Oracle Database 12c: Introduction to SQL

D80174

Oracle SQL alapok - bevezetés az SQL programozásba

Képzési forma:
Normál
Képzés hossza:
5 nap (40 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol

Ismertető

A tanfolyamon a hallgató megismeri az SQL adatbázis-kezelő nyelv alapjait és használatát, képessé válik egyszerű adatbázisok létrehozására, menedzselésére, lekérdezések készítésére és önálló megírására. Fókuszban az adatbázisok felépítése, az adatbázis-kezelő eszközök funkciói, relációs adatbázisok tervezésének és létrehozásának alapjai, az SQL nyelv alapvető utasításainak használata, adattáblák létrehozása, módosítása, adatok menedzselése, SQL lekérdezések használata, készítése, implementálása.

Introduction to Oracle Database
 • List the features of Oracle Database 12c
 • Discuss the basic design, theoretical and physical aspects of a relational database
 • Categorize the different types of SQL statements
 • Describe the data set used by the course
 • Log onto the database using the SQL Developer environment
 • Save queries to files and use script files in SQL Developer
Retrieve Data Using the SQL SELECT Statement
 • List the capabilities of SQL SELECT statements
 • Generate a report of data from the output of a basic SELECT statement
 • Select All Columns
 • Select Specific Columns
 • Use Column Heading Defaults
 • Use Arithmetic Operators
 • Understand Operator Precedence
 • Learn the DESCRIBE command to display the table structure
Learn to Restrict and Sort Data
 • Write queries that contain a WHERE clause to limit the output retrieved
 • List the comparison operators and logical operators that are used in a WHERE clause
 • Describe the rules of precedence for comparison and logical operators
 • Use character string literals in the WHERE clause
 • Write queries that contain an ORDER BY clause sort the output of a SELECT statement
 • Sort output in descending and ascending order
Usage of Single-Row Functions to Customize Output
 • Describe the differences between single row and multiple row functions
 • Manipulate strings with character function in the SELECT and WHERE clauses
 • Manipulate numbers with the ROUND, TRUNC and MOD functions
 • Perform arithmetic with date data
 • Manipulate dates with the date functions
Invoke Conversion Functions and Conditional Expressions
 • Describe implicit and explicit data type conversion
 • Use the TO_CHAR, TO_NUMBER, and TO_DATE conversion functions
 • Nest multiple functions
 • Apply the NVL, NULLIF, and COALESCE functions to data
 • Use conditional IF THEN ELSE logic in a SELECT statement
Aggregate Data Using the Group Functions
 • Use the aggregation functions in SELECT statements to produce meaningful reports
 • Divide the data in groups by using the GROUP BY clause
 • Exclude groups of date by using the HAVING clause
Display Data From Multiple Tables Using Joins
 • Write SELECT statements to access data from more than one table
 • View data that generally does not meet a join condition by using outer joins
 • Join a table by using a self join
Use Sub-queries to Solve Queries
 • Describe the types of problem that sub-queries can solve
 • Define sub-queries
 • List the types of sub-queries
 • Write single-row and multiple-row sub-queries
The SET Operators
 • Describe the SET operators
 • Use a SET operator to combine multiple queries into a single query
 • Control the order of rows returned
Data Manipulation Statements
 • Describe each DML statement
 • Insert rows into a table
 • Change rows in a table by the UPDATE statement to
 • Delete rows from a table with the DELETE statement
 • Save and discard changes with the COMMIT and ROLLBACK statements
 • Explain read consistency
Use of DDL Statements to Create and Manage Tables
 • Categorize the main database objects
 • Review the table structure
 • List the data types available for columns
 • Create a simple table
 • Decipher how constraints can be created at table creation
 • Describe how schema objects work
Other Schema Objects
 • Create a simple and complex view
 • Retrieve data from views
 • Create, maintain, and use sequences
 • Create and maintain indexes
 • Create private and public synonyms
Control User Access
 • Differentiate system privileges from object privileges
 • Create Users
 • Grant System Privileges
 • Create and Grant Privileges to a Role
 • Change Your Password
 • Grant Object Privileges
 • How to pass on privileges?
 • Revoke Object Privileges
Management of Schema Objects
 • Add, Modify and Drop a Column
 • Add, Drop and Defer a Constraint
 • How to enable and disable a Constraint?
 • Create and Remove Indexes
 • Create a Function-Based Index
 • Perform Flashback Operations
 • Create an External Table by Using ORACLE_LOADER and by Using ORACLE_DATAPUMP
 • Query External Tables
Manage Objects with Data Dictionary Views
 • Explain the data dictionary
 • Use the Dictionary Views
 • USER_OBJECTS and ALL_OBJECTS Views
 • Table and Column Information
 • Query the dictionary views for constraint information
 • Query the dictionary views for view, sequence, index and synonym information
 • Add a comment to a table
 • Query the dictionary views for comment information
Manipulate Large Data Sets
 • Use Subqueries to Manipulate Data
 • Retrieve Data Using a Subquery as Source
 • Insert Using a Subquery as a Target
 • Usage of the WITH CHECK OPTION Keyword on DML Statements
 • List the types of Multitable INSERT Statements
 • Use Multitable INSERT Statements
 • Merge rows in a table
 • Track Changes in Data over a period of time
Data Management in Different Time Zones
 • Time Zones
 • CURRENT_DATE, CURRENT_TIMESTAMP, and LOCALTIMESTAMP
 • Compare Date and Time in a Session’s Time Zone
 • DBTIMEZONE and SESSIONTIMEZONE
 • Difference between DATE and TIMESTAMP
 • INTERVAL Data Types
 • Use EXTRACT, TZ_OFFSET and FROM_TZ
 • Invoke TO_TIMESTAMP,TO_YMINTERVAL and TO_DSINTERVAL
Retrieve Data Using Sub-queries
 • Multiple-Column Subqueries
 • Pairwise and Nonpairwise Comparison
 • Scalar Subquery Expressions
 • Solve problems with Correlated Subqueries
 • Update and Delete Rows Using Correlated Subqueries
 • The EXISTS and NOT EXISTS operators
 • Invoke the WITH clause
 • The Recursive WITH clause
Regular Expression Support
 • Use the Regular Expressions Functions and Conditions in SQL
 • Use Meta Characters with Regular Expressions
 • Perform a Basic Search using the REGEXP_LIKE function
 • Find patterns using the REGEXP_INSTR function
 • Extract Substrings using the REGEXP_SUBSTR function
 • Replace Patterns Using the REGEXP_REPLACE function
 • Usage of Sub-Expressions with Regular Expression Support
 • Implement the REGEXP_COUNT function

Ajánlott következő tanfolyamok:
 • Oracle Database: Program with PL/SQL
Kapcsolódó vizsga: 1Z0-051 (11g) vagy 1Z0-061 (12c)

Számítógép-kezelési ismeretek, alapvető adatbázis-kezelési fogalmak ismerete. A tananyagok angol nyelvűek, ezért legalább alapfokú dokumentumolvasás szintű angol nyelvismeret szükséges.