Hogyan prezentáljunk offline és online térben?

PREZ

Mindenkiben ott rejtőzik a lehengerlő előadó. A hatásos előadás eszközei és praktikus technikái.

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

Számos munkatárs alapfeladatai közé tartozik, hogy emberek előtt előadjon, meetingeket vezessen, munkatársakat csoportosan tájékoztasson, motiváljon, mozgósítson, esetleg más vezetői teamet informáljon, de akár a megnyerés is a célok között szerepelhet legyen szó hagyományos (offline) prezentációról vagy akár online térben tartott meetingekről, prezentációkról.

Prezentálni nem egyszerű. A legtöbben nem születtek pódiumra, pedig munkájuk során nagy szükségük lenne arra, hogy jól prezentáljanak. A jó hír, hogy ez is tanulható.

A tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék a sikeres prezentáció alapelveit, elsajátítsák a hatékony és meggyőző kommunikáció eszköztárát. Képesek legyenek a strukturált, hatékony és eredményes információ átadásra. A képzés lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők megtanulják a prezentáció tartalmi és formai követelményeit, valamint az előadás stílusát összehangolni a hallgatósággal.

Tréningünk számos megoldást és gyakorlati technikát kínál ahhoz, hogy sikeres prezentáció alapvetéseit elsajátítsa és gyakorlatba ültesse a résztvevő. Mindemellett az előkészítő feladatok, a képzés során megvalósuló próba prezentációk, a kiscsoportos műhelymunkák lehetőséget adnak arra, hogy a képzés során elsajátítottak elmélyüljenek és valódi adaptív tudássá váljanak.

Kinek ajánljuk?

 • Mindazoknak ajánljuk, akik ebben a gyorsan változó világban szeretnének stabilabban, magabiztosabban és tudatosabban prezentálni és meetinget tartani.
 • Ajánljuk azoknak, akik egy-egy prezentáció során szoronganak, akik magát az előadást tehernek és kényszernek élik meg.
 • Akik szeretnének tudatosan, meggyőző, magabiztos módon kommunikálni másokkal.
 • Kifejezetten ajánljuk mindazon vezetők számára, akiknek kollégái táv/hibrid munkavégzésben dolgoznak, hogy képessé váljanak hatékony meeting tartására, ahol a figyelemfelkeltő eszközök segítségével hatékony információközlő prezentációkat és meetingeket tudnak tartani akár online akár offline térben.

Előnyök

A programot követően a résztvevők:

 • megismerik a sikeres prezentáció követelményeit;
 • előadói készségeikben tapasztalatokat szereznek, valamint növekszik magabiztosságuk az előadás és önprezentáció során;
 • képessé válnak a strukturált tartalom felépítésére, az eredményes, összeszedett információ átadására;
 • elsajátítanak olyan technikákat, melynek során képessé válnak a fő témára fókuszáltan kommunikálni;
 • a képzésen résztvevők jártasságra tesznek szert a figyelem felkeltésében és fenntartásában, offline és online térben egyaránt;
 • tudatosabban használják a különböző prezentációs technikákat előadásaik és a meetingek során;
 • tisztában lesznek a prezentáció során használható eszközök előnyeivel, hátrányaival, ennek megfelelően a prezentáció célját és a célcsoportot figyelembe véve, képessé válnak a tudatosan eszközhasználatra;
 • képessé válnak a testbeszéd tudatos és megfelelő használata a prezentációk során.

Tematika

Fejlődési lépcsők áttekintése

 • Fejlődési lépcsők megalapozása, kialakítása: első szint – a bemutatkozás, az egyéni erősségek és fejlesztendő területek definiálása
 • Vizualizálás, az előadás elemeinek áttekintése a gyakorlattal ütköztetve
 • A prezentációra való felkészülés legfontosabb lépései
 • 6 faktor, ami nélkülözhetetlen a sikeres prezentációhoz

Felépítmény

 • Az előadások szerkezete, szerkesztési alapelvek
 • Rendezőelvek- Strukturált prezentáció alapelvei
 • Nyitási és zárási technikák
 • A tartalom strukturálása – fókusz a fő témán
 • A logikai ív támogatását segítő tényezők
 • Az előkészített és rögtönzött beszéd
 • Célok és találatok – a hatékony üzenet átadásának szabályai

Előadói stílus

 • Különbség az online és offline jelenlét között
 • A meggyőző előadó verbális és nonverbális eszköztára offline és online térben
 • Testbeszéd és proxemika magas szintű tudatos alkalmazása. A testbeszéd alapelemeinek meg- és felismerése, valamint ezek megfelelő használata
 • A résztvevők személyiségéhez leginkább illeszkedő előadói módszerek kiválasztása
 • Lényegkiemelés a kommunikáció során
 • Érzelem és értelem aránya egy prezentáció során
 • A rögtönzött, strukturált beszéd gyakorlata
 • Kérdések kezelése, helye, szerepe a prezentációk során
 • Személyre szóló visszajelzés az egyéni fejlődési irányokra

Gyakori hibák

 • Gyakori hibák online prezentációk során
 • Az 1-7-7 szabály
 • Lámpaláz
 • Stresszmenedzsment előadás előtt és alatt
 • Az időtúllépés veszélyei
 • A monotónia kiküszöbölése
 • A hallgatóság kezelése

Technikai elemek

 • Vizualitás, mint eszköz
 • Vizualitás lehetősége az online térben
 • Az eszközhasználat alapszabályainak áttekintése
 • Projektor veszélyei és hasznai
 • A projektorhasználat alapszabályai
 • A PowerPoint prezentációk alap ismérvei
 • Írásos dokumentumok lehetőségei a prezentációk során

Tréning után

A képzés után igény esetén lehetőség van shadow coachingra is. Ebben az esetben a követés arra utal, hogy a coach – mint a tréner „árnyéka” – kíséri őt az általa tartott meetingek során, azzal a céllal, hogy mintegy kívülálló szemével vizsgálja meg a kísért személy képességeit, alkalmazott prezentációs módszereit, a kommunikációs és előadói stílusát, a légkört melyet a csoporton belül létrehoz, és még számos más tényezőt. A nap végén a coach összefoglalást ad a kísért személy számára, megmutatva a tipikus reakciókat, a terheltebb helyzetekben automatikusan „elővett” modelleket, viselkedési mintázatokat, stresszorokat stb. A visszajelzés után támogató segítséget nyújt a hatékonyabb prezentáció és meeting vezetés érdekében.