Outdoor csapatépítés - tapasztalati tanulás

ATM-CSAP Új

Részvételi forma

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

VUCA világunkban, amikor a környezet bizonytalan, kiszámíthatatlan, gyorsan változó és ráadásul még komplex is, mire van szükségünk? Biztonságra és biztonságos közegre. Jelen környezetben a valahová tartozás – a biztonság érzésének igénye erősebb, mint valaha! Outdoor tréningjeink reprezentálják a VUCA világ bizonytalan kiszámíthatatlan, változó közegét, és az itt megélt és feldolgozott közös élmények támogatják a biztonságot.

A szervezetek életében a munkatársak bizonyos szintű tudatossággal, de nagyobb részt ösztönösen végzik munkájukat. Outdoor csapatépítő tréningünk tudatossá teszik az ösztönös cselekedeteket, valódi élményt nyújt, emlékezetes közös tapasztalássá válik, ezzel támogatva a csapaton belüli kohézió megteremtését, az együttműködés fejlődését.

A program attól függően, hogy milyen outdoor elemeket tartalmaz (extrém, vagy sem, nagy komfort-zónából való kilépést követel, vagy sem) segít abban, hogy a résztvevők megértsék saját viselkedésük mozgatórugóit, az egymásrautaltságon keresztül megéljék a csapat erejét. A kihívások és a pozitív megerősítések révén lehetőség nyílik a résztvevőkben mélyen rejlő készségek kibontakoztatására.

Az outdoor csapatépítés célja, hogy a programon résztvevők az egymásrautaltságon keresztül megéljék a csapat erejét és átéljék a tapasztati tanulás mély élményét.

A program kialakításánál figyelmet fordítunk arra, hogy a feladatok során az egyes résztvevőknek sok energiát kelljen befektetni a csapat eredményei érdekében. Outdoor programjaink során a kreatív problémamegoldó, együttes stratégiai gondolkodást igénylő feladatokat az együttműködést elősegítő szituációs gyakorlatokkal tarkítjuk, melynek színtere, a természet.

Kinek ajánljuk?

Együtt dolgozó teameknek, társosztályoknak, a szervezeti organigramon egymáshoz akár csak részlegesen kapcsolódó csoportoknak.

Előnyök

A program segít abban, hogy az együtt dolgozó csoportok felismerjék eddig rejtve maradt lehetőségeiket, feltárják és megoldják a fejlődésük útjába került akadályokat, és így megerősödve képesek legyenek elkötelezett csapattagként magas szintű teljesítményt nyújtani és erősödni a szervezet iránti elkötelezettségben.

A képzés eredményeképpen a résztvevők az együttes munkában rejlő szinergia lehetőségeinek nagyobb mértékű kihasználásával, hatékonyabbá válnak a szervezeti célok elérésében.

Megtörténik egymás szakterületeinek, és az abból adódó speciális problémáknak a jobb megismerése, megértése és elfogadása. Lehetővé válik az együttműködést segítő és gátló tényezők felismerése és ezek hatékony kezelése.

Az outdoor program célja a megerősítésen túl az, hogy a munkatársak között kialakuló, jobb emberi kapcsolatokon keresztül, a közös tapasztalati tanulás élményére alapozva, újabb távlatokat nyisson meg a csapat önmaga számára.

Tematika

A szervezeti kultúra építőkövei

 • A közös jövőkép kialakítása
 • A közös célok jelentősége

Outdoor gyakorlat-strukturált feladatok

 • Tapasztalatok feldolgozása
 • Visszajelzések

A jó csapat ismérvei

 • A csoport és a csapat közötti különbözőségek
 • A csapattagok készségei, képességei és ezek hatékony működtetése
 • A team munka alapszabályai

Outdoor gyakorlat-strukturált feladatok

 • tapasztalatok feldolgozása
 • visszajelzések

A szervezeti kultúra építőkövei

 • A szervezeti kultúra könnyen felismerhető, megtapasztalható jellemzőinek újra definiálása
 • A közös jövőkép kialakítása
 • A közös célok jelentősége

A csoportmunka ereje

 • Az alapvető team munka technikák gyakorlása
 • A konfliktusok jelentősége a csapatmunkában
 • A munkamegosztás az együttműködés kérdései a hatékonyság tükrében

Outdoor gyakorlat-strukturált feladatok

 • Tapasztalatok feldolgozása
 • Visszajelzések

Csoportszerepek és ezek jelentősége az eredmények elérésében

 • A csapat erősségei javítandó területei
 • Csapatrészek és feladataik
 • A bizalom jelentősége
 • Az egymás iránti empátia, az elfogadás és a tolerancia kérdései

Tréning után

Team coaching