Stresszkezelés a VUCA világában

ATMSM-STR

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

Korunk új kihívások elé állít mindannyiunkat. Fel kell ismernünk, hogy fókuszunkat ki kell tágítanunk, azaz hogy ne csak a valószínű, a várható, a feltételezhető, az esélyes kimenetre fókuszáljunk, hanem a lehetségesekre is, tehát hogy a még valószínűtlennek tűnő dolgok bekövetkezésével is számoljunk. És mindezt egy gyorsan változó világban, ahol lerövidül a reakcióidő, így gyorsabban kell döntéseket hozni. Mindezen változó környezetben nem csoda, hogy a mindennapjainkat úgy ítéljük meg, hogy tele van legyőzendő akadályokkal és megoldandó problémákkal. Ez a nézőpont gyakran a beteljesületlenség, bizonytalanság és stressz érzéséhez vezet.

A stressz mindig is része volt életünknek. Hasznos, ha megtanuljuk, hogyan bánjunk a nehéz stresszhelyzetekkel, így csökkenthetjük a zavar, feszültség, harag, sértődöttség és kudarc érzését, s helyette átélhetjük a sikeres stresszkezelést, ami saját önbecsülésünket, önbizalmunkat is megerősíti, ezzel elősegíti a lelki rugalmasságunkat, megéljük a pszichológiai biztonság érzetét. Ezáltal képessé válunk arra, hogy adaptív módon alkalmazkodjunk a különböző nehéz élethelyzetekhez. Mindehhez a stressz tudatos kezelésén keresztül vezet az út.

A tréning célja, hogy a résztvevők felismerjék saját stressz tüneteiket, és elsajátítsanak különböző lehetséges stressz kezelési technikákat. A szervezeti stressz tüneteinek feltérképezése, a belső feszültségek forrásainak azonosításának a technikáin kívül a hatékony időbeosztás és a stressz kapcsolatának tudatosítása is fontos tartalmi tényező. A tréning során a stressz-kezelés elemi formái is bemutatásra kerülnek.

Kinek ajánljuk?

Mindazoknak ajánljuk, akik tenni szeretnének az őket érő stressz ellen, akik csökkenteni akarják a stressz okozta feszültséget, és el akarják kerülni a tartós stressz hatására létrejövő fizikai és érzelmi problémákat. Kifejezetten ajánljuk azoknak, akik táv/hibrid munkavégzésben dolgoznak, hiszen az otthoni munkavégzés számos kihívást tartogat az egyén számára.

Előnyök

A tréning célja, hogy a résztvevők felismerjék a stresszhelyzeteket, tudatosítsák a stresszforrásokat és legyen olyan eszköztáruk, hogy képessé váljanak arra, hogy tegyenek a stressz ellen. A tréningen elsajátított technikák és módszerek segítségével ki tudják alakítani egyénileg azokat a hatékony gondolkodási sémákat és viselkedési stratégiákat, amelyek eredményeként a stressztűrő és a problémamegoldó képességük javul.

 • Mindezek mellett előrehaladást érnek el egyéni stressz-kezelési, és problémamegoldó készségeiket illetően.
 • Tudatosítják a stressz-tüneteket és a személyes stressz–forrásokat, majd elsajátítják ezek megfelelő kezelési módjait.
 • Fejlődik belső kontrolljuk.
 • A stressz hatékony kezelése érdekében különböző relaxációs technikákat sajátítanak el.
 • Megtanulják a különböző stresszhelyzetek felismerését és lehetséges kezelését.
 • Mélyebben megismerik önmagukat, és jobban megértik a stresszhelyzeteket.
 • Képessé válnak arra, hogy megszabaduljanak a konfliktusok okozta félelmektől, gátlásoktól. Önismeretük gazdagodik, ami a kiegyensúlyozott, harmonikus fellépés elengedhetetlen feltétele.

Tematika

A stressz jellemzői

 • Mit jelent a VUCA világ
 • Hogyan kapcsolódik a VUCA világ a stressz kialakulásához
 • A stressz definíciója, hatásmechanizmusai
 • Fizikai és lélektani stressz megjelenési formái
 • Az eustressz és a distressz (azaz a stressz építő, avagy romboló hatásai)
 • A gondolatok hatása és a stressz kapcsolatának feltárása
 • A testtudatosság felismerése

A stressz jelei, stressz és betegség kapcsolata

 • Egyéni stressz-tünetek leltárának összeállítása
 • A stressz és a betegségek kapcsolatának felismerése
 • A lelki alapon szerveződő testi betegségek felismerése, keletkezési módjuk megértése
 • Önelemzés, a stressz és a betegség kapcsolatának tükrében

Hatékony stressz menedzsment elemei

 • A stressz-kezelés elemi formáinak bemutatása
 • Aktív és passzív stresszkezelő technikák áttekintése
 • Mások és saját stressz-jegyeink felismerése
 • A stressz-kezelés egyik leghatékonyabb módjának, a relaxációnak a megismerése és élményszintű átélése
 • Autogén tréning alaplépései
 • Különféle rekreációs technikák elsajátítása (légzéstechnika, mozgástechnika, irányított vizualizáció)
 • Mindfulness - Tudatos jelenlét alapjainak megismerése

Munkahelyi stressz, a burnout megelőzése

 • A munkahelyi problémák, mint stressz keltő tényezők feltérképezése
 • A különféle foglalkozások stressz-telítettségének megvitatása
 • Saját munkahelyünk, munkakörünk és a stressz összefüggéseinek megértése
 • A stressz és a kiégés kapcsolata
 • Burnout megelőzés

Megküzdési stratégiák

 • Reziliencia egyéni szinten
 • A és B típusú személyiség és a stressz kapcsolata
 • Személyiségünk hatásai a stressz kezelésére (Külső-belső kontroll)
 • A stresszel szembeni egyéni Coping (megküzdési) stratégiák tudatosítása
 • Különböző coping formák tudatosítása
 • Kapaszkodó eszköztár a VUCA világában- AVICA eszköztára

Preventív életstílus

 • „Pszichofittness” - Bagdy Emőke nyomán
 • A megelőzés jelentősége
 • Saját szokások megváltoztatása
 • Tudatos stressz kezelési technikák mindennapokba illesztése
 • Stresszkezelés elveire épülő életstílus kialakítása
 • Személyes „vállalás”

Tréning után

A képzés után lehetőség nyílik a stresszkezelés témában egyéni coachingra a további feldolgozás és a képzésen elhangzottak adaptálása és mélyítése érdekében.