Kritikus gondolkodás

ATM-KGON Új

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

Sokat hallunk arról, hogy az mostani életünk legnagyobb kihívása, hogy olyan komplex készségekre van szükség, amelyekkel felvehetjük a versenyt a technológiai fejlődéssel, a változó világunk által hordozott kihívásokkal. Ugyanis a technika fejlődik, a munkaerőpiac átalakul és a munkavállalóknak tudniuk kell alkalmazkodni ezekhez a megváltozott munkakörülményekhez. A 4K kifejezés magába foglalja mindazt, amire szüksége lehet egy 21. századi munkavállalónak: Kommunikáció, Kritikai gondolkodás, Kollaboráció, Kreativitás.

Sokan a kritikus gondolkodást tartják napjaink egyik legfontosabb készségének, melynek elsajátítására nagy szükségünk van a 21. század hihetetlen mennyiségű és gyorsaságú információáradatának közepén. Ez a képesség lehetővé teszi, hogy több szempontból is megvizsgáljuk saját, illetve mások érveit, megkérdőjelezzük, és objektív alapokra helyezzük a kapott információkat ahelyett, hogy azonnal elfogadnánk azokat, vagy szubjektív véleményünknek engednénk a témában, és elkerüljük az általánosítást.

Képzésünk a kritikai gondolkodás alappilléreit ismerteti meg, feltárja azon okokat, hogy miért fontos fejleszteni a kritikai gondolkodást, mely készségek támogatják a kritikus gondolkodás kifejlesztését önmagunkban.

Kinek ajánljuk?

A kurzust pozíciótól függetlenül mindazoknak ajánljuk, akik szeretnék fejleszteni a fenti készségüket, illetve inspirációra lenne szükségük kreatív, kritikus gondolkodás és a problémamegoldó technikák vonatkozásában.

Előnyök

A kritikai gondolkodás hiánya számtalan üzleti kudarcért felelős. A felfokozott információáradat hatására gyakran túl gyorsan hozunk döntést, és a probléma minden oldalának megvizsgálása nélkül vonunk le a következtéseket. Pedig jóval tudatosabban kell megközelítenünk egyes problémákat, és kidolgoznunk a lehetséges megoldásokat.

A kritikai gondolkodás hiánya gyakran vezet hibához, üzleti problémákhoz, hatékonyabb döntéshozatalhoz. Képzésünk eredményeként fejlődik a döntéshozatali mechanizmus, a eredményesebbé válik a problémamegoldó stratégia, ezáltal az egyén, a csoport, és a szervezet is hatékonyabb lesz.

Mindemellett a tréning várható eredményeként, hogy a résztvevők képessé válnak egy-egy problémát, avagy döntéshozatalt tudatosan elemezni, következtetéseket levonni, problémamegoldó módon fognak gondolkodni, mindemellett így is fognak kommunikálni, hiszen a külvilág, ügyfelek, partnerek, beosztottak, kollégák, vezetők ebből vonják le a következtetést, hiszen nem elég problémamegoldónak lenni, annak is kell látszani.

Tematika

Gondolkodási metodikák

 • Kreatív gondolkodás
 • Kritikai gondolkodás (fogalma és szerkezete)
 • Problémamegoldó gondolkodás

Miért fontos a kritikus gondolkodás?

 • A gondolkodási metodika haszna
 • A kritikai gondolkodás gyökerei és szerepe napjainkban
 • A 21. századi készségek és a kritikai gondolkodás kapcsolata
 • 5 képesség, ami segít
 • Megfigyeléstől az elemzésen át a problémamegoldásig

Mi segít abban, hogy fejlesszük?

 • A kritikai gondolkodás feltétele
 • A kritikai gondolkodás hajtó motorja
 • A kritikai gondolkodás alapelvei és folyamata
 • A hatékony kérdezéstechnika
 • Az érvelés mestersége
 • A hatékony problémamegoldás alapjai

A kritikus gondolkodás alapkövei

 • Kíváncsiság és a nyitott gondolkodás
 • Énhatékonyság
 • Figyelem és céltudatosság
 • Strukturálás képessége
 • A kreativitás haszna a kritikus gondolkodás során
 • Önreflexió és a kritikus gondolkodás kapcsolata

Tréning után

A képzés után lehetőség nyílik egyéni coachingra a további feldolgozás és a képzésen elhangzottak adaptálása és mélyítése érdekében.

Együtt dolgozó teamek esetén a képzés után lehetőség van team coachingra, hogy a mindennapokban történő virtuális együttműködést mélyítsék és a tudatosan adaptálják.