Excel programozása Visual Basicben alapok

EXVBA-1

Alapszintű makró rögzítés és futtatás

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

A tanfolyam célja a programozásban még egyáltalán nem vagy kevéssé járatos felhasználók, leendő fejlesztők, programozók megismertetése a Visual Basic for Applications / VBA nyelvvel és használatával, alapfogalmaival és alapvető programozási elemeivel, valamint alapvető felhasználásával MS Office környezetben.

A tanfolyamnak nem célja Visual Basic programozók képzése, a hangsúly a VBA környezet megismertetésén, egyszerűbb programok írásán (rögzítésén) és módosításán van. A tanfolyamot követően a hallgatók általános programozási ismeretekkel fognak rendelkezni, mely ismeretek felhasználhatóak többek között az Office termékek VBA programozásához.

Tematika

Bevezetés

 • Mik azok a rögzített Makrók és VBA kódok?
 • Fileformátumok és a Makrók tárolása, futtathatósága
 • Programkörnyezet beállítása
 • Makróvédelem beállításai és a lehetséges veszélyforrások
 • Egyszerű makrók rögzítése

A Visual Basic for Application programozói környezet áttekintése

 • A fejlesztői környezet részei, felépítése, védelmi beállítások
 • Alapvető eszközök és funkciók

Programozási alapismeretek

 • A VBA nyelv áttekintése, szintaxisok, általános tudnivalók
 • Konstansok, változók, változók deklarálása (szám, sztring, egyéb
 • Alapvető utasítások és használatuk

Feltételes elágazások fajtái és használatuk

 • Egy irányú elágazás
 • Több irányú elágazások
 • Egymásba ágyazott elágazások

Ciklusok fajtái és használatuk

 • Számláló ciklus
 • Elől tesztelő ciklus
 • Hátul tesztelő ciklus
 • Gyűjtemény (objektum) bejáró ciklus

Az Office objektumok és objektum modellek áttekintése

 • Technológiai háttér
 • Munka objektumokkal gyűjteményekben (munkafüzet, munkalap, tartomány, cella)
 • Tulajdonságok és metódusok

Egyszerűbb programok írása és tesztelése

 • A tanultak alkalmazása egyszerű példaprogramokon
 • Program fordítása, futtatása
 • Program hibakeresése, programhibák felderítése, javítása
 • Jellemzőbb hibák kiküszöbölése
 • Program mentése

Szükséges előképzettség

Windows és információ technológiai ismeretek. Az Excel haladó tanfolyam anyagának ismerete, az abban érintett témakörökre vonatkozó gyakorlati tapasztalat. A tanfolyam nehézsége miatt, az anyag hatékony elsajátításához és az adatkezelési feladatokhoz, alapvető programozási ismeretek és Access felhasználói ismeretek előnyt jelentenek.