Office

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, akik igény e­se­tén szí­ve­sen ki is men­nek cé­gé­hez, és se­gít­ség­et nyúj­ta­nak az igények fel­mé­ré­sé­ben, egyedi test­re­sza­bott te­ma­ti­ka és le­bo­nyo­lí­tás össze­állí­tá­sá­ban, fi­nan­szí­ro­zási for­mák is­mer­te­té­sé­ben.

Oktatási módszertanunkOktatási módszertanunk

Oktatásaink felépí­té­sé­ről, mód­szer­ta­ni esz­kö­ze­ink­ről, szín­vo­nal mé­ré­si fo­lya­ma­tunk­ról itt ol­vas­hat bő­vebben!

Skip Navigation LinksFőoldal Office Tanfolyam

Microsoft Visio

Microsoft Visio felhasználóknak

A tanfolyam célja

A tanfolyam során a hallgatók megismerik a Microsoft Visio szoftver használatát és különböző alkalmazási lehetőségeit. A tanfolyam elsősorban a grafikai, műszaki részekkel foglalkozik, a bonyolultabb adatbázis-tervezési, szoftverfejlesztési megoldásokkal nem.

Szükséges előképzettség

Számítógépkezelési és Windows ismeretek. Korábbi, valamilyen grafikai program és szövegszerkesztő ismerete előny.

Tanfolyami tematika

A Microsoft Visio oktatáshoz minden esetben egyedi, testreszabott tematikát állítunk össze a pontos igényfelmérést követően.
Magunkról
Akciók
Tanfolyami feltételek
E-learning
Finanszírozás
Bankkártyás fizetés
Felhasználási feltételek
SA VOUCHER
Állásajánlatok
Kapcsolat
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép... Facebook...