IBM

Tanfolyami információk Tanfolyami információk

Je­lent­ke­zés e­lőtt kér­jük, fi­gyel­me­sen ol­vas­sák el tan­fo­lya­mi fel­té­te­le­in­ket és a kép­zé­sek­hez szük­sé­ges e­lő­is­me­re­te­ket, le­bo­nyo­lí­tá­si tud­ni­va­ló­kat.

Tanfolyami feltételek
Hol talál minket?
Keresse munkatársainkat!

Támogatások, akciók Támogatások, akciók

E­gyes tan­fo­lya­mo­kon ked­vez­ménnyel, vagy a­kár in­gyen is részt ve­het az a­láb­bi tá­mo­ga­tá­sok­kal.

Vizsgautalványok
Tanfolyami akciók, csomagok

Jelentkezés Jelentkezés

A tan­fo­lyam­ok meg­hir­de­tett i­dő­pont­ja­i­ra az e­gyes tan­fo­lya­mi le­í­rá­sok ol­da­lá­ról vagy le­tölt­he­tő je­lent­ke­zé­si lap se­gít­sé­gé­vel on­line re­giszt­rál­hat. Test­resza­bott kép­zés e­se­tén kér­jük, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat!

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, akik igény e­se­tén szí­ve­sen ki is men­nek cé­gé­hez, és se­gít­ség­et nyúj­ta­nak az igények fel­mé­ré­sé­ben, egyedi test­re­sza­bott te­ma­ti­ka és le­bo­nyo­lí­tás össze­állí­tá­sá­ban, fi­nan­szí­ro­zási for­mák is­mer­te­té­sé­ben.

IBM e-learning tanfolyamok (SPVC/WBT)

Nem találja a kínálatban amit keres? Nem tud felutazni a tantermi képzésekre? Esetleg nem indul a tanfolyam a meghirdetett időpontban? Szeretne önállóan, a saját tempójában, rugalmasan tanulni? A megoldás az IBM önálló tanulásra fejlesztett, angol nyelvű e-learning anyagai (Self-paced Virtual Classroom és Web-Based Training), melyek több száz témakörben, kedvező áron érhetők el.

A Self-paced Virtual Classroom (SPVC) a tantermi képzéssel megegyező tananyagot és gyakorlatokat tartalmaz. A tananyagot a rendeléstől számított 12 hónapon belül, regisztrációt követően aktiválhatja és azt követően a tanfolyamot 30 napig (7/24) érheti el és végezheti el a tanfolyamot. Az online e-learning anyag, videós anyagok mellett a 30 napon belül hozzáférhet az IBM távoli laborkörnyezetéhez is, melyen a kapcsolódó gyakorlatokat végezheti el. A laborok ún. first-come / first-served alapon mennek, vagyis előre befoglalhatók az IBM rendszerében arra az időpontra, amikor azokat el szeretné végezni.

A Web Based (WBT) tanfolyamok “hagyományos” e-learning anyagok, interaktív multimédiás tartalommal, demonstrációkkal. A WBT képzések nem tartalmaznak laborhozzáférést a gyakorlatokhoz.

Próbálja ki ingyenesen, hogyan működnek az IBM e-learning tanfolyamok!

Aktuális árakkal kapcsolatosan kérjük, keresse munkatársainkat!

Az e-learning tanfolyamok rendelése a hagyományos tanfolyami jelentkezési lappal vagy egyedi céges megrendelővel történhet. A jelentkezés beérkezését követően megrendeljük a hozzáférést, melynek részleteiről a tanfolyam díjának egyenlítését követően e-mailt küldünk az oktatáson résztvevőnek.

Az IBM e-elearning (SPVC és WBT tanfolyamok) tanfolyamokra az IBM tanfolyami feltételei élnek. Az e-learning hozzáférések a vásárlás után nem visszaválthatók, a hozzáférés nem hosszabbítható. A regisztrációt és aktiválást követően 30 napig használhatók.

Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép...
Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...