Tájékoztatás a GINOP 5.3.1. pályázatban való részvételről

Európai Regionális Fejlesztési Alap, Széchenyi 2020 infoblokk

Projekt címe: „Átvilágítási megoldás a családbarát foglalkoztatásért”
Kedvezményezett neve: Econoconsult Kft. - Salio Kft. - Training360 Kft. Konzorcium
Szerződött támogatás összege: 99.747.370 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tényleges befejezés dátuma: 2017.02.28.
Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.1-14-2014-00006

Összefoglaló

2014 novemberében az EconoConsult Kft., SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft. és a TRAINING360 Kft. konzorciumként együttműködve pályázatot nyújtott be a GINOP-5.3.1-14 konstrukciójú felhívásra, melynek célja a vállalati munkaszervezési kultúra javítása, a rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztése, valamint a munka és a magánélet összehangolása. Pályázati anyagunk pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeképp 99,75 millió Ft vissza nem térítendő támogatásra lettünk jogosultak. A projekt előkészítő szakaszában, a pályázat benyújtását megelőzően elkészült a megvalósítás alapjául szolgáló megvalósíthatósági tanulmány. A Támogatási szerződésben vállaltuk, hogy a projekt során 35 kis-és középvállalkozás, valamint 1100 munkakör átvilágítására kerül sor, mely vállalásnak sikeresen eleget tettünk. Ezek eredményeképp az átvilágított cégek megkapták a lehetőséget, hogy a 2016-ban kiírt GINOP-5.3.2.-16 konstrukcióra pályázatot nyújthassanak be. Projektünk 2015.09.01-jétől 2017.02.28-ig tartott, mely időszak alatt az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg:

Kiválasztás, átvilágítás

Műhelymunka

Utánkövetés

A fenti tevékenységek megvalósításán 3 fős projektmenedzsment, valamint közel 30 fő szakmai munkatárs dolgozott.

Ügyfelek részére

Az EconoConsult Kft. - Salio Kft. - Training 360 Kft. konzorcium nyerték el a GINOP-5.3.1-14-0006 számú pályázat keretében a lehetőséget „A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása (A komponens)” című projekt végrehajtására.

Előzmény, háttér

Magyarország határozott vállalásokat tett a rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztésével kapcsolatban az Európai Unió felé. A következő években, komoly pályázati források állnak rendelkezésre erre a célra a magyarországi kis-, és középvállalkozások számára a konvergencia régiókban (Budapest és Pest megyén kívül minden magyarországi régióban).

A pályázat felépítése - két komponensű megvalósítás

A GINOP 5.3.1-es és 5.3.2-es pályázat keretében került sor ennek a forrásnak a felhasználására, egy olyan, Magyarországon kevésbé elterjedt formában, amelyben a pályázat két részből, „A” (GINOP 5.3.1) és „B” komponensből (GINOP 5.3.2.) áll.

Az „A” komponens célja, hogy a rugalmas/családbarát szervezet kialakítását célzó auditot végző nyertes konzorciumok a végrehajtás során megvizsgálják a résztvevő vállalkozásokat, és számukra a rugalmas foglalkoztatás növelése érdekében átszervezési-, fejlesztési tervet készítsenek. Az „A” komponensben való részvétel a résztvevő KKV-k részére nem jár költséggel.

Átvilágítási jegyzőkönyv és fejlesztési terv

Az „A” komponens során azonosításra kerülnek adott Munkáltatónál azok a működésbeli és jogi területek, melyek fejlesztésével a szervezetben megvalósulhat a rugalmas foglalkoztatás. Ez lehet munkakörök átalakítása, távmunka rendszer bevezetése, rugalmas munkaidő lehetőségének megteremtése, vagy bármi egyéb, ami jogi keretek között a hatékony, mindkét fél (munkáltató és munkavállaló) megelégedésére szolgáló munkavégzést teszi lehetővé.

(!) Kiemelten fontos információ, hogy a „B” komponensben csak azok a KKV-k pályázhatnak, melyek az „A” komponensben való részvételről szóló jegyzőkönyvvel és fejlesztési tervvel rendelkeznek. Az „A” komponens auditjait csak a pályázat által nyertes szakértői csoportok (konzorciumok) végezhetik el.

Az audit önmagában is értékes szervezeti pillanatképet tartalmaz. A szervezet felméréséről készült riportban fejlesztési terv is szerepel, mely iránymutatást adhat a KKV-k következő években javasolható HR fejlesztéséhez, illetve ez alapján pályázhat a szervezet a „B” komponensben elérhető forrásokra.

A pályázati források elérhetősége

A „B” komponens kiírása és megnyitása 2016-ban várható, 5 Mrd forintos keretösszeg felhasználhatóságával. A „B” komponensben várhatóan a munkakörök átalakításához, távmunka rendszer bevezetéséhez, rugalmas munkaidő lehetőségének megteremtéséhez szükséges erőforrásokra, elsősorban tanácsadásra és képzésre lehet pályázni.

Azt gondoljuk, hogy a pályázatban való részvétel kiváló lehetőség a konvergencia régiókban aktív KKV-k részére humánerőforrás rendszerük modernizálására, munkaszervezésük hatékonyságának növelésére, és annak kifejezésére, hogy családbarát szervezetként működnek.

Mit jelent a rugalmas foglalkoztatás?

A rugalmas foglalkoztatás növelheti a gazdasági alkalmazkodóképességet és ez által a versenyképességet is. Több olyan csoport is van a munkaerőpiacon, amely valamilyen oknál fogva nem tud, vagy nem akar hagyományos foglalkoztatási formában elhelyezkedni kisgyermek nevelése, idős hozzátartozó gondozása, vagy oktatásban való részvétel miatt. E kihasználatlan munkerőpiaci potenciál kihasználása érdekében a program célja a vállalati munkaszervezési kultúra javítása, a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, valamint a munka és a magánélet összehangolása.

Magyarországon többféle rugalmas foglalkoztatási formára van lehetőség, ezek közül a jelentősebbek:

Gyakori kérdések

Pályázhat-e olyan cég, amelynek székhelye Budapesten van, de több telephellyel rendelkezik a konvergencia régiókban?

Igen, amennyiben a vizsgált munkakörök (dolgozók) munkavégzésének helye a konvergencia régióban található.

Mely cégek vehetnek részt az „A” komponensben?

KKV-k, ahol a foglalkoztatottak létszáma 10-249 fő között van és forgalma nem több, mint 43M €.

Mennyi ideig tart az audit, milyen eszközökkel valósul meg?

A vállalkozások felmérése várhatóan 2-4 hónapig tart, elsősorban dokumentumok elemzéséből, adatgyűjtésből, strukturált személyes interjúkból, kérdőívek kitöltetéséből, indokolt esetben műhelymunkákból áll.

Mennyi szervezeti erőforrást igényel az „A” komponensben való részvétel?

Ez nagyban függ a vizsgált szervezet méretétől, a rendelkezésre álló HR dokumentációtól, és a cég funkcionális jellegzetességeitől. A konzorciumok törekednek arra, hogy munkaidőbarát módon folytassák le az egyes szervezetek vizsgálatát.

Mely cégek vehetnek részt az „B” komponensben?

Azon KKV-k, melyek az „A” komponens felmérésben részt vettek, és rendelkeznek erről szóló dokumentációval és fejlesztési tervvel.

Azok a KKV-k, melyek dolgozói között kiemelt kedvezményezettek (6 éven aluli gyermeket nevelők, idős/rokkant hozzátartozót ápolók, idős és fiatal munkavállalók) találhatóak, várhatóan kiemelt támogatást igényelhetnek.

Létezik-e további kizáró ok a sikeres pályázattal kapcsolatban?

Várhatóan a korábbi évek rugalmas foglalkoztatását támogató pályázatok nyertes cégei, illetve agrárvállalkozások a pályázaton nem vehetnek részt.

Jár-e bármilyen kötöttséggel az auditban való részvétel?

Nem, az önmagában értékes szervezeti információkat tartalmazó jegyzőkönyv és fejlesztési terv elkészülte után az adott szervezet vezetőinek döntése a pályázaton való indulás.