Projektmenedzsment szimuláció - haladó szint

ATMPK-PMSZH

Képzési forma:
Képzés hossza:
1 nap (8 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
Képzési forma:
Normál
Képzés hossza:
1 nap (8 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol

Ismertető

A projektmenedzsment-szimuláció egy kiváló intenzív és interaktív csoportos tanulási lehetőség. A szimuláció célja, hogy a résztvevők különböző kompetenciáinak (pl. tárgyi ismeretek, készségek és attitűdök) játékos felhasználásával rámutasson arra, hogy ezeknek a kompetenciáknak a fejlesztésével hogyan javítható mind az egyéni, mind a csoportos teljesítmény.

A szimuláció lehetőséget nyújt a résztvevők számára, hogy feltárjanak, elemezzenek, megértsenek és megoldjanak tipikus projekt-problémákat. A projektmenedzsment-szimuláció nagy előnye, hogy játékos formában szembesíti a résztvevőket a valós életben felmerülő projekt-helyzetekkel és - problémákkal, lehetőséget teremt arra, hogy valós időben megtapasztalják a döntéseik következményeit. A szimuláció során a résztvevők követni tudják a projekt fejlődését, a projekt paramétereinek változását: a terjedelem, a költségek, az ütemezés, a minőség valamint az emberi tényező változásait.

A projektmenedzsment szimuláció során a résztvevők megtapasztalhatják, hogy miképp kell(ene):

  • meghatározni a projekt célját és terjedelmét,
  • megbecsülni a költségeket,
  • megtervezni a projekt feladatait,
  • hozzárendelni a tervhez az erőforrásokat,
  • használni a projektmenedzsment eszközöket,
  • ellenőrizni a projekt előrehaladását,
  • megfelelően reagálni a tipikus projektmenedzsment helyzetekben

A haladó szintű szimuláció során a résztvevők egy játékos, kreatív és szórakoztató, ugyanakkor „véresen komoly” LEAN feladatot hajtanak végre, amelynek során korlátos erőforrások birtokában kell egy – általuk feltárt – specifikus célt teljesíteniük úgy, hogy közben megtapasztalják egy komoly folyamatszervezési projekt során fellépő tipikus kockázatokat is. Mindez úgy történik, hogy tréneri segédlettel a résztvevők időről időre nagyon rövid időszakokra „kilépnek a filmből” és vágószoba-beli, rendezői szemmel elemzik a történteket, a teljesítményt, így biztosítva a tapasztalati tanulás megízlelést és – az idő rövidsége miatt egyik-másik kompetencia-területen – a megvalósulását.

Megjegyzés: A szimulációhoz nem szükséges előzetes LEAN tudás vagy tapasztalat.