Microservice architektúra felépítése Spring Clouddal Kubernetes környezetben

JAVAX-SPCL

Képzési forma:
Képzés hossza:
3 nap (24 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
2023.
május
22.
Normál
2023.
augusztus
07.
Normál
2023.
november
06.
Normál
Képzési forma:
Normál
Képzés hossza:
3 nap (24 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
2023.
május
22.
2023.
augusztus
07.
2023.
november
06.

• Microservice kontra monolit
• Microservice patterns
• DDD
• Serialization formátumok (Protobuf vs. Avro)
• Spring Cloud Netflix
• Netflix Eureka service registry
• Hystrix circuit breaker
• Netflix Zuul gateway
• Client Side Load Balancer: Ribbon
• Zookeeper distributed configuration
• Spring Cloud OpenFeign declarative REST client
• Spring for Apache Kafka
• Spring Data Redis caching
• Spring Data Cassandra
• Keycloak Identity and Access Management
• Spring Cloud Sleuth, Zipkin distributed tracing
• Graylog Open log management
• Promeheus, Graphana monitoring
• Futtatás Kubernetes környezetben