Online értekezletvezetés

ATMJI-OERT

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

A technológiák fejlődésével napjainkban a korábban jellemzően személyesen tartott találkozók mellett egyre fontosabb szerepet kap az online térben történő szereplés, legyen szó prezentációk tartásáról, megbeszéléseken történő részvételről. Az itthon aktív jelenléttel bíró nemzetközi cégek, szolgáltató központok, illetve a külpiacokon terjeszkedő magyar középvállalatok körében a költséghatékonyság mellett a pragmatizmust is szem előtt tartva jut egyre jelentősebb szerep az online térben tartandó megbeszéléseknek. Programunk célja, hogy az résztevők korábbi ismereteire építve közösen ismerkedjük meg az online tartandó megbeszélések sikerkritériumaival, a médium sajátosságaiból fakadó lehetőségekkel és korátokkal, továbbá azon gyakorlati módszertani eszközökkel, melyek segítségével sikeres megbeszéléseket vezethetünk. A kurzus interaktív, a résztvevők által hozott saját példák feldolgozására (is) épít – így támogatva a megszerzett tudás mindennapokba történő mihamarabbi beépülését. Online megbeszélések a gyakorlatban: A 2 napos kurzust követően lehetőség van „shadow coaching” keretén belül arra, hogy a tréner az éles körülmények között megtartott megbeszélésen történt részvételt követően a megbeszélés vezetőjének visszajelzést ad, így finom hangolva a megszerzett ismereteket.

Tematika

Az alapok
 • A hatékony megbeszélések jellemzői Sikerkritériumok
 • A megbeszélés vezetőjének lehetséges szerepei, például facilitátor, moderátor
 • A megbeszélés résztvevői körének jellemzői, sajátosságai: mire van, mire legyen, és mire lehet ráhatásunk az előkészületek során, például összetétel, létszám, témafelelősök, témák sorrendje és a feldolgozás mikéntje stb.
 • Főbb hasonlóságok és különbségek a személyesen és az online tartandó megbeszélések között – avagy honnan indulunk, mire érdemes építeni
Az online tér sajátosságai és az erre adandó megbeszélés vezetői válaszlehetőségek
 • Az előkészületek során mérlegelendő szempontok, avagy hogyan teremtsük meg a hatékony online megbeszélések előfeltételeit? Javasolt és kerülendő helyzetek
 • Kezdés, figyelemfelkeltés lehetőségei, korlátjai
 • Napirend, szerepek, elvárások és elvárt eredmények tisztázása – folyamatos résztvevői bevonás mellett (illetve a későbbiekben ennek eszközei)
 • Milyen szempontok mérlegelése alapján döntsünk arról, hogyan használjuk a képernyőt? Mikor érdemes az előadót, az anyagot - akár mindkettőt egyszerre mutatni?
 • Milyen eszközeink vannak a hallgatósággal történő párbeszéd kialakításra, fenntartására? A bevonás eszközei, kérdezéstechnika, visszajelző mechanizmusok
 • Mikor, mi alapján s kinek adjuk meg a szót? Agendán innen és túl – különös tekintettel a sokszereplős megbeszélések esetében a vezetői koordináció fontosságára
 • Diasor: módszertani szempontok: pl. vizuális felépítés, szöveg, képek – belső arányok, továbbá tipikus hibák, amiket érdemes elkerülnünk
 • Dinamika, avagy mennyi időt érdemes szánni egy – egy témára
 • Tipikus helyzetek, melyek nehézséget okozhatnak: pl. hogyan vezessünk végig hallgatóságunkat összetettebb mondandó esetén, mit tegyünk viták esetében
 • Zárás, eredmények, vonatkozó adminisztráció – avagy mit tegyük a megbeszélést követően?