Programming in C Sharp

20483

C# programozás, .NET 4.7 Framework és Visual Studio 2017 fejlesztői környezet használata

Képzési forma:
Képzés hossza:
5 nap (40 óra)
Tananyag nyelve:
Magyar
2023.
április
24.
2023.
október
09.
2023.
december
11.
Képzési forma:
Képzés hossza:
5 nap (40 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
Képzési forma:
Normál
Képzés hossza:
5 nap (40 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol

Ismertető

A tanfolyam a .NET programozási képzések első állomása. A tanfolyamot korábbi objektumorientált programozási ismeretekkel és gyakorlattal már rendelkező kezdő programozók, fejlesztők vagy más, nem .NET programnyelvben már járatos szakemberek (pl. Java, C++, VB fejlesztők) számára ajánlott, akik szeretnék elsajátítani a C# programnyelvet, a .NET Framework és Visual Studio fejlesztői környezet általános használatát.

A megszerzett ismeretek a további haladó ASP.NET MVC fejlesztői tanfolyam elvégzéséhez hasznosak. A tanfolyam egyben segítséget nyújt a 070-483-as kódú, C# programozási hivatalos Microsoft vizsgára való felkészülésben is.

 • A Visual Studio 2017 fejlesztői környezet áttekintése: felépítés, menük, eszközök, lényeges különbségek a korábbi verziókhoz képest, a fejlesztendő mintaalkalmazás áttekintése
  A C# nyelv áttekintése: a .NET keretrendszer áttekintése; a C# nyelv szintaxis; főbb nyelvi építőelemek; adattípusok, operátorok, és kifejezések alapszintű használata, a Visual Studio debugger használata
 • Metódusok készítése, kivételkezelés: metódusok készítése és alkalmazása; overloaded metódusok használata paraméterekkel; kivételek kezelése; kódrefaktorálás; alkalmazások figyelése; naplózása és profilozása
 • Kódolás grafikus alkalmazásokhoz: struktúrák és enumerátorok alapvető használata, adatok rendezése gyűjteményekbe, eseménykezelés
 • Osztályok készítése és típus-védett gyűjtemények implementálása: osztályok létrehozása és kezelése, interfészek definiálása és implementálása, generikus gyűjtemények fogalma és készítése, típusok és referenciatípusok közötti különbség
 • Osztályhierarchia kialakítása: alapfogalmak, osztályhierarchia készítése, absztrakt osztályok fogalma, öröklés működése és implementálása, a .NET keretrendszer osztályok funkcionalitásának kibővítése, generikus osztályok és metódusok készítése
 • Lokális adatok kezelése: állományok olvasása és írása, I/O kezelés stream-ek segítségével, XML áttekintés, adatok szérializációja és deszérializációja
 • Kapcsolódás adatbázisokhoz: Entity adatmodell áttekintése és működése, kulcsosztályok, Entity adatmodell készítése és használata, adatok lekérdezése és frissítése LINQ segítségével
 • Távoli adatok kezelése: a System.NET névtér és a WCF Data Service áttekintése, adatok fogadása és küldése weben keresztül, adatelérés a felhőben
 • Felhasználó felület tervezése és fejlesztése: az XAML áttekintése és működése, XAML nézetek és vezérlők használata, adatkötés megvalósítása, felhasználó felület stílusozása és megjelenítése
 • Alkalmazásteljesítmény és válaszadás kezelése: alkalmazás sebességének és válaszadásának gyorsítása, a multitasking fogalma és támogatása Tasks és Lambda kifejezések használatával, aszinkron metódusok fogalma és alkalmazása, konkurens adathozzáférések kezelése szinkron primitívek és konkurens gyűjtemények segítségével, visszajelzés a felhasználónak a hosszabb műveletek állapotáról
 • Nem-menedzselt kódok integrálása: alapfogalmak, nem-menedzselt könyvtárak és dinamikus objektumok készítése és használata, objektumok élettartamának menedzselése, nem-menedzselt erőforrások vezérlése
 • Újrahasználható típusok és assembly-k készítése: alapfogalmak, objektum metaadatok áttekintése, reflection használata, egyedi attribútumok készítése és használata, menedzselt kódok generálása a CodeDOM segítségével, assembly-k menedzselése és telepítése, a Global Assembly Cache használata
 • Adatok titkosítása és visszafejtése: alapfogalmak, a szimmetrikus és aszimmetrikus titkosítás működése és implementálása, a System.Security névtér használata

Kapcsolódó vizsga: 070-483, Programming in C# (MCSD App Builder, C#)

Windows 7 vagy magasabb felhasználói ismeretek, objektumorientált programozási ismeretek és gyakorlat valamilyen programnyelvben (pl. C, C++, Java, Visual Basic). Adatbáziskezelési alapismeretek. Mivel a tananyagok egy része angol nyelvű, ezért alapfokú, dokumentumolvasás-szintű angol nyelvtudás szükséges. Az előadás magyar nyelven zajlik.