Információvédelmi kockázatelemző menedzser képzés (IT Risk Manager)

ITRISK

IT Risk manager tréning

Részvételi forma

Képzés hossza

3 nap (3×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Képzés ára

275 000 Ft
+ ÁFA/fő
Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

A tanfolyam célja olyan szakemberek képzése, akik a vállalatuknál egyrészt menedzselni tudják, valamint szakszerű munkájukkal aktív részesei lehetnek a kockázatelemzési folyamatnak. A képzés folyamatszemléletű megközelítésén keresztül a résztvevők megismerhetik a kockázatok elemzésének, menedzselésének informatikai világban ismert és kevésbé ismert módszereit, és azok vállalati célok és folyamatok rendszerébe való illesztését, implementálását, gyakorlati hasznosítását és alkalmazását.

A tanfolyamot informatikai kockázatelemzéssel megbízott munkatársak, biztonsági vezetők, IT vezetők, projektvezetők, minőségirányítási szakemberek számára ajánljuk, de IT üzemeltetők számára is hasznos. A képzés külső, hivatalos kockázatelemzési auditálási tevékenységre nem készít fel, elvégzése külső kockázatmenedzsment auditra nem jogosít fel.

A képzés utolsó napján a résztvevők az oktató által összeállított záróvizsgán vehetnek részt, és sikeres teljesítést követően a Training360 által kiadott vizsgaigazolást szerezhetnek.

Tematika

 • Kockázatkezelési alapfogalmak ismerete (vagyonelemek, kockázat, kárérték, bekövetkezési valószínűség, kvalitatív és kvantitatív kockázatelemzés, kockázatmenedzsment, stb.)
 • Kockázatelemzési módszerek
 • A vállalati stratégia – informatikai stratégia – kockázatmenedzselési stratégia meghatározása
 • A vállalati működést befolyásoló kockázatok: üzleti kockázatok, működési kockázatok, informatikai kockázatok
 • Védendő értékek meghatározása: üzleti értékek meghatározása, vagyonelemek azonosítása, vagyonelemek értékének meghatározása
 • Veszélyek fajtái és azonosításuk
 • Bekövetkezési valószínűségek becslése, elemzése
 • Vállalati folyamatok kockázatainak meghatározása
 • Informatikai projektek kockázatai és menedzsmentjük
 • Kockázatmenedzselési módszerek, bevált módszertanok (pl. FMEA, 5 miért)
 • Kockázatcsökkentés technikai lehetőségei: kárérték csökkentése, bekövetkezési valószínűség csökkentése
 • Üzletmenet folytonosság
 • A kockázatok kommunikációja: vezetői részvétel, együttműködés,dolgozói tudatosság
 • Humán kockázatok, veszélyek kezelése
 • Kockázatmenedzsment a gyakorlatban: egy képzeletbeli kockázatelemzés végrehajtása

Szükséges előképzettség

Általános információ technológiai, hálózati és biztonsági alapismeretek. Korábbi vezetői tapasztalat és gyakorlat, valamint üzemeltetői ismeret előny. IT szolgáltatás menedzsment alapok ismerete hasznos. Egyes forrásanyagok angol nyelvűek lehetnek, ezért alapfokú dokumentumolvasás szintű angol nyelvismeret javasolt, de nem szükséges.