Hatékony vezetőfejlesztés online / hibrid térben

ATMVEZ-HVF Új

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

A pandémia szülte lépéskényszerből fakadóan számos vállalatnál a korábban nem, vagy csak szűkebb körben bevezetett otthoni, illetve hibrid munkavégzés számos kihívást jelentett a munkavállalók mellett a vezetőknek is. Az online, illetve hibrid csapatok vezetéséből fakadó kihívások átsúlyozták a vezetői kompetenciák fontosságát, miközben az elvégzendő munkával kapcsolatos mennyiségi és minőségi elvárások kevésé változtak. A csapat és közösségépítés, a munkatársak közötti kohézió erősítése, a bizalom témaköre, a helyzetfüggő vezetés keretei között is értelmezhető munkatársi mozgástér és a felelősségvállalás témakörei megkerülhetetlenné váltak. Eközben a korábban megszokott fizikai jelenlétből fakadó mikro menedzsment és a folyamatos ellenőrzések lehetősége eleve szűkült.

Számos vezetőben felmerül a kérdés, mennyire bízom, bízhatom meg munkatársaimban akkor, amikor nincs folyamatos rálátásom a munkájukra? Milyen témakörök és milyen gyakorisággal indokolhatják az online, illetve személyes formában tartandó egyeztetéseket? Hogyan erősíthetem a bizalmat, az önállóságot és az egyéni, belső motivációt ahhoz, hogy az egyes megbeszélések között is célirányosan, fókuszáltan és eredményorientáltan dolgozzon a csapat? Hogyan befolyásolhatja az egyes munkatársak személyiségprofilja (DISC) az elvárásokat, legyen szó feladatkiadásról, visszajelzésekről, motivációról, nehéz helyzetek – konfliktusok kezeléséről?

Hogyan lehet érdemes egy online, hibrid térben tartott értekezletről gondolkodni? Legyen szó az előkészítésről, meghívottakról, időgazdálkodásról, a feldolgozandó témák számáról, mélységéről, az egyes témákhoz kapcsolódó előadásokról, résztvevői bevonásról, a konstruktív légkör kialakításáról? Milyen helyzetekben lehet előremutató személyes megbeszéléseket, közös programokat is szervezni?

Többek között ezen kérdésekre keressük a résztvevőkkel közösen a gyakorlatias megoldásokat.

Kinek ajánljuk?

Elsősorban operatív vezetőknek és leendő vezetőknek, akik olyan vállalati kultúrából érkeznek, illetve olyan kultúrába tartanak, ahol az otthoni, illetve a hibrid munkavégzés a mindennapok részévé vált s ahol vezetőként ebben a megváltozott közegben kell eredményeket elérni.

Előnyök

A delegáló cég számíthat arra, hogy vezetői / leendő vezetői gyakorlatias és naprakész ismereteket, módszereket visznek magukkal, melyekből már másnap, éles helyzetekben is profitálhatnak, ezáltal erősítve az egyéni és a vezetett csapat hatékonyságát, a cég eredményességét.

Tematika

 • Az online és hibrid tér sajátosságai
 • Főbb eltérések a személyes és online / hibrid térben történő vezetői munka során
 • Vezetői sikerprofil a személyes és online / hibrid térben: személyes / csapatleltár készítése
 • Főbb különbségek értékelése, súlyozása a későbbi eredményesség tükrében
 • Tapasztalatmegosztás, avagy eddig milyen eszközökkel éltünk s mindez milyen eredményekre vezetett: jó gyakorlatok feltárása, kockázati pontok azonosítása
 • Sikerkritériumok az online / hibrid térben
 • Elvárások vezetői, illetve munkatársi oldalról
 • Sikerkritériumok kibontása, elsősorban a csapatkohézió, motiváció, bizalom, helyzetfüggő vezetés, online megbeszélések – előadások szervezése – tartása főbb témakörökben, a DISC tágabb, gyakorlati keretei között
 • Különböző személyiségtípusok megismerése – DISC modell alapján
 • A DISC modell rövid elméleti áttekintése- személyiségtipológia
 • Az egyes típusok jellemzői a kommunikáció során
 • Kapcsolatteremtés és személyes kapcsolatok szerepe és fontossága
 • Feladatkiadás módja – mérlegelendő szempontok
 • Motiválás lehetőségei az eltérő típusok esetén
 • Visszajelzések adása és fogadása munkatársi és felettesi viszonylatban
 • Lehetséges konfliktusok forrásai, az oldás lehetőségei
 • Munkaritmus, tempó, ütem
 • Változásokhoz való viszony – az alkalmazkodás személyes útjai
 • Hogyan kezeljük a különböző típusokat stresszhelyzetben
 • A helyzetfüggő vezetés modell rövid elméleti áttekintése
 • Mérlegelendő szempontok a megfelelő stílus megválasztásakor
 • Stílusrugalmasság, illeszkedés vizsgálata – vállalati kultúrához, aktuális szervezeti helyzethez, feladatokhoz és a munkavállalókhoz, elvárásokhoz
 • Az elvárt vezetői szerep kialakítása, és a vezetői csapdák felismerése
 • A vezető irányítói és támogatói feladatának összehangolása
 • Coach típusú vezetés, azaz a támogatói attitűd erősítése a vezetésben

Tréning után

A tréningen történt részvételt követően lehetőség van kiscsoportos / egyéni konzultáció keretei között az átbeszélt megközelítések, technikák gyakorlatban történt alkalmazása során szerzett tapasztalatokat közösen elemezni, a nyitott pontokra közösen megoldást találni. Ennek formája igény szerint lehet egyéni / csoportos coaching, vezetett workshop, illetve tanácsadás is. Amennyiben a kurzuson történő részvétel szervezetfejlesztési projekt keretei között valósul meg, szintén lehet lehetőség a résztvevő/k által vezetett csoport felmérésére, majd ennek alapján szervezetfejlesztési tanácsadásra is.