Perl használata rendszergazdáknak

PRL-01

A Perl programozás alapjai

Képzési forma:
Képzés hossza:
5 nap (40 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
Képzési forma:
Normál
Képzés hossza:
5 nap (40 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol

Ismertető

A tanfolyam eredményeként a hallgatók megtanulják a Perl nyelv szintaktikáját és képesek lesznek összetett Perl szkriptek írására, megismerik a DBI alapvető használatát.

 • A Perl programozási nyelv áttekintése: kapcsolata a C nyelvvel, Perl installálása, egyszerű Perl szkript írása, szkriptek futtatása, megjegyzések a Perl szkriptekben
 • Adattípusok ismertetése: skalár típus, tömbök, asszociatív tömbök (hash), szubrutin adattípus ismertetése, globális adattípus
 • Változók deklarálása: általános összefoglaló a változókról, érvényességük és láthatóságuk
 • Operátorok és működésük ismertetése: aritmetikai, relációs, logikai, értékadó, bitenkénti logikai, léptető operátorok és ezek precedencia sorrendje, a mezőoperátor, binding, a tartományoperátor, a vessző operátor, a feltételes operátor
 • Alapvető adatstruktúrák: tömbök és kezelésük - tömboperátorok (push, pop, shift, unshift, reverse, sort, chomp, map, grep), hash tömbök és kezelésük - operátorok (keys, values, each, delete), többdimenziós tömbök
 • Vezérlési szerkezetek: elágazások (if/elsif/else, unless), ciklusok (while, until, do...while, do...until, for, foreach)
 • Reguláris kifejezések: mintaillesztő operátorok, visszahivatkozás, helyettesítés operátorok (s///), sztring-kereső operátor (m///), karaktercserélő operátor (tr///), egyéb speciális operátorok, karakterosztályok, minták
 • Állománykezelés, I/O: standard állományleírók (STDIN, STDOUT, STDERR), a <> operátor használata, állománytulajdonságok ellenőrzése, állománykezelő függvények, könyvtárak olvasása, szöveges és bináris állományok olvasása/írása, állománytulajdonságok lekérdezése
 • Magas szintű adatmanipuláció: szöveges és bináris adatok kezelése
 • Felhasználó által definiált függvények: szubrutin deklarációja és meghívása, változók és érvényességi tartományaik (globális, lokális (dinamikus, lexikus)), szubrutinok értékvisszaadása, rekurzív szubrutinok, szubrutin prototípusok
 • Referenciák és névtelen adatstruktúrák: referenciák típusai (valós és szimbolikus), létrehozásuk, visszahivatkozások, fájlkezelőkre vonatkozó referenciák, referenciák szubrutinokhoz, komplex, illetve névtelen adatstruktúrák
 • Rendszerfolyamatok kezelése: folyamatok elindítása (backtick operátor), system és exec parancsok ismertetése
 • A Perl alapkönyvtára: Perl Standard Library
 • Objektumorientált programozás a Perlben: egységbezárás (Encapsulation), öröklődés (Inheritance) és többszörös öröklődés, többalakúság (Polimorfism), metódusok felüldefiniálása (overriding)
 • Adatbázis-programozás Perlben (DBI): standard adatbázis-független interfészen keresztüli adatbázis-elérés ismertetése

Számítógép kezelési, UNIX/Linux üzemeltetési ismeretek, OOP alapú programnyelvben való jártasság, és valamilyen OOP (esetleg strukturált) programozási alapismeret és gyakorlat. A tananyagok egy része angol nyelvű, ezért alapfokú, dokumentumolvasás szintű angol nyelvtudás szükséges.