Reziliencia

ATMSM-REZ

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

A jelenlegi bizonytalan, kiszámíthatatlan, változó és aggodalommal teli világunkban kiemelten fontos, hogy a képesek legyünk jól megélni ezeket a helyzeteket is. A reziliencia azt mutatja, hogy mennyire vagyunk mentálisan képesek megbirkózni az akadályokkal és nehéz élethelyzetekkel. A tréning célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a reziliencia fogalmát, történetét. Helyezzék el a jelenlegi gazdasági társadalmi környezetben, tudatosítsák, milyen készségek szükségesek ahhoz, hogy motiváltan, rugalmasan, és a hatékonyabban tudjanak alkalmazkodni a változásokhoz, megőrizve, vagy növelve a teljesítményüket. Nézzenek rá saját rezilienciájukra, és alkossanak képet a jelenlegi állapotukról.

Kinek ajánljuk?

A tréninget javasoljuk mindenkinek, aki saját bőrén érzékeli a világ változásait, megél bizonytalan helyzeteket és nagy nyomás alatt kell folyamatosan helytállnia. Olyan résztvevőket várunk, akiknek fontos a mentális egészségük, és hajlandóak önmagukra figyelni és tenni önmagukért a mindennapokban is.

Előnyök

A tréning célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a folyamatosan változó elvárásokhoz úgy alkalmazkodni, hogy egészségüket megőrizzék, illetve képesek legyenek használni azokat az erőforrásaikat, amiből fel tudnak töltekezni a stresszel szemben. A tréning során a résztvevők képet kapnak aktuális „reziliencia szintjükről” és technikákat sajátítanak el lelki állóképességük fejlesztéséhez, mindezt módszertani útmutatás, konkrét megoldási javaslatok útján. Az önismereti elmélyülés a tréning egyik alkotóelemét képezi, így adva teret egyfajta belső utazásra is.

Tematika

A reziliencia jelentése és jelentősége

 • A stressz meghatározása
 • Reakció egy stresszhelyzetben (testi, szellemi és lelki reakciók)
 • A tanult tehetetlenség (Selligman) hatása
 • A reziliencia jelentése

A reziliens személyek jellemző

 • A reziliencia négy mezőjének (testi egészség, érzelmi stabilitás, értelmi rugalmasság) egyéni szintű állapot meghatározása és technikák az erősítésre vonatkozóan lényegmegvalósítás
 • A reziliens személyek jellemzői
 • A múltból fakadó erőforrásaink – a vesztségek ajándéka
 • A fontos életesemények és a megküzdési stratégiák

Rugalmas alkalmazkodás

 • A pozitív gondolkodás ereje
 • Erőt adó tényezők
 • A feltöltődés
 • A lelki egészség összetevői
 • Stabilitási zónák azonosítása a munkahelyen és a magánéletben

A pozitív szemlélet kialakításának eszközei

 • A pozitív gondolkodás ereje
 • Tudatos jelenlét, élni a jelenben
 • Örülni a kis dolgoknak
 • A hála ereje és hatása
 • Sikerorientálts versus kudarckerülő attitűd

A lelki ellenállóképesség erősítése

 • Az erőforrások feltárása: mire támaszkodhatok?
 • A rugalmas alkalmazkodóképesség fejlesztése tíz lépésben
 • A belső hajtóerők meghatározása
 • Külső és belső erőforrások mozgósítása a gyakorlatban

Tréning után

A tréning után az egyéni coaching lehetőséget nyújt a résztvevőknek a reziliencia téma egyéni érintettségét még jobban megérteni, a tréning önismereti részét elmélyíteni, és személyre szabott erőforrásokat definiálni és a gyakorlati életbe átültetni.

A tréning után 2 hónappal javasolt csoportos coaching, amely során a résztvevők a tréningen megfogalmazott elhatározások gyakorlatban történő átültetéséről cserélik ki tapasztalataikat, és fogalmazzák meg önmaguknak további céljaikat és a konkrét lépéseket. A csoportban lehetőség van egymástól is tanulni, megerősítést és további tippeket kapni.

Fenti, testre szabott utókövető lépések segítenek a résztvevőknek a pszichológiai biztonság kialakítására és megerősítésére, ezáltal a szorongás és a rossz teljesítmény feloldására.