Oktatási módszertanunk

Oktatóink

Az Office oktatásokat 5-10 éve vállalati környezetben oktató szakembereink tartják, akik gondos kiválasztási és tréningezési folyamat után kezdhették meg munkájukat. Alapvető elvárás a sziklaszilárd szakmai képzettség, az empátia és a kiemelkedő kommunikációs képességek.

Az oktatás formája

A képzések oktató által vezetett csoportos képzések formájában történnek, személyenként egy-egy számítógép előtt. A tanfolyam során használt módszertani elemek: elméleti anyagok, előadások, demonstrációk, ismétlő kérdések, minden egyes témakörben külön egyéni és csoportos gyakorlatok, ellenőrző kérdések, tesztfeladatok, konzultáció.

A módszertani elemek átlagos aránya

Elméleti ismeretek projektorral és prezentációval segített tanári előadása 20%
Gyakorlati ismeretek tanári szemléltetése demonstrációval 20%
Feladatmegoldás közös kiértékeléssel 60%

Az értékelő rendszer

Az oktatás végén a hallgatók látogatási bizonyítványt kapnak, mely a megszerzett ismeretek mértékétől független, de feltétele, hogy a hallgató a jelenléti íven szerepeljen, illetve a képzés időtartamának minimum 80%-án részt vegyen.

Színvonalmérés

A képzések színvonalát és a hallgatói elégedettséget webes alapú hallgatói kérdőívvel mérjük az oktatást követően.