
 • A fejlesztő- együttműködő vezető modellje

Vezetői kommunikáció

 • Üzenetek előremutató megfogalmazása
 • Kulcsüzenetek: formai és tartalmi megfontolások
 • Bevonó, motiváló nyelvezet
 • Gyakorlás: egyéni és csoportfeladatok

Feladatkiadás – visszajelzések és delegálás

 • Feladatok jellemzői
 • Alapvető megfontolások a célkitűzésekkel kapcsolatosan
 • A célkitűzések módszertana: SMART, PURE, CLEAR modellek
 • Visszajelzések: szempontok, felépítés, konstruktivitás és cselekvés
 • A delegálás lehetőségei
 • Gyakorlás: egyéni és páros feladatok, jó gyakorlatok

Motiváció

 • A vezető motivációs feladatai
 • A motiváció folyamatának tudatosítása
 • A motiváció logikája
 • Alapvető motivációs faktorok
 • Munkatársak motivációinak feltérképezése
 • Anyagi és nem anyagi természetű motivációs eszköztár megismerése és fejlesztése

Tréning után

A tréningen történt részvételt követően lehetőség van kiscsoportos / egyéni konzultáció keretei között az átbeszélt megközelítések, technikák gyakorlatban történt alkalmazása során szerzett tapasztalatokat közösen elemezni, a nyitott pontokra közösen megoldást találni. Ennek formája igény szerint lehet egyéni / csoportos coaching, vezetett workshop, illetve tanácsadás is. Amennyiben a kurzuson történő részvétel szervezetfejlesztési projekt keretei között valósul meg, szintén lehet lehetőség a résztvevő/k által vezetett csoport felmérésére, majd ennek alapján szervezetfejlesztési tanácsadásra is.