Biztonságos programozás

Tanfolyami információk Tanfolyami információk

Je­lent­ke­zés e­lőtt kér­jük, fi­gyel­me­sen ol­vas­sák el tan­fo­lya­mi fel­té­te­le­in­ket és a kép­zé­sek­hez szük­sé­ges e­lő­is­me­re­te­ket, le­bo­nyo­lí­tá­si tud­ni­va­ló­kat.

Tanfolyami feltételek
Hol talál minket?
Keresse munkatársainkat!

Támogatások, akciók Támogatások, akciók

E­gyes tan­fo­lya­mo­kon ked­vez­ménnyel, vagy a­kár in­gyen is részt ve­het az a­láb­bi tá­mo­ga­tá­sok­kal.

Tanfolyami akciók, csomagok

Jelentkezés Jelentkezés

A tan­fo­lyam­ok meg­hir­de­tett i­dő­pont­ja­i­ra az e­gyes tan­fo­lya­mi le­í­rá­sok ol­da­lá­ról vagy le­tölt­he­tő je­lent­ke­zé­si lap se­gít­sé­gé­vel on­line re­giszt­rál­hat. Test­resza­bott kép­zés e­se­tén kér­jük, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat!

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, akik igény e­se­tén szí­ve­sen ki is men­nek cé­gé­hez, és se­gít­ség­et nyúj­ta­nak az igények fel­mé­ré­sé­ben, egyedi test­re­sza­bott te­ma­ti­ka és le­bo­nyo­lí­tás össze­állí­tá­sá­ban, fi­nan­szí­ro­zási for­mák is­mer­te­té­sé­ben.

Skip Navigation LinksFőoldal IT tanfolyamok és IT vezetői tanfolyamok Biztonságos programozás tanfolyamok tudnivalók

Tudnivalók a biztonságos programozás tanfolyamokról

Általános információk

A biztonságos programozás képzések célja, hogy megismertesse a résztvevőket (programozókat, tesztelőket, biztonsági szakértőket, szoftvertervezőket) a biztonsági fenyegetettségek típusaival, működésükkel, a különböző biztonsági rések felderítésével, elemzésével és a támadások elleni preventív és proaktív védekezéssel, megfelelő programozási technikák alkalmazásán keresztül.

A biztonságos programozás tanfolyamok C, C++, Java, .NET és PHP környezetben érhetők el, de a későbbiekben a népszerű mobil technológiákhoz (Android, iPhone) is kínálunk majd tanfolyamokat.

A tanfolyamokhoz számos könnyen érthető gyakorlat tartozik, amelyek során a részvevők valós példákon tapasztalhatják meg a hackelés élményét. Az oktató útmutatását követve a részvevők sérülékeny kódokat elemezhetnek, és ezek ellen támadást intézhetnek annak érdekében, hogy teljes mélységében megértsék az egyes hibák következményeit.

Ütemezés, időbeosztás, kihelyezett megoldások

A biztonságos programozás tanfolyamok egész naposak, 9.00-17.00 óráig tartanak (szünetekkel). A képzések a meghirdetett időpontokban érhetők el, melyeket időrendi táblázatunk tartalmaz. A csomagok esetében a kezdési időpontok az első, alaptanfolyam időpontját jelölik; a haladó képzés időpontja pedig az azt követő első meghirdetett dátum.

Igény esetén, testreszabott (pl. több fejlesztői környezetre, programnyelvre optimalizált), a Training360-nál történő vagy kihelyezett tanfolyamok lebonyolítása is megoldható, akár a teljes infrastruktúra biztosításával is, Training360 repülő osztályterem megoldásunk keretében. További információkért kérjük, keresse munkatársainkat, kérje ajánlatunkat!

Tananyagok, szolgáltatások, infrastruktúra

A tanfolyamokhoz a SEARCH-LAB szakemberei által összeállított angol nyelvű segédletet (powerpoint segédlet és gyakorlati útmutató) biztosítunk. Mivel a környezet és egyes forrásanyagok nagy része angol nyelvű lehet, ezért alapfokú, dokumentumolvasás-szintű angol nyelvtudás szükséges. Az előadások magyar nyelven zajlanak.

A tanfolyamokat a Training360 légkondicionált, projektorral felszerelt tantermeiben tartjuk, ahol a korszerű számítógépparkkal és kiegészítő eszközökkel várjuk az érdeklődőket.

A gyakorlatok előre kialakított virtuális gépben találhatóak, amely mindenki számára egységes fejlesztői és futtató környezetet biztosít, és egyben lehetővé teszi a támadások kockázat nélküli végrehajtását.

Tanfolyamadminisztráció, vizsgák

A biztonságos programozás tanfolyamokat minimálisan 6 főtől indítjuk. A tanfolyamokra továbbiakban a Training360 Kft. általános tanfolyami és garanciális feltételei érvényesek. A tanfolyami résztvevőkkel a képzés megkezdését megelőzően képzési szerződést kötünk. Mivel a tanfolyamokon hackelési célokra is alkalmas megoldásokat is ismertetünk, ezért a résztvevőknek nyilatkozniuk kell, hogy az ismertetett megoldásokat, eszközöket kizárólag etikusan és elsősorban tesztelési célokra használják.

A tanfolyamok nem vizsgakötelesek, látogatási bizonyítvánnyal zárulnak, melyek a megszerzett ismeretek mérésére nem szolgálnak.

A képzések elvégzését követően, egyeztetett időpontban lehetőség van a Training360 és a SEARCH-LAB által összeállított elméleti és gyakorlati záróvizsgán is részt venni, és a megszerzett ismeretekről oklevelet szerezni. A vizsga díja 19.900 Ft+ÁFA.

Vidéki hallgatóink részére, igény esetén, kedvezményes szálláslehetőséget tudunk biztosítani oktatóközpontunk mellett található ***-os szállodákban. Igényüket a jelentkezéskor jelezhetik munkatársainknak, akik a foglalást megejtik. A szállás díját a szálló felé lehet rendezni.

További információ

Kérjük, amennyiben további kérdései, kérései lennének a témával, képzéseinkkel kapcsolatosan, olvassa el általános tanfolyami feltételeinket is, vagy keressék az adott témával foglalkozó szervezőinket!

Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép...
Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...