Office

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, akik igény e­se­tén szí­ve­sen ki is men­nek cé­gé­hez, és se­gít­ség­et nyúj­ta­nak az igények fel­mé­ré­sé­ben, egyedi test­re­sza­bott te­ma­ti­ka és le­bo­nyo­lí­tás össze­állí­tá­sá­ban, fi­nan­szí­ro­zási for­mák is­mer­te­té­sé­ben.

Oktatási módszertanunkOktatási módszertanunk

Oktatásaink felépí­té­sé­ről, mód­szer­ta­ni esz­kö­ze­ink­ről, szín­vo­nal mé­ré­si fo­lya­ma­tunk­ról itt ol­vas­hat bő­vebben!

Skip Navigation LinksFőoldal Office Tanfolyam

Microsoft Word 2013 haladó (WRD13-H)

Microsoft Word 2013 haladó (WRD13-H)

A tanfolyam célja

A Microsoft Word 2013 alap és középhaladó tanfolyam elvégzése vagy azok ismeretanyaga és gyakorlat a Word kezelésében.

Szükséges előképzettség

A tanfolyam során a hallgatók megismerik a Word szövegszerkesztő haladó szolgáltatásait és magas szintű használatát. a tanfolyamot haladó Word ismerettel rendelkező hallgatóknak ajánljuk, akiknek feladata lesz összetett, nagyobb dokumentumok kezelése, formázása, tartalomjegyzékek készítése, stílusok és sablonok használata, és a Word különböző automatizálási és csoportmunka-támogató lehetőségeinek kihasználása.

Tanfolyami tematika

Word középhaladó részek áttekintése

Kiadványszerkesztés a Wordben:

 • Hosszú dokumentumok kezelése
 • Szakasztördelés és formázás – élőfejek és élőlábak kezelése
 • Hasábtördelés
 • Tartalomjegyzék
 • Tárgymutató
 • Lábjegyzet

A dokumentum és a személyes információk védelme:

 • Fájlvédelem
 • A dokumentum módosításának korlátozása (tartalomvédelem)
 • Digitális aláírás
 • Személyes információk eltávolítása

Együttműködés Word dokumentumok létrehozására:

 • Kiemelés és megjegyzések a dokumentumban
 • Korrektúra – változások követése, javítási javaslatok elfogadása, vagy visszautasítása
 • Korrektúra és változáskövetés zárolása - új funkció

A Word program testreszabása:

 • Megjelenítés
 • Mentés
 • Helyesírás
 • Speciális beállítások

Word makrók:

 • A makrórögzítő használata
 • Makró szerkesztés alapjai
 • Makrók futtatása (paranccsal, indító gombbal, gyorsbillentyűvel)

Ismétlések, gyakorlás, összetettebb feladatok elvégzése

Magunkról
Akciók
Tanfolyami feltételek
Finanszírozás
Bankkártyás fizetés
Felhasználási feltételek
SA VOUCHER
Állásajánlatok
Kapcsolat
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép... Facebook...