Tájékoztatás a GINOP-6.2.8-VEKOP-20-2020-00001 pályázatban való részvételről

Európai Szociális Alap, Széchenyi 2020 infoblokk

Projekt azonosító száma: GINOP-6.2.8-VEKOP-20-2020-00001
Projekt címe: Egyes szakmák digitális tananyagfejlesztése, struktúraváltást támogató informatikai képzések
Főkedvezményezett neve: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Szerződött támogatás összege: 9.900.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.10.31.

Projekt leírása

A Szakképzés 4.0 Stratégia célkitűzéseivel összhangban meghozott intézkedések kiemelt célja a szakképzés és felnőttképzés átfogó, rendszerszintű fejlesztése keretében a munkaerőpiaci igényekhez való rugalmasabb alkalmazkodás, valamint a digitális kompetenciafejlesztés rendszerszintű beépülésének biztosítása. A kiemelt projekt tevékenységeinek célja, hogy a szakképzésben oktatott tartalmak naprakész tudást adjanak, 21. századi, modern módszertan alapján kerüljenek oktatásra.

A Digitális tananyagfejlesztés keretében megvalósítandó cél, hogy a szakmai tantárgyakat oktatók rendelkezzenek a legkorszerűbb technológiák oktatására alkalmas digitális tananyagokkal. Az oktatókat fel kell készíteni a tananyagok alkalmazására, valamint arra, hogy részt tudjanak venni a közösségi tananyagfejlesztésben. Az IPAR 4.0 által elvárt tudást csak digitális tananyagok segítségével lehet oktatni. Az ágazati szinten definiált követelmények alapján létre kell hozni a digitális tananyagbázist a legkorszerűbb nemzetközi tananyagok adaptációjával és duális képző partnerekkel együttműködve. Az ágazati szintű képzésekhez korszerű digitális taneszközöket kell biztosítani és folyamatosan gondoskodni kell az aktualizálásukról. Meg kell határozni az iskolai tanműhelyekben zajló szakmai alapgyakorlat tartalmát és kötelező eszközrendszerét. Annak érdekében, hogy a gazdaság gyorsan változó igényeit is kiszolgálni tudó szakképzési rendszer alakulhasson ki, elengedhetetlen a szakmai tartalmak megújítása a képzések eredményességét segítő, kiszolgáló taneszköz biztosításával, a rugalmas tartalomfrissítés, -módosítás lehetőségének beépítésével. A projekt lehetővé teszi az oktatók munkájának fejlesztését, ezáltal közvetett módon is támogatja a tanulók tanulását, és szakmai fejlődését. Az egységes szakmai elvek szerint fejlesztett digitális tananyagok a tanulóknak egyforma esélyt és sikerélményt biztosítanak. Ily módon a szakképzés vonzóbbá válik, motiválja a tanulókat, és hozzájárul a korai iskolaelhagyás csökkentéséhez, ezzel támogatva egy komoly társadalmi probléma megoldását.

A Struktúraváltást támogató informatikai képzések célja, hogy a magyarországi digitális átalakulás legfontosabb erőforrásaként informatikai szakembereket, megfelelő digitális felkészültséggel rendelkező munkavállalókat képezzen. Az egészségügyi veszélyhelyzet következtében kialakuló gazdasági újjáépítéshez szükséges kommunikációs infrastruktúra már adott, a digitális gazdaság működtetéséhez szükséges humán erőforrás azonban hiányos. A projekt célja továbbá, hogy a veszélyhelyzet miatt állásukat vesztők, a munkahelyváltók, lehetőséget kapjanak a struktúraváltó informatikai felnőttképzési programon keresztül karrierváltásra, hozzájárulva ezzel a gazdasági növekedéshez.

A Struktúraváltást támogató informatikai képzésekre vonatkozó további információk itt érhetőek el:

Megvalósítók

A projektet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) és az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. valósítja meg.

A GINOP-6.2.8-VEKOP-20-2020-00001 - Egyes szakmák digitális tananyagfejlesztése, struktúraváltást támogató informatikai képzések keretében támogatott projekt.