Helyzetfüggő vezetés, avagy a szituatív vezetési praktikák

ATMVEZ-HV

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Képzés ára

185 000 Ft
+ ÁFA/fő
Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

Hersey és Blanchard alapvető felismerése, hogy nem létezik önmagában megfelelő vezetési stílus. A helyzetfüggő vezetés alapja, hogy a megoldandó feladat jellegét, a megvalósításban résztvevő munkatársak szakmai és egyéni érettségét is vegyük figyelembe a vezetés során. A helyzetfüggő vezetés gyakorlati modellje ezen dimenziók mentén keretezi a vezetői munkát, rávilágítva, hogy a vezető hatékonyságát alapvetően határozza meg, milyen mértékben képes stílusát rugalmassá tenni és az eltérő helyzetekhez illeszteni.

Az elmúlt időszakban az üzleti kihívások jellege megváltozott. A VUCA világban a minket körbevevő bizonytalanság nő, a megoldandó feladatok összetettebbé váltak, a változások irányai kevésbé kiszámíthatók. A 2020-as évekre jellemző BANI világban, ahol a helyzetek még törékenyebbé válnak, az eddig bevált és eredményes megközelítések egyik napról a másikra nem működnek tovább. A vezető munkájában felértékelődik a munkatársak számára a tágabb kontextus felrajzolása, a munkatársak konkrét szakmai tudásán túl azon kompetenciák fejlesztése, melyek erősítik a rugalmasságot, alkalmazkodóképességet, kezdeményezést, döntéshozatalban történő aktív részvételt. Továbbá nélkülözhetetlen szintén kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy a társterületek eltérő nézőpontjait értő módon tudjuk meghallgatni és integrálni a döntéshozatalban, a továbblépés és a siker érdekében.

A program során tisztázzuk,

 • Hogyan állunk hozzá, illetve hogyan érdemes hozzáállnunk vezetőként munkatársainkhoz? Milyen vezetés stílusokat ismerünk?
 • Az egyes vezetési stílusoknak milyen hatásai lehetnek a sikeres működéshez elengedhetetlen csapatmunkára, motivációra, a konfliktusokhoz és a felelősséghez való hozzáállásra?
 • Van-e, lehet-e kizárólagosan működő út?
 • Hol, miben s hogyan segíthet minket a stílusrugalmasság az eltérő helyzetek megfelelő kezeléséhez?
 • Hogyan, mi alapján érdemes vezetőként mérlegelnünk hozzáállásunk megválasztásakor?
 • Hogyan segíthet mindez minket abban, hogy az eltérő hátterű, felkészültségű munkatársainkból a lehető legtöbbet kihozzuk?

Kinek ajánljuk?

Azon vezetőknek és leendő vezetőknek, akik csapatot vezetnek. Ahol gyakran változó kihívások vannak. Ahol sok az új ember, akik az integráció során eltérő sebességgel haladnak. Ahol a régebbi munkatársak megtartása, fejlesztése, motiválása szempontjából fontos, hogy nagyobb önállóságot kapjanak. Ahol a vezető nem mindent egyedül szeretne megoldani. Ahol a munkatársak fejlesztésről tudatosan és előre gondolkodnak. Röviden: (majdnem) mindenkinek.

Előnyök

A résztvevő megismerkedik a helyzetfüggő vezetés módszertani kereteivel. A kurzus során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az eltérő üzleti helyzetekhez illeszkedő stílusokat gyakorlati példákkal szemléltessük. A résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy saját helyzetüket, példáikat interaktívan megvitassák és közösen keressenek megoldásokat. A résztvevők esettanulmányokat oldanak meg, ahol az egyes stílusokhoz illeszkedő kommunikációs lehetőségeket, motivációs eszköztárat is fejlesztjük. A kurzus során önismereti tesztet is kitöltünk és értékelünk – összhangban a résztvevők jelenlegi feladataival és jövőbeli kihívásaival. A delegáló cég profitál abból, hogy a vezetőik megismerik és felismerik, hogyan tudják a VUCA és BANI világ kihívásait a helyzetfüggő vezetés eszköztárával hatékonyabban megoldani, ezáltal erősítve személyes kompetenciáik mellett az általuk vezetett csapatot is.

Tematika

A helyzetfüggő vezetés elméleti modellje

 • A vezetői modellek haszna
 • A VUCA és BANI világ jellemzése és kihívásai
 • A helyzetfüggő vezetés modell elméleti áttekintése
 • A helyzetfüggő vezetés szerepe a személyes erőforrásokkal való gazdálkodásban
 • A szituatív vezetés szerepe beosztott érettségének és motiváltságának vonatkozásában
 • Öndiagnózis - Szituatív vezetés kérdőív alapján

Helyzethez illeszkedő vezetői stílusok különbözőségei

 • Szituációs eltérések és ehhez kapcsolódó beosztotti szükségletek
 • Az egyes stílusok mindennapokra gyakorolt hatásai: például motiváció, csapatmunka, konfliktusok, felelősségvállalás, példamutatás
  • Vezetési stílusok: tapasztalatok összegyűjtése, értelmezése – keretek közé helyezése
  • Az egyes stílusok előnyei, hátrányai
  • Mérlegelendő szempontok a megfelelő stílus megválasztásakor
  • Stílusrugalmasság, illeszkedés vizsgálata – vállalati kultúrához, feladatokhoz és a munkavállalókhoz, elvárásokhoz

A helyzetfüggő vezetés technikái

 • Vezetői eszközök és alkalmazhatóságuk a beosztotti érettség vonatkozásában
 • Feladatok kiadása a különböző érettségi szintű kollégák részére
 • Feszültségek és gátló tényezők a különböző beosztotti típusoknál
 • Tipikus hibák, buktatók – avagy hol, mikor s mire érdemes vezetőként figyelnünk
 • Ellenőrzés, értékelés, visszajelzés
 • Helyzetgyakorlatok, opcionális videós elemzéssel, visszajelzésekkel
 • Hazai és nemzetközi jó minták elemzése

Tréning után

A tréningen történt részvételt követően lehetőség van kiscsoportos / egyéni konzultáció keretei között az átbeszélt megközelítések, technikák gyakorlatban történt alkalmazása során szerzett tapasztalatokat közösen elemezni, a nyitott pontokra közösen megoldást találni. Ennek formája igény szerint lehet egyéni / csoportos coaching, vezetett workshop, illetve tanácsadás is. Amennyiben a kurzuson történő részvétel szervezetfejlesztési projekt keretei között valósul meg, szintén lehet lehetőség a résztvevő/k által vezetett csoport ezirányú felmérésére, majd ennek alapján szervezetfejlesztési tanácsadásra is.