Konfliktuskezelés

ATMSM-MKK

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

A konfliktus életünk természetes velejárója. Felesleges ezért folyton azzal próbálkozni, hogyan lehet elkerülni az összeütközéseket. Hasznosabb, ha megtanuljuk, hogyan bánjunk ezekkel a helyzetekkel. Így csökkenthetjük a zavar, a harag, a sértődöttség és kudarc érzését, és helyette átélhetjük a sikeres konfliktuskezelés élményét, ami saját önbecsülésünket, önbizalmunkat, pszichológiai biztonság érzetünket is megerősíti.

A tréning célja megismerni és elsajátítani az üzleti életben, illetve a mindennapokban is alkalmazható konfliktus kezelési módszereket. Valós példákon keresztül, kreatív, interaktív gyakorlatok által kerül bővítésre minden résztvevő konfliktus kezelési repertoárja, mely hozzásegíti a résztvevőket a magabiztos és adaptív konfliktus kezeléshez. Ezen megfelelő technikák alkalmazásával megóvhatják emberi kapcsolataikat, megerősíthetik saját pozíciójukat, kivívhatják munkatársaik elismerését.

Kinek ajánljuk?

A képzésben való részvétel alapvetően nincs feltételhez kötve, de programunkat elsősorban azoknak ajánljuk, akik munkájuk során annak jellegéből adódóan, folyamatosan vagy időszakosan nagyobb stressz-terhelésnek vannak kitéve, illetve az átlagosnál több nézetkülönbséggel, konfliktussal találkoznak.

Előnyök

A résztvevők előrehaladást érnek el egyéni konfliktuskezelési és problémamegoldó készségeiket illetően, továbbá fejlődik belső kontrolljuk. A képzés hatására képessé válnak arra, hogy megszabaduljanak a konfliktusok okozta félelmektől, gátlásoktól, mindezek mellet önismeretük gazdagodik, ami a céltudatos és határozott fellépés elengedhetetlen feltétele.

Képessé válnak arra, hogy a másik fél érveit, igényeit, meghallják és saját elvárásaikat pontosabban megfogalmazzák, ami a szervezeti hatékonyság számos területének kulcspontja.

A tréning során lehetőség nyílik a résztvevők által hozott valós konfliktushelyzetek feldolgozására és a szükséges készségek gyakorlására.

Tematika

A konfliktusok jellemző, fajtái

 • Konfliktushelyzetek definiálása
 • A konfliktusok fajtái
 • Rejtett és nyílt konfliktusok
 • A konfliktusok okai
 • A konfliktusok dinamikája

Hatékony konfliktuskezelő és kommunikációs technikák

 • Konfliktuskezelési stratégiák
 • Egyéni konfliktuskezelési stratégiák öndiagnózisa
 • Kommunikációs viselkedésmódok
 • Gyakori hibák tudatosítása
 • Az asszertív kommunikáció és gyakorlása

Emberek és konfliktusok

 • Az emberi kapcsolatok alaptípusai
 • Az önérvényesítés, asszertivitás, mint életstílus
 • Hogyan mondjunk nemet?
 • Bírálatok, és dicséretek önérvényesítő kezelése

Konfliktusok munkavégzés közben

 • A jellegzetes munkahelyi konfliktusok okai
 • Konstruktív és destruktív konfliktusok a munkahelyen
 • A konfliktus és a probléma közötti különbség tisztázása
 • Eredményes problémamegoldás lépései a munkahelyen

Bevált konfliktuskezelési technikák

 • A konfliktusmegoldás folyamata
 • A konfliktusokban megjelenő érzelmek tudatos kezelése – Gordon modell
 • Egyéni konfliktuskezelési technikák

Tréning után

 • Haladó tréning
 • Coaching
 • Team coaching