Microsoft

Tanfolyami információk Tanfolyami információk

Je­lent­ke­zés e­lőtt kér­jük, fi­gyel­me­sen ol­vas­sák el tan­fo­lya­mi fel­té­te­le­in­ket és a kép­zé­sek­hez szük­sé­ges e­lő­is­me­re­te­ket, le­bo­nyo­lí­tá­si tud­ni­va­ló­kat.

Tanfolyami feltételek
Hol talál minket?
Keresse munkatársainkat!

Támogatások, akciók Támogatások, akciók

E­gyes tan­fo­lya­mo­kon ked­vez­ménnyel, vagy a­kár in­gyen is részt ve­het az a­láb­bi tá­mo­ga­tá­sok­kal.

Microsoft SA utalványok
Vizsgautalványok
Tanfolyami akciók, csomagok

Jelentkezés Jelentkezés

A tan­fo­lyam­ok meg­hir­de­tett i­dő­pont­ja­i­ra az e­gyes tan­fo­lya­mi le­í­rá­sok ol­da­lá­ról vagy le­tölt­he­tő je­lent­ke­zé­si lap se­gít­sé­gé­vel on­line re­giszt­rál­hat. Test­resza­bott kép­zés e­se­tén kér­jük, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat!

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, akik igény e­se­tén szí­ve­sen ki is men­nek cé­gé­hez, és se­gít­ség­et nyúj­ta­nak az igények fel­mé­ré­sé­ben, egyedi test­re­sza­bott te­ma­ti­ka és le­bo­nyo­lí­tás össze­állí­tá­sá­ban, fi­nan­szí­ro­zási for­mák is­mer­te­té­sé­ben.

SQL Server 2008 szakértő tanfolyam

Az SQL Server 2008 szakértő tanfolyam célja

A tanfolyam során a résztvevők megismerik az SQL Server 2008 alapokat, a Transact SQL nyelv használatát, lekérdezések készítését adatbázis-implementálási és üzemeltetési, karbantartási ismereteket SQL Server 2008 R2 környezetben.

A tanfolyamsorozatot leendő adatbázis-adminisztrátorok, SQL Server üzemeltetők, programozók számára ajánljuk, akiknek feladatuk lesz SQL Server 2008 alapú rendszerek teljes körű implementálása, üzemeltetése, karbantartása, támogatása. Az egyes tanfolyamokon a csomag keretén belül lehetőség van különböző szakembereket is elküldeni (pl. rendszergazda és fejlesztő).

A tanfolyamsorozat segít felkészíteni az SQL Server 2008 technológiai szakértő (MCTS) vizsgákra is. Az SQL Server 2008 technológiai szakértő címet megszerzők alapos ismeretekkel rendelkeznek SQL Server 2008 alapú adatbázisok készítéséről, lekérdezéséről, implementálásról, programozásról, adatbázisok és adatbázis szerver menedzseléséről és karbantartásáról.

A tanfolyamokon megszerzett ismeretek biztosítják a haladó adatbázis-adminisztrátor és adatbázis-fejlesztő tervezési képzések elvégzéséhez és minősítések megszerzéséhez szükséges ismeretanyagot is.

Megjegyzés: a sorozat az új, SQL Server 2012 verzióhoz is elérhető lesz 2012 tavaszától.

Az SQL Server 2008 szakértő tanfolyam felépítése

A tanfolyamsorozat három hivatalos Microsoft tanfolyamra épül összesen 13 napban.

2778  Writing Queries using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL
(SQL Server alapok, lekérdezések, Transact SQL nyelv használata)
3 nap (24 óra)
 
6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database
(SQL Server 2008 R2 adatbázis menedzselés és karbantartás)
5 nap (40 óra)
 
6232 Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database
(SQL Server 2008 R2 adatbázis implementáció és programozás)
5 nap (40 óra)

Szükséges előképzettség

Windows XP vagy magasabb felhasználói ismeretek és gyakorlat, az üzemeltetési képzéshez Windows Server 2003 vagy magasabb alapszintű üzemeltetési ismeret és gyakorlat szükséges. Relációs adatbázis kezelési ismeretek és gyakorlat (pl. Access). Mivel a tananyagok és vizsgák angol nyelvűek, ezért az angol nyelv dokumentumolvasás-szintű ismerete szükséges. Az előadások magyar nyelvűek.

Kedvezményes díj

Az SQL Server 2008 szakértő tanfolyamsorozat kedvezményes áron, 459.000 Ft + ÁFA / fő elérhető, közel 150.000 Ft-os megtakarítással. A tanfolyamsorozat tartalmazza a három hivatalos Microsoft tanfolyamot, és a hozzá kapcsolódó hivatalos Microsoft tananyagokat.

A képzésekre Microsoft SA oktatási utalványok beszámítók. Kérjük, ezzel kapcsolatosan keresse szervezőinket! A fenti kedvezmények más akciókkal, kedvezményekkel, pályázati támogatásokkal együtt nem vehetők igénybe, nem vonhatóak össze és más szolgáltatásra nem válthatóak be.

Hivatalos vizsgák és minősítések

A tanfolyamok segítséget nyújtanak a nemzetközi, SQL Server 2008 technológiai szakértő (MCTS) minősítések megszerzésére. Külön lehet megszerezni az üzemeltetéshez és külön a fejlesztéshez tartozó minősítést, melyhez az alábbi vizsgák teljesítése szükséges:

  • 070-432, TS: Microsoft SQL Server 2008 - Implementation and Maintenance (üzemeltetés)
  • 070-433, TS: Microsoft SQL Server 2008 – Database Development (fejlesztés)

A minősítések felhasználhatók a magasabb szintű MCITP adatbázis-fejlesztő és adatbázis-adminisztrátor minősítésekhez is. A vizsga teszt jellegű, angol nyelven, számítógép előtt zajlik. A vizsgákat a Pearson VUE vizsgaközpontunkban tehetik le az érdeklődők. A magasabb szintű minősítésekről, vizsgákról további információkat itt talál, vagy kérjük, látogassa meg a Microsoft weboldalát.

Meghirdetett időpontok

A tanfolyamok időpontjánál megpróbáltuk figyelembe venni, hogy a cégek dolgozóikat nem tudják hosszabb időre nélkülözni. Ezért a tanfolyamsorozat egyes részei minden hónap egy-egy hetében kerülnek megrendezésre. Tervezett időpontok:

1. csoport

2778-as tanfolyam: 2012. február 20-22.
6232-es tanfolyam: 2012. március 19-23.
6231-es tanfolyam: 2012. április 23-27.

2. csoport

2778-as tanfolyam: 2012. április 11-13.
6231-es tanfolyam: 2012. május 7-11.
6232-es tanfolyam: 2012. június 11-15.

Megjegyzés: a sorozat az új, SQL Server 2012 verzióhoz is elérhető lesz 2012 tavaszától, a megjelenést követően az időpontok és a képzések változhatnak.

A további tervezett időpontokról és konstrukciókról kérjük, érdeklődjön szervezőinknél. A képzések minimálisan 5 főtől indulnak.

További információk

További információkért keresse munkatársainkat:

Fotó
Gáli Orsolya
oktatási termékmenedzser
Mobil +36 30 432 8130
Fax+36 1 880 0041
Fotó
Cserhalmi Lili
oktatásszervező
Telefon+36 1 880 0051
Fax+36 1 880 0041

Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép...
Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...