JavaScript programozás

WEB-JS

Weboldalak kliensoldali programozása Javascript segítségével

Képzési forma:
Képzés hossza:
5 nap (40 óra)
Tananyag nyelve:
Magyar
Képzési forma:
Képzés hossza:
5 nap (40 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
Képzési forma:
Normál
Képzés hossza:
5 nap (40 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol

Ismertető

A tanfolyam célja, hogy a tanulók megismerjék a kliensoldali programozást, és a benne rejlő lehetőségeket a javascript nyelv használatával.

Az órák során gyakorlati példák alapján megtanulják, hogyan tudják dinamikusan módosítani a honlapok szerkezetét, a kattintás, egérmozgatás és egyéb események kezelését, elsajátítják az ajax technológia használatát, valamint a programozás alapjait.

Programozás

 • A javascript nyelv története, fejlődése, fontosabb lépcsőfokok. Mire is használható a javascript nyelv.
 • Szintaktika, kommenetek. Változók létrehozásra, a primitív típusok bemutatása.
 • Objektumok használata. A javascript beépített objektumai.
 • Számoljunk. Matematikai operátorok, és metódusok. A Math - matematikai objektum használata.
 • String-ek: szövegekek, szöveg operátorok, és szöveg metódusok.
 • Dátumok kezelése.
 • A boolean – logikai típus.
 • Automatikus típuskonverzió, az adatok típusának lekérdezése, és átalakítása.
 • Az if… else utasítás - az elágazások kezelése. Igaz vagy hamis? Összehasonlító operátorok.
 • A switch… case utasítás. Többszintű elágazások.
 • Reguláris kifejezések.
 • A javascript ciklusai: for, for… in, for… of, while, do… while.
 • Függvények létrehozásának lehetőségei. Függvény deklaráció, függvénykifejezés, függvénykonstruktor.
 • Paraméter, argumentum, visszatérési érték.
 • Variable, és function hoisting.
 • Tömbök létrehozása, metódusai, rendezés.
 • Closure – lexikai zárvány.
 • Callback function – függvény, mint paraméter vagy visszatérési érték.
 • Higher order function – magasabb rendű függvények.
 • Immediately-Invoked Function – az azonnal meghívott függvénykifejezés.
 • A call és az apply metódusok.
 • Saját objektumok létrehozása. Tulajdonságok, és metódusok definiálása.
 • Tulajdonságok olvasása, írása. A prototípus tulajdonság, a prototípus lánc, és a prototípus alapú öröklődés.
 • A this kulcsszó.
 • A JSON formátum.
 • Az ajax technológia alapjai.
 • Kivételkezelés.

A HTML DOM

 • A HTML DOM felépítése
 • A html elemek kezelése: elérés, hozzáadás, törlés, módosítás, stílusok változtatása.
 • Események, és eseménykezelők.
 • A node.
 • HTML gyűjtemények.

BROWSER BOM

 • A Windows objektum.
 • Időzítések.
 • Sütik létrehozása.
 • Felugró ablakok.
Windows 7 + felhasználói szintű ismeretek. HTML és CSS ismeret.