Oracle

Tanfolyami információk Tanfolyami információk

Je­lent­ke­zés e­lőtt kér­jük, fi­gyel­me­sen ol­vas­sák el tan­fo­lya­mi fel­té­te­le­in­ket és a kép­zé­sek­hez szük­sé­ges e­lő­is­me­re­te­ket, le­bo­nyo­lí­tá­si tud­ni­va­ló­kat.

Tanfolyami feltételek
Hol talál minket?
Keresse munkatársainkat!

Támogatások, akciók Támogatások, akciók

E­gyes tan­fo­lya­mo­kon ked­vez­ménnyel, vagy a­kár in­gyen is részt ve­het az a­láb­bi tá­mo­ga­tá­sok­kal.

Oracle Learning Credit
Vizsgautalványok
Tanfolyami akciók, csomagok

Jelentkezés Jelentkezés

A tan­fo­lyam­ok meg­hir­de­tett i­dő­pont­ja­i­ra az e­gyes tan­fo­lya­mi le­í­rá­sok ol­da­lá­ról vagy le­tölt­he­tő je­lent­ke­zé­si lap se­gít­sé­gé­vel on­line re­giszt­rál­hat. Test­resza­bott kép­zés e­se­tén kér­jük, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat!

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, akik igény e­se­tén szí­ve­sen ki is men­nek cé­gé­hez, és se­gít­ség­et nyúj­ta­nak az igények fel­mé­ré­sé­ben, egyedi test­re­sza­bott te­ma­ti­ka és le­bo­nyo­lí­tás össze­állí­tá­sá­ban, fi­nan­szí­ro­zási for­mák is­mer­te­té­sé­ben.

Skip Navigation LinksFőoldal IT tanfolyamok és IT vezetői tanfolyamok A legfontosabb tudnivalók a hivatalos Oracle tanfolyamokról

Tudnivalók a hivatalos Oracle tanfolyamokról

A Training360 hivatalos Oracle oktatóközpont (Oracle Approved Education Center - OAEC), ahol elérhetőek az Oracle régóta népszerű és legújabb képzései is, minden esetben minősített, sok éves gyakorlattal rendelkező oktatók előadásában.

A 2012-es évben a tanfolyamok 6 fő témába sorolhatóak:

  • Oracle operációs rendszerek (Linux és Solaris 10)
  • Oracle SQL, PL/SQL
  • Oracle Adatbázis kezelő (DBA, PT, RAC, DG, BR)
  • Fusion Middleware fejlesztés (XML, Java, ADF)
  • Fusion Middleware adminisztráció (WebLogic Server, Service Bus, SOA, Forms Services)
  • Adattárház, Business Intelligence (Warehouse, BI)

Amennyiben bármilyen más, a meghirdetett tanfolyamok között nem szereplő képzés érdekelné, ebben az esetben keressen meg minket, és megtaláljuk az Önnek megfelelő, akár egyedi képzést.

Az Oracle tanfolyamok segítenek a nemzetközi vizsgákra való felkészülésben is. A vizsgákról információt talál Oracle vizsgainformációk oldalunkon, valamint az Oracle weboldalán.

Tananyagok és oktatók

A résztvevők hivatalos, Oracle által kiadott tananyagokat kapnak a tanfolyamhoz (ezek jellemzően már személyre szóló, elektronikus verziójú e-kit tananyagok, melyeket a résztvevők letölthetnek már a képzés előtt letölthetnek). A tananyagok nem csak az elméleti anyagot tartalmazzák, hanem a gyakorlatok elvégzéséhez szükséges feladatokat, laborgyakorlatok leírását is. Mivel a tananyagok és prezentáció angol nyelvű, ezért az angol nyelv dokumentumolvasás-szintű ismerete szükséges. Az előadás magyar nyelven zajlik.

A képzések helyszínét a Training360 Kft. vagy Oracle Hungary biztosítja, a résztvevők számától függően.

A hivatalos Oracle tanfolyamokat minősített, referenciákkal és sok éves tapasztalattal rendelkező oktatók tartják, az adott Oracle képzésnek megfelelő területen.

Tanfolyami helyszín és lebonyolítás

A tanfolyamok egész nap, 9:00-17:00 óra között tartanak, amelybe a témától függően több szünet, illetve egy hosszabb ebédszünet is beleértendő. A képzések a meghirdetett időpontokban elérhetőek, amelyet a kapcsolódó Hivatalos Oracle tanfolyamokat tartalmazó oldalunkon tud megnézni.

A képzési időpontok bizonyos esetekben eltérhetnek, abban az esetben, ha a képzést az Oracle Hungary-vel közösen tartjuk. Természetesen minden tudnivalóról (helyszín, időpont) időben tájékoztatjuk résztvevőinket.

Amennyiben igény van rá, lehetőség van egyedi tanfolyamok lebonyolítására, ami történhet a Training360-nál vagy akár az Ön által kért helyszínre kihelyezetten is. Ehhez, Training360 repülő osztályterem megoldásunk kereteiben akár a teljes infrastruktúrát is biztosítjuk Önnek!

Tanfolyami adminisztráció és jelentkezés

A hivatalos Oracle tanfolyamok esetén a Training360 általános tanfolyami feltételei, lemondási feltételei kismértékben módosulnak. A meghirdetett képzések esetén a tanfolyam első napja előtti 7. naptári napig a képzés térítésmentesen átütemezhető vagy visszamondható. A tanfolyam első napja előtti 1-6. naptári napokon történő átütemezés vagy visszamondás esetén a képzés díjának 50%-a számlázásra kerül. Amennyiben a tanfolyam kezdési napjáig nem érkezik bármilyen írásos visszajelzés, ebben az esetben a képzés díjának 100%-a számlázásra kerül.

A résztvevőkkel a képzés megkezdése előtt minden esetben képzési szerződést kötünk. A tanfolyamok látogatási igazolás kiadásával zárulnak, amelyek a tanfolyamon való részvételt igazolják, a megszerzett ismeretek mérésére nem alkalmasak.

A tanfolyamaink nem vizsgakötelesek, azokban a hivatalos Oracle tanfolyamok segítenek felkészülni a hivatalos Oracle vizsgákra. A tanfolyamok díja, amennyiben az nincs máshogy jelezve, a vizsga díját nem tartalmazza.

Tanfolyamaink esetén fel tudja használni Oracle Learning Creditjeit, melyek segítségével költséghatékonyan tudja Oracle képzéseit finanszírozni.

Amennyiben a tanfolyamot követően szeretne az adott témából vizsgát tenni, ebben az esetben egyeztetett időpontban erre Pearson VUE vizsgaközpontunkban lehetőséget tudunk biztosítani. Az aktuális árakról, illetve a szabad helyekről, kérjük, érdeklődjön vizsgaadminisztrátorunknál.

Amennyiben bármilyen kérdése felmerül, kérjük, keresse munkatársainkat.

Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép...
Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...