Office

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, akik igény e­se­tén szí­ve­sen ki is men­nek cé­gé­hez, és se­gít­ség­et nyúj­ta­nak az igények fel­mé­ré­sé­ben, egyedi test­re­sza­bott te­ma­ti­ka és le­bo­nyo­lí­tás össze­állí­tá­sá­ban, fi­nan­szí­ro­zási for­mák is­mer­te­té­sé­ben.

Oktatási módszertanunkOktatási módszertanunk

Oktatásaink felépí­té­sé­ről, mód­szer­ta­ni esz­kö­ze­ink­ről, szín­vo­nal mé­ré­si fo­lya­ma­tunk­ról itt ol­vas­hat bő­vebben!

Skip Navigation LinksFőoldal Office Tanfolyam

Microsoft Word 2007 haladó

Microsoft Word 2007 haladó

A tanfolyam célja

A tanfolyam során a hallgatók megismerik a Word 2007 szövegszerkesztő haladó szolgáltatásait és magas szintű használatát. A tanfolyamot középhaladó Word 2007 ismerettel rendelkező hallgatóknak ajánljuk, akiknek feladata lesz összetett, nagyobb dokumentumok kezelése, formázása, tartalomjegyzékek készítése, stílusok és sablonok használata, és a Word különböző automatizálási és csoportmunka-támogató lehetőségeinek kihasználása.

Szükséges előképzettség

A Microsoft Word 2007 alap és középhaladó tanfolyam elvégzése vagy azok ismeretanyaga és gyakorlat a Word kezelésében.

Tanfolyami tematika

Word középhaladó részek áttekintése

Nagy dokumentumok kezelése:

 • Szakaszok fogalma
 • Szakasztördelés és formázás
 • Élőfejek és élőlábak kezelése
 • Szakaszonként eltérő élőfej és élőláb beállítása
 • Hasábtördelés
 • Formázások lecserélése
 • Keresés, csere haladó lehetőségei

Hivatkozások a dokumentumban:

 • Tartalomjegyzék
 • Tárgymutató
 • Lábjegyzet
 • Kereszthivatkozás
 • Képaláírások, ábrajegyzék
 • Irodalomjegyzék

A dokumentum és a személyes információk védelme:

 • Fájlvédelem
 • A dokumentum módosításának korlátozása (tartalomvédelem)
 • Digitális aláírás
 • Személyes információk eltávolítása

Közös munka:

 • Kiemelés és megjegyzések a dokumentumban
 • Korrektúra
 • Változások követése, elfogadása vagy visszautasítása
 • Dokumentumok összehasonlítása

A Word program testre szabása:

 • Megjelenítés
 • Mentés
 • Helyesírás
 • Speciális beállítások

Word makrók:

 • A makró rögzítő használata
 • Makró szerkesztés alapjai
 • Makrók futtatása (paranccsal, indító gombbal, gyorsbillentyűvel)

Ismétlések, gyakorlás, összetettebb feladatok elvégzése

Magunkról
Akciók
Tanfolyami feltételek
Finanszírozás
Bankkártyás fizetés
Felhasználási feltételek
SA VOUCHER
Állásajánlatok
Kapcsolat
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép... Facebook...