IBM

Tanfolyami információk Tanfolyami információk

Je­lent­ke­zés e­lőtt kér­jük, fi­gyel­me­sen ol­vas­sák el tan­fo­lya­mi fel­té­te­le­in­ket és a kép­zé­sek­hez szük­sé­ges e­lő­is­me­re­te­ket, le­bo­nyo­lí­tá­si tud­ni­va­ló­kat.

Tanfolyami feltételek
Hol talál minket?
Keresse munkatársainkat!

Támogatások, akciók Támogatások, akciók

E­gyes tan­fo­lya­mo­kon ked­vez­ménnyel, vagy a­kár in­gyen is részt ve­het az a­láb­bi tá­mo­ga­tá­sok­kal.

Vizsgautalványok
Tanfolyami akciók, csomagok

Jelentkezés Jelentkezés

A tan­fo­lyam­ok meg­hir­de­tett i­dő­pont­ja­i­ra az e­gyes tan­fo­lya­mi le­í­rá­sok ol­da­lá­ról vagy le­tölt­he­tő je­lent­ke­zé­si lap se­gít­sé­gé­vel on­line re­giszt­rál­hat. Test­resza­bott kép­zés e­se­tén kér­jük, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat!

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, akik igény e­se­tén szí­ve­sen ki is men­nek cé­gé­hez, és se­gít­ség­et nyúj­ta­nak az igények fel­mé­ré­sé­ben, egyedi test­re­sza­bott te­ma­ti­ka és le­bo­nyo­lí­tás össze­állí­tá­sá­ban, fi­nan­szí­ro­zási for­mák is­mer­te­té­sé­ben.

Skip Navigation LinksFőoldal IT tanfolyamok és IT vezetői tanfolyamok Tudnivalók a hivatalos IBM tanfolyamokról

Tudnivalók az IBM tanfolyamokról

Általános információk

IBM tanfolyamainkon célunk a nemzetközi követelményeknek is megfelelő, magasan képzett szakemberek (rendszergazdák és fejlesztők) képzése, felkészítése. Ennek érdekében korszerű környezet, hivatalos IBM oktatási anyagok és távoli elérésű laborkörnyezet és tapaszalt IBM szakértők állnak résztvevőink rendelkezésére.

A hagyományos oktató által vezetett tanfolyamok mellett az IBM számos témában kínál önálló tanulásra szánt e-learning és videós tanfolyamokat kapcsolódó anyagokkal és távoli, interneten keresztül elérhető laborkörnyezettel. Ha nem találja a kínálatban amit keres, ha szeret önállóan, saját tempójában tanulni, vagy nem indul az adott időpontban a képzés, érdemes megnézni, hogy elérhető-e a tanfolyam ebben a formában is. További információk itt.

Ütemezés, időbeosztás, kihelyezett megoldások

A hivatalos IBM tanfolyamok egész naposak, 9.00-17.00 óráig tartanak (szünetekkel), az összevont (Bootcamp) képzések pedig 8.30-17.30 között tartanak. A képzések a meghirdetett időpontokban érhetők el, melyeket időrendi táblázatunk tartalmaz.

Igény esetén, testreszabott, a Training360-nál történő vagy kihelyezett tanfolyamok lebonyolítása is megoldható. Amennyiben legalább 3 főt tud delegálni egy adott tanfolyamra, akkor van lehetőség egyedi időpont meghirdetésére is. További információkért kérjük, keresse munkatársainkat, kérje ajánlatunkat!

Tananyagok, szolgáltatások, infrastruktúra

A hivatalos tanfolyamokhoz a hivatalos IBM tananyagokat (tanfolyamtól függően papíralapú és/vagy elektronikus) kapják a hallgatók, mely tartalmazza az elméleti anyagot és a gyakorlatok elvégzéséhez szükséges feladatokat, laborgyakorlatok leírását, stb. Mivel a tananyagok és prezentáció angol nyelvű, ezért az angol nyelv dokumentumolvasás-szintű ismerete szükséges. Az előadás magyar nyelven zajlik.

A tanfolyamokat a Training360 légkondicionált, projektorral felszerelt tantermeiben tartjuk, ahol a korszerű számítógépparkkal várjuk az érdeklődőket. A képzések hivatalos IBM távoli elérésű laborkörnyezeten vagy egyes esetekben virtualizált számítógépes környezetekben zajlanak.

Tanfolyamadminisztráció, vizsgák

A tanfolyamokra a Training360 Kft. általános tanfolyami és garanciális feltételei érvényesek. . Az IBM tanfolyamok témától függően 3-4 főtől már indulóképesek! A tanfolyami résztvevőkkel a képzést megkezdését megelőzően képzési szerződést kötünk. A tanfolyamok nem vizsgakötelesek, látogatási bizonyítvánnyal zárulnak, melyek a megszerzett ismeretek mérésére nem szolgálnak. A képzések egy része a hivatalos IBM vizsgákra is segítenek felkészülni; a vizsgákat Pearson VUE vizsgaközpontunkban lehet letenni egyeztetett időpontban. A tanfolyamok díja a vizsgadíjat nem tartalmazza.

Vidéki hallgatóink részére, igény esetén, kedvezményes szálláslehetőséget tudunk biztosítani oktatóközpontunk mellett található ***-os szállodákban. Igényüket a jelentkezéskor jelezhetik munkatársainknak, akik a foglalást megejtik. A szállás díját a szálló felé lehet rendezni.

További információ

Kérjük, amennyiben további kérdései, kérései lennének a témával, képzéseinkkel kapcsolatosan, olvassa el általános tanfolyami feltételeinket is, vagy keressék az adott témával foglalkozó szervezőinket!

Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép...
Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...