Office

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, akik igény e­se­tén szí­ve­sen ki is men­nek cé­gé­hez, és se­gít­ség­et nyúj­ta­nak az igények fel­mé­ré­sé­ben, egyedi test­re­sza­bott te­ma­ti­ka és le­bo­nyo­lí­tás össze­állí­tá­sá­ban, fi­nan­szí­ro­zási for­mák is­mer­te­té­sé­ben.

Skip Navigation LinksFőoldal Office Oktatási módszertanunk

Oktatási módszertanunk

Oktatóink

Az Office oktatásokat 5-10 éve vállalati környezetben oktató szakembereink tartják, akik gondos kiválasztási és tréningezési folyamat után kezdhették meg munkájukat. Alapvető elvárás a sziklaszilárd szakmai képzettség, az empátia és a kiemelkedő kommunikációs képességek.

Az oktatás formája

A képzések oktató által vezetett csoportos képzések formájában történnek, személyenként egy-egy számítógép előtt. A tanfolyam során használt módszertani elemek: elméleti anyagok, előadások, demonstrációk, ismétlő kérdések, minden egyes témakörben külön egyéni és csoportos gyakorlatok, ellenőrző kérdések, tesztfeladatok, konzultáció.

A módszertani elemek átlagos aránya

Elméleti ismeretek projektorral és prezentációval segített tanári előadása 20%
Gyakorlati ismeretek tanári szemléltetése demonstrációval 20%
Feladatmegoldás közös kiértékeléssel 60%

Az értékelő rendszer

Az oktatás végén a hallgatók látogatási bizonyítványt kapnak, mely a megszerzett ismeretek mértékétől független, de feltétele, hogy a hallgató a jelenléti íven szerepeljen, illetve a képzés időtartamának minimum 80%-án részt vegyen.

Színvonalmérés

A képzések színvonalát és a hallgatói elégedettséget webes alapú hallgatói kérdőívvel mérjük az oktatást követően.

Magunkról
Akciók
Tanfolyami feltételek
Finanszírozás
Bankkártyás fizetés
Felhasználási feltételek
SA VOUCHER
Állásajánlatok
Kapcsolat
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép... Facebook...