Interkulturális kommunikáció tréning

ATMSM-IK

Képzési forma:
Képzés hossza:
2 nap (16 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
Képzési forma:
Normál
Képzés hossza:
2 nap (16 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol

Ismertető

Napjainkban, a korábban is jelenlévő nagy hazai és multinacionális cégek mellett, egyre több szolgáltató központ talál új otthonra nálunk. Az ezen cégek alkalmazásában álló sok ezer munkatárs mindennapjainak része, hogy akár telefonon, akár videokonferenciákon, de nemritkán személyesen is más kultúrákban szocializálódott külső és belső ügyfelekkel, munkatársakkal dolgozzon együtt. Ezen interakciós helyzetekben gyakran előfordul, hogy a munkatársak szándékai, mondandója megkopik az interkulturális térben, így gyengítve a kommunikáció hatékonyságát. A tréning célja, hogy a résztvevőket érzékenyítése a kulturális sokszínűségből fakadó sajátosságokra. Ezt követően a hazai (ismert) és a célkultúrák közötti távolságot feltérképezve közösen keresünk utat ahhoz, hogy az eltérő kulturális mozgatórugók tiszteletben tartása mellett hogyan tudunk hatékonyabban kommunikálni, együtt dolgozni, együtt eredményt elérni.

A tréning folyamán a résztvevők:
 • felismerik saját viselkedésük kultúrafüggő mozgatórugóit,
 • megtapasztalják a kultúraközi kommunikáció szabályszerűségeit,
 • megtanulják reálisan megítélni mind a saját, mind pedig a számukra "idegen" magatartást,
 • megismerik az egyes célkultúrák kommunikációra és konfliktuskezelésre gyakorolt hatását,
 • megtanulják az érdekérvényesítés technikáit alkalmazni eltérő kulturális környezetben.
1. Blokk
 • Tapasztalatcsere – kommunikáció interkulturális környezetben.
 • Az észlelés szabályai és zavarai: Hogyan látjuk a világot?
 • Magyar ön-kép: értékeink, hagyományaink, szokásaink.
 • Idegen-kép: Milyen kép él a világban a magyarokról, és mi van ennek a képnek a hátterében?
2. Blokk
 • A kultúra hatása az észlelésre, az értékrendre, a rituálékra és a hétköznapi viselkedésre.
 • A kultúraközi kommunikáció szabályszerűségei.
3. Blokk
 • A választott célkultúrák értékrendje a kultúrakutatások tükrében.
 • A jéghegy csúcsa: Etikett, viselkedési szabályok a választott célkultúrákban.
 • Az egyes célkultúrák kommunikációra és konfliktuskezelésre gyakorolt hatása.
 • Esettanulmányok
4. Blokk
 • Érdekérvényesítés interkulturális környezetben: amit mondunk, és amit mondani szándékozunk.
 • Kommunikációs stratégiák a félreértések elkerülésére.
 • Helyzetmegoldó gyakorlatok