Problémamegoldás fejlesztése

ATMSM-PMF

Képzési forma:
Képzés hossza:
2 nap (16 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
Képzési forma:
Normál
Képzés hossza:
2 nap (16 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol

Ismertető

A tréning célja a problémához, mint jelenséghez való viszony tudatosítása és megváltoztatása. A probléma jelentkezése a szervezet hétköznapi életében nem destruktív elem, hanem a hatékonyabb működéshez vezető út velejárója. A probléma pozitív tényező, melyet, mint erőforrást érdemes definiálni. Emellett a program hozzásegíteni a résztvevőket ahhoz, hogy praktikus eszközökkel rendelkezzenek a problémafeltárás és a problémamegoldás terén. Képesek legyenek ösztönözni és motiválni kollégáikat és beosztottjaikat a szervezet számára hatékony problémamegoldási módok működtetésére. A szervezetek működésében érvényesülő problémamegoldási mechanizmusok kialakítása a szervezet számára folyamatmenedzselési, valamint konfliktusmegelőzési szempontból is elengedhetetlen alapfeltétel. A tréning célja, hogy a résztvevők a problémamegoldásról ne csak önmagában gondolkozzanak, s az azt leíró jellemzőkről, kategóriákról szerezzenek ismereteket, hanem a problémaérzékenység következményeiről és hatásairól cseréljenek eszmét és szerezzenek további ismereteket. Azaz, a problémamegoldásról úgy gondolkozzanak, mint a szervezeti szintű fejlődési képességet, szervezeti teljesítményt befolyásoló kultúraelemről.
A probléma és a konfliktus fogalmi megközelítése
 • A probléma funkciója
 • A problémához tapadó attitűdök
Problémák a vállalati közegben
 • Példák a vállalati életből
 • Workshop
A szervezeti struktúra, szervezeti folyamatok, szervezeti működés és a problémák
 • Szervezet típusok – jellemző problémák
 • Működési folyamatok
 • Szervezetek közötti kommunikáció
A probléma struktúrája
 • Probléma definiálása
 • Probléma tünetek
 • Probléma okai
A problémák osztályozása
 • Lényeges – kevésbé lényeges (priorizálás, fontossági sorrend)
 • Tipikus – atipikus problémák
 • Állandó – esetenként jelentkező
 • Hatását tekintve könnyen, illetve nehezen, vagy tervezetten megoldható
Probléma és stressz
 • A szervezeti problémákban érintett szereplők
 • Mentális egyensúly
 • A probléma és az érzelem
 • Stresszkezelési technikák
A problémamegoldás módszertana
 • A problémamegoldás szakaszai
 • Problémamegoldó ciklus
 • Szervezetfejlesztés
Tanuló szervezet
 • Szervezet és tanulási folyamat: Egykörös és Kétkörös tanulási modell
 • Folyamatos, ciklikus problémamegoldási mechanizmusok
 • Empowerment (felhatalmazó szervezet)
 • Konfliktusmenedzsment
Vállalati kultúra és problémakezelési kultúra
 • Preventív: problémamegelőző kultúra
 • Problémavezérelt, követő kultúra
 • Konfliktusos kultúra
Vezetői kompetenciák
 • Probléma felismerés, érzékelés
 • Problémamegoldó attitűd
 • Rutinok a problémamegoldásban