Java SE alapok

JAVA-BSC

Java nyelv alapjai programozóknak, objektumorientált eszközök, unit tesztelés

Képzési forma:
Képzés hossza:
5 nap (40 óra)
Tananyag nyelve:
Magyar
2020.
augusztus
24.
Biztosan indul
2020.
október
12.
Biztosan indul
2020.
december
14.
Biztosan indul
Képzési forma:
Képzés hossza:
5 nap (40 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
2020.
augusztus
24.
Mentorált
Biztosan indul
2020.
október
12.
Mentorált
Biztosan indul
2020.
december
14.
Mentorált
Biztosan indul

Ismertető

A tanfolyam célja a Java nyelven történő programozás alapjainak elsajátítása, a Java API alapszintű megismerése.

A tanfolyam számos gyakorlati feladatot tartalmaz, ezek megvalósításához IntelliJ IDEA fejlesztőeszközt alkalmazunk, Maven alapú projektekben, JUnit unitteszt keretrendszerrel.

 • Java, mint platform
 • Parancssor, Maven, fejlesztőeszköz, Git használat
 • Unittesztelés JUnit keretrendszerrel
 • Csomagok
 • Alapvető Java nyelvi elemek: literálok, változók, konstansok, kifejezések, operátorok és utasítások
 • Alapvető Java osztályok és alkalmazásuk (String, StringBuilder, LocaleDateTime, Object, Math, Random, stb.)
 • Beolvasás konzolról és fájlból Scanner segítségével
 • printf használata
 • Collections Framework alapvető elemei: ArrayList, HashMap
 • Tömbök gyakorlati alkalmazása
 • Felsorolásos típus (enum)
 • Vezérlési szerkezetek: ciklusok és elágazások
 • Objektum orientált elvek Java megvalósítása, attribútumok, metódusok és konstruktorok
 • Statikus attribútumok és metódusok
 • Immutable fogalma
 • Öröklődés
 • Absztrakt osztályok és interfészek szerepe
 • Overloading és overriding, polimorfizmus, dinamikus kötés, is-a/has-a kapcsolatok
 • Kivételkezelés
 • Programozási tételek
 • Bevezetés az UML osztálydiagram használatába

Algoritmusok, programozási alapok (változó, függvény, paraméter, visszatérési érték, vezérlési szerkezetek - elágazás, ciklus) ismerete bármely nyelven.

Elegendő a Programozási alapok Java nyelven (Java-BGN) tanfolyam elvégzése, vagy annak ismeretanyaga.

Mivel a tananyagok egy része angol nyelvű, ezért alapfokú, dokumentumolvasás-szintű angol nyelvtudás szükséges. A videók magyar nyelvűek, magyar nyelvű slide-ok alapján.